Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Temporær pacemaker 5392 – Quick guide

Pacemaker 5392 er en temporær ekstern pacemaker, der anvendes i forbindelse med hjertekirurgi.

Pacemakeren kan fungere som både enkeltkammer- og dobbeltkammerpacer.

Valg af modus og indstilling af pacemakeren er altid lægens ansvar.

 

Paceelektroder fra patienten kan ikke kobles direkte i pacemakeren, men skal forbindes via forlængerkabler.

De hvide ventrikelelektroder i det hvide stik og de blå paceelektroder i det blå stik. Elektroderne fastgøres i stikkene ved hjælp af små skrueklemmer. Vær opmærksom på, at disse er skruet godt til.

Forlængerkablerne følger altid pacemakeren, dvs. at hvis pacemakeren skal frakobles patienten, så gøres dette ved at frigøre elektroderne i forlængerledningerne.

 

Billede 46992850

Tænd/sluk

Tænd: Tryk på on/off-tasten øverst i højre hjørne og hold den nede kortvarigt for at tænde pacemakeren.

Sluk: Lås pacemakeren op, hvis den er låst.

Tryk én gang på on/off-tasten. Der vises en meddelelse på den nederste skærm, som beder om en bekræftelse på, at pacemakeren skal slukkes.

Tryk herefter én gang på enter-tasten indenfor 30 sek. for at bekræfte slukning.

Bemærk: Trykkes der ikke på Enter-tasten, forbliver pacemakeren aktiveret og fortsætter med at stimulere ud fra valgte modus.

 

 

 

Billede 1635090159

 

Pacemakeren har 2 skærme:

Øverste skærm:

  • • Pace- og sense-indikatorer

  • • Rate/frekvens

  • • A (atrialt) OUTPUT

  • • V (ventrikulært) OUTPUT

  • • Status linje: Indikatorer med modus, batteri og låst skærm

Nederste skærm:

  • • Valg af pacing-mode

  • • Meddelelsesskærm som f.eks. Pause, On/Off.

Justering af Frekvens og Output

Frekvens (ønsket frekvens eller backup) og output (den strømstyrke som pacemakeren indstilles til at give for at give myokardiekontraktion), indstilles vha. drejeknapperne ud for den øverste skærm.

Indstilling og justering af frekvens og output er en lægeopgave.

Emergency-knappen

DOO-/emergency-knappen. Rød knap øverst over skærmen på pacemakeren.

Aktiveres ved akut behov for pacing.

Kan aktivers uanset om pacemakeren er tændt eller slukket, låst eller ulåst.

Pacemakeren giver pacing med maks. output på både atrier og ventrikler. Frekvens 80.

Nederste skærm vil vise, at der paces asynkront (dvs. at pacemakeren pacer uden hensyn til underliggende rytme/aktion). For at gå tilbage til synkron pacing trykkes på enter-knap.

Pause

For at holde kort pause i pacing, holdes pause-knappen nede. Herved opnås pause i pacing i 10 sek.

 

Billede 1807048411

 

Låst skærm

Skærmen låser automatisk 60 sek. efter sidste parameterjustering er foretaget.

Ved manuel lås af skærm, tryk på nøgleknappen.

For at låse op, tryk på nøgleknappen.

Batteriskift

Pacemakeren bruger 2 stk. AA-batterier. Ved normalt brug holder disse ca. 7 dage.

Batteriskuffen er i bunden af pacemakeren.

Ca. 24 timer før batterierne er tomme vil batteriindikatoren i statuslinjen begynde at blinke rødt.

Batteri-niveauet kan følges her, men det anbefales at skifte batterier, når indikatoren begynder at blinke.

Der er 30 sek. backup på pacemakeren til at udføre batteriskiftet.

Det anbefales at låse skærmen ved batteriskiftet for at undgå fejlagtigt at ændre på indstillingerne.

 

Billede 1327113795