Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ZOLL Defibrillator Quick Guide

Defibrillering ved VF og pulsløs VT

Påsæt pads som anvist derpå. Ledninger fra pads kobles til det røde stik på den grå stødledning

 1. 1. Drej knappen til DEFIB.

 2. 2. Energivalg er forudindstillet til 200 J.

 3. 3. Tryk på OPLAD

 4. 4. Når den orange knap STØD lyser og hyler, da tryk på denne for at udløse stød

Defibrillering ved atrielle arytmier

 1. 1. Påsæt pads som anvist på pakken. Ledninger fra pads kobles til det røde stik på den grå stødledning.

 2. 2. Drej knappen til DEFIB.

 3. 3. Tryk SYNK ON nederst til højre i displayet for at vælge synkronisering.

 4. 4. Indstil ENERGIVALG (Lægeopgave)

Ved AFLI vælges som udgangspunkt strømstyrke 150 J.

Ved AFLA vælges lavere strømstyrke

 1. 5. Efter hvert afgivet stød indstilles defibrillatoren automatisk til ”synkronisering off” – vær opmærksom på dette

ZOLL transcutan pacing

 1. 1. Påsæt pads på patient, 1 over sternum og 1 mellem skulderbladene. Ledninger på pads kobles til det røde stik på den grå stødledning

 2. 2. Påsæt de 3 ekg-elektroder tilhørende defibrillatoren. Disse kobles også til det røde stik på den grå stødledning

 3. 3. Drej knappen til det grønne PACE-felt

 4. 4. Indstil FREKVENS til den ønskede pulsfrekvens (lægeopgave)

 5. 5. Indstil STYRKE ved langsomt at dreje fra 0 mA indtil respons (capture). Drej derefter ned mod 0 igen indtil respons forsvinder, herfra stilles pacingstyrken med 10% over (lægeopgave)

 6. 6. Capture verificeredes ved tilstedeværelsen af breddeforøgede QRS-komplekser, forstørret T-tak, tab af egenrytme samt ved palpation af perifer puls

 7. 7. Lad altid defibrillatoren være tilsluttet strøm

Standby pacing

 1. 1. Noter niveauet på PACER OUTPUT ved capture. Indstil output 10% højere.

 2. 2. Indstil FREKVENS (ppm) til den laveste acceptable pulsfrekvens.

Pacing vil således pågå i alle tilfælde, hvor patientens puls falder til under den indstillede frekvens

 1. 3. Lad altid defibrillatoren være tilsluttet strøm

Se evt. PRI-dokument om transcutan pacing: ZOLL transcutan pacing

EKG-monitorering

 1. 1. Påsæt de tre EKG-elektroder tilhørende defibrillatoren

 2. 2. EKG-kabel sættes til det røde stik på den grå stød-ledning