Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse og gradientcentrifugering af partnersæd til IUI

 

Formål

At sikre korrekt modtagelse, håndtering og forarbejdning af partnersæd til IUI (Intra Uterin Insemination) i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Intet særskilt at bemærke.

 

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

 

Fremgangsmåde

Beholder til sædprøve forsynet med uxors navn og CPR-nummer er ved konsultation udleveret til uxor af enten læge eller sygeplejerske. Sædprøven afleveres personligt til en sygeplejerske eller andet personale på Fertilitetsenheden, der i forbindelse med modtagelsen kontrollerer, at der er patientlabel på containeren, og at følgesedlen er udfyldt og underskrevet. Det tilstræbes, at prøven er så frisk som muligt, og helst ikke mere end 1 time gammel. Har parret eksempelvis over 1 times transport til klinikken anbefales det, at prøven laves ved fremmøde. Ønsker manden at lave sædprøven på stedet, skal parret møde ½ time før det aftalte tidspunkt. Når prøven er nylavet, skal den stå ved stuetemperatur i ca. 15 minutter, til den er homogen (flydende), før den analyseres. For hurtigere homogenisering af prøven, kan man med fordel suge sædvæsken op og ned med en plastikpipette og ryste prøven. Det gælder dog altid, at sædoprensningen bør påbegyndes så HURTIGT som muligt efter modtagelsen, da sædcellerne udsættes for betydelig oxidativ stress, så længe de befinder sig i sædvæsken.

 

 

Klargøring

Klargjort stativ med gradientmedie og MHM medie findes på hylden ved siden af sædbordet. Klargjort stativ med spidsglas med patient id findes på hylden over sædbordet. Antallet af spidsglas der skal benyttes afhænger dels af prøvens koncentration, dels af prøvens volumen. Der må maksimalt afpipetteres 2 ml af sædprøven i hvert spidsglas.

 

Procedure

 1. 1. Volumen af sædprøven vurderes, enten ved aflæsning på glasset, ved hjælp af plastpipette eller efter opsætning til gradientcentrifugering. Resultatet noteres på patientens IUI-skema.

 2. 2. Ca. 10 µl af prøven påsættes Makler kammeret og koncentration af motile, immotile og totale antal sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Alle oplysninger noteres på patientens IUI-skema og på følgesedlen.

 

 1. 3. De klargjorte spidsglas opsættes til gradientcentrifugering således:

 • • Ca. 2 ml gradientmedie ISolate Upper 50 (medie med lavest viskositet) afpipetteres i hvert glas.

 • • Ca. 2 ml gradientmedie ISolate Lower 90 (medie med højest viskositet) underlejres i hvert glas.

 • • Ca. 1-2 ml af sædprøven overlejres i hvert spidsglas (hele prøven skal anvendes).

 1. 4. Spidsglassene centrifugeres 20 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 2. 5. Efter centrifugering opsuges de overliggende gradientlag forsigtigt med en pipette og kasseres. Undgå kontakt med cellepellet.

 3. 6. Ca. 5 ml MHM medie afpipetteres i et nyt spidsglas (mærket med patient-label), herfra overføres lidt medie til pellet i spidsglasset. Sug pellet et par gange op og ned i pipetten for at blande det med medie.

 4. 7. Overfør alt medie med det opslæmmede pellet til det nye spidsglas, igen suges grundigt op og ned, for at blande sædcellerne godt med medie.

 5. 8. Spidsglasset centrifugeres 7 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 6. 9. Herefter suges supernatanten fra og kasseres.

 7. 10. Tilsæt 2-3 ml MHM medie til den tilbageblevne pellet og vask grundigt ved at suge op og ned med pipetten.

 8. 11. Centrifuger igen i 7 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 9. 12. Efter sidste centrifugering suges supernatanten fra og pellet opslæmmes i 0,5 ml MHM medie.

 10. 13. Ca. 10 µl af prøven påsættes Makler kammeret og koncentrationen af motile, immotile og total antal sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Desuden angives i procent, hvor mange af de motile sædceller, der er progressivt motile.

 11. 14. Der skal kun tælles 5 felter i Makler kammeret. Alternativt kan prøven tælles i alle 10 felter og resultatet divideres med 2.

 12. 15. Alle resultater noteres på patientens IUI-skema og i Formatex. ”Klargør” prøven i Formatex.

 13. 16. Prøven stilles på sædbordet med tætlukket låg indtil brug.