Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse og systematisk gennemgang af en mulig traumepatient i skadestuen

Beskrivelse

Dvs. patienter, der ikke vurderes at være regelret traumekald, men har flere potentielle skader fx efter fald fra større højde, biluheld, påkørsel o. lign.

Anamnese

Generelt (som altid):

 • ● Hvad er sket? Så præcis traumemekanisme som muligt.

 • ●  Hvornår er det sket?

 

HUSK ved biluheld:

 • ● Hvor hurtig kørte bilen?

 • ● Solo- eller andre involveret?

 • ● Er den væltet om på siden/taget?

 • ● Airbags udløst?

 • ● Har patienten haft sele på?

HUSK ved fald fra større højder:

 • ● Hvor højt er patienten faldet fra?

 • ● Hvilket underlag faldt patienten på?

 • ● Som ved alle andre fald: Var faldet betinget af, at patienten snublede/gled mv. eller faldt patienten fordi han/hun blev dårlig?

HUSK ALTID at gennemgå kroppen anamnestisk ved større traumer:

 • ● HVAD har patienten slået i ulykken og HVOR har patienten ondt? (Husk, de to ting, behøver ikke altid hænge sammen, da der kan ske indirekte skader eller patienten ikke altid husker præcis, hvor de har slået sig) Hvor kraftige er smerterne og hvorledes har de udviklet sig siden traumet?

 1. 1. Hovedet? Spørg til: Kvalme, opkast, hovedpine, bevidstløshed,

(nær)besvimelser, svimmelhed, amnesi, synsforstyrrelser og kraftnedsættelser.

 1. 2. Nakken/ryggen? Spørg til: Føleforstyrrelser og kraftnedsættelser i ekstremiteterne, bevægelighed af nakken (OBS medmindre mistanken er så stor om brud, at de lægger på spineboard, så skal de selvfølgelig ikke mindes om bevægelse af columna), problemer med at holde på afføring.

 1. 3. Thorax? Spørg til: Dyspnø, blodigt opspyt og smerter ved dyb inspiration.

 1. 4. Abdomen? Spørg til: Blot smerteanamnese.

 1. 5. Ekstremiteter? Spørg til: Kan de bevæge ekstremiteterne? Har de kunnet gå efter traumet?

 

Objektiv

Markeret med fed bør altid udføres. Resterende kan målrettes, hvis der er anamnese til skade påført i dette område.

HUSK DOG ALTID at kigge overordnet for skader, når du snakker og undersøger patienten fx i form af hæmatomer, overfladiske hudafskrabninger, dybe sår mv.

Altid vitale parametre (det søger sygeplejersker for)

 1. 1. Overordnet: Akut påvirket, hvile/tale dyspnø, hud varm og tør, VKO (dvs. en hurtig ABCD-screening)

 1. 2. Hovedet:

  • Palper kranie og ansigtsskelet.

  • Undersøg kranienerver 2-12. Hvis ingen anamnese om eller objektive tegn på hovedtraume, tjek da kun pupiller.

  • Grov neurologisk us af OE/UE (kraft ved håndtryk, kraft over ankelleddet, følesans bilateralt, kan de stå og gå). OBS: Hvis der forefindes ekstremitetsskader, kan dette selvfølgelig ikke udføres sufficient.

 1. 3. Columna:

  • Undersøg bevægelighed af nakken medmindre patienten ligger på spineboard.

  • Palper proc. spinosi hele vejen fra top til tå. Hvis patienten ligger på spineboard udføres dette under lock-roll.

  • Grov neurologisk us af OE/UE (kraft ved håndtryk, kraft over ankelleddet, følesans bilateralt, kan de stå og gå). OBS: Hvis der forefindes ekstremitetsskader, kan dette selvfølgelig ikke udføres sufficient. Evt.

reflekser.

 1. 4. Thorax:

  • Mærk efter instabilitet af thorax

  • Palpér costae (præcis vurdering af hvilke costae, der er afficeret, er ikke så vigtig, blot om det er øvre, midterste eller nedre del af thorax) -St.p et. st.c

 1. 5. Abdomen:

  • Palper abdomen m.h.p. om den er blød/spændt samt lokalisation og intensitet af smerter

 1. 6. Ekstremiteter:

  • Bevæger patienten alle fire ekstremiteter frit?

  • Ved anamnese om eller objektive tegn på ekstremitetsskade undersøges som vanligt ift. inspektion, palpation, funktion og neurovaskulære forhold.

Undersøgelser

Overvej om nødvendigheden af blodanalyser såsom blodprøver og a-gas (sjældenhed vi gør det i skadestuen)

 1. 1. Ved hovedtraume:

  • Overvej altid CTC evt. supplerende obs. ansigtsfraktur ved mistanke. Der hænger flowchart i skadestuen!

 1. 2. Ved mistanke om nakke/ryg fraktur:

  • Rgt. ved lumbale/thorakale skader. Hvis fraktur ikke kan udelukkes på rgt. eller der ses en fraktur suppleres altid med CT. Columna cervicalis skal ALTID CT-scannes.

 1. 3. Ved mistanke om skader på thorax:

  • Rgt. thorax. Suppleres med CT-scanning ved mistanke om pneumo- og/eller hæmothorax på rgt.

  • HUSK EKG ved traumer mod sternum - her skal desuden konf. med BV om man bør gå direkte til CT, da disse skader er næsten umulige at vurdere på rgt.

 1. 4. Ved mistanke om intraabdominal skade:

  • CT-abdomen evt. CT-thorax -abdomen (se nedenunder).

 1. 5. Ved mistanke om ekstremitetsskader:

  • Relevant rgt.

OVERVEJ ALTID om CT-TAB eller CT-TRAUME er bedste valg ved mistanke om multiple skader. HUSK ved CT-TAB på ikke-livsvigtig indikation kræves en eGFR!

Målgruppe – modtagelse

mulig traumepatient i skadestuen