Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samtale med søvnapnøpatienten om seksualitet

Beskrivelse

 
Seksuelle dysfunktioner 

De primære seksuelle dysfunktioner patienten med ubehandlet søvnapnø oplever er:  
Nedsat seksuel lyst og erektionsbesvær. 

 

Nedsat seksuel lyst kan skyldes træthed, manglende energi og overskud. 

Derudover kan overvægt også have en negativ påvirkning på den seksuelle aktivitet grundet psykosociale aspekter så som Body Image, men også grundet fedtvæv der danner østrogen ud fra testosteron og derved skaber en hormonel ubalance, hvilket kan medføre erektionsbesvær. 
Andre associerede sygdomme til søvnapnø som: Diabetes mellitus type 2, metabolisk syndrom og kredsløbssygdomme kan også medføre erektionsbesvær, samt depression kan medføre manglende sexlyst. 

 

Stress kan have en negativ påvirkning på erektion, da stress medfører øget sympaticus aktivitet, som virker dæmpende på erektionen. Patienten med søvnapnø kan få en tendens til ikke at ville lægge op til seksuelt samvær af frygt for ikke, at kunne gennemføre samlejet. Dette kan medføre manglende kærtegn og intimitet i forholdet. 

Snorken kan også spille ind, da dette kan medføre, at parret vælger at sove i hvert sit rum, og derved skabe distance, og mindske muligheden for intimitet og seksuelt samvær 

 

Seksualiteten kan derudover påvirkes af:  Medicinske faktorer, psykisk respons til sygdom, skam, angst, personlige psykiske faktorer, relationel og sociale faktorer (fx partners negativ reaktion på sygdom), og evt. partners sygdom.   

 

Den seksuelle dysfunktion kan også opstå efter opstart med CPAP. Hvis patienten oplever skam og angst over at skulle ligge med masken, kan dette påvirke patientens Body Image og ønske om intimitet i sengen. Dette kan skabe distance til partneren, eller for singlen kan det hindre dating, da man kan være flov over at vise, at man lægger med CPAP.  
 

Opbyggelse af samtalen  

I samtalen med patienten om deres seksuelle dysfunktioner er det vigtigt, at samtalen startes korrekt. Vi arbejder ud fra modellen: PLISSIT. 

PLISSIT: (Primært de to øverste) 

 • • Permission (Tilladelse) 

 • • Limited Information (Begrænset information) 

 • • Specific Suggestions 

 • • Intensive Therapy 

 

Permission
Først og fremmest skal vi have tilladelsen fra patienterne til at indtræde emnet, da det kan være grænseoverskridende at tale om. Hertil kan vi gøre nytte af spørgeskemaet, hvor vi kan stille et uddybende spørgsmål. Her kan vi bruge: 

 • • Tautologier (uimodsigelige logiske udsagn)  

 • Fx “Vi ser flere patienter, der kan opleve rejsningsbesvær eller har mindre lyst til seksuelt samvær ved ubehandlet søvnapnø.” 

 • •  Åbne spørgsmål  

 • Fx “Kan du sætte lidt ord på problemstillingen?” 

 • • Institutionelle spørgsmål  

 • Fx “Som led i behandlingen, spørger vi til områder, som er vigtige for livskvalitet, og vil høre om sygdomsforløbet / behandlingen har ændret jeres seksualliv?” 

Det er vigtigt at give tid til dette ved at stille spørgsmålet, og holde en pause i stilhed, for at give patienten mulighed for svare. Hvis patienten afviser, eller taler udenom, så må dette respekteres. Men hvis patienten åbner op for emnet, er det vores opgave at gribe samtalen, og gå til næste punkt, hvilket er at give information om grunde til seksuelle dysfunktioner, der kan opstå ved ubehandlet søvnapnø. 

 
Limited Information
Det er vigtigt, at vi ikke ser os selv som sexologer i samtalen, og føler, at vi skal presse en viden ud af os, vi ikke er uddannet til. Dog ved vi meget om søvnapnø og symptomerne hertil, og vi har ovenstående viden at støtte os op ad. Husk at “keep it simple” og bruge ord du er tilpas med. Der er mange forskellige udløsende faktorer til nedsat libido samt rejsningsbesvær. Derfor kan det i samtalen med patienten være en idé at starte med at udforske, hvad problemstillingen består i hos patienten.  

Forslagsmuligheder:  

 • • Stress: Spørg ind til hvilke situationer, der kan gøre patienten stressfuld i hverdagen. 

 • • Sygdomme eller medicin: Opmuntre patienten til at tage kontakt til afdelingen, der er ansvarlig for det pågældende forløb.  

 • • Snorken: Opstarte CPAP, hvis der ses søvnapnø.  

 • • Rejsningsbesvær: Opmuntre pt til at tage kontakt til egen læge for introduktion til tabletbehandling.  

 • • Self image: Finde en diskret maske. 

 • • Brug evt. litteraturlisten fra pjecen “husk seksualiteten”, hvis patienten ønsker mere viden. Fx www.sexogsamfund.dk  
   

Videre plan 

 • • Opret et problem der hedder “Seksualitet” 

 • Ligesom vi gør, når patienten starter et forløb ved os. Dette er med til at huske os på at spørge ind til dette senere i forløbet.  

 • • Opfølgning 

 • Af rejsningsbesvær, libido, sover de i samme rum nu, m.m.  

 • • Evt. Henvisning 

 • Sundinfo: Hvis patienten oplever, overvægten er den primære grund til seksuel dysfunktion.  

 • Sexologisk klinik: Hvis vi ser indikation for henvisning til sexologisk klinik, er vi som sygeplejersker velkommen til det. Det er dog vigtigt, at vi har indhentet nok information om patientens problemstilling, til en sygeplejefaglige vurdering af, om patientens seksuelle dysfunktion ikke kan velbehandles af CPAP, eller kan behandles ved egen læge.  

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med søvnapnø

Formål

Patienter med søvnapnø kan opleve deres seksualitet kan være påvirket og det kan påvirke samlivet med partner/potentiel partner.

Problemstilling

I samtalen med patienten om hvordan deres seksualitet kan være påvirket ifm. ubehandlet søvnapnø er det vigtigt med kendskab til hvorfor patienten kan opleve seksuelle dysfunktioner, samt have rette kommunikative redskaber til at starte samtalen.  

Metode

Samtale i forbindelse med planlagte konsultationer

Referencer

 • • Andersen, B. T., Laursen, B. S. & Sommer, C., 2020. “Bryd tabuet med den hverdagssexologiske

samtale”. Fag & Forskning, nr. 1. 

 • • Ovesen, Jan. 2016. “søvnapnø og sex” i Søvnapnø. S. 65-67. Forlag: Søvnexperten 

 • • Masterafhandling. 2017. “Overvægt og seksualitet”. Aalborg Universitet. Tilgået d. 15/4-21.

https://projekter.aau.dk/projekter/files/261668017/MasterSexologiModul8gr17grsx18Thit20170521.pdf 

 • • Pjece: Sex & Samfund. “Husk seksualiteten! Seksuel sundhed og trivsel for ældre og borgere med kronisk sygdom”.  

 • • Pjece: Sex & Samfund. “Dialog med pårørende om intimitet og seksualitet. Seksuel sundhed og trivsel for ældre og borgere med kronisk sygdom”.