Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

OVERSIGT OVER AMBULANTE KODER

 

Følgende koder anvendes til efterregistrering i ambulantsystemet AM, INS (”fysisk fremmøde”)

 • • 10 Udredningsbesøg uden samtidig behandling: hvis pt. afsluttes uden noget behand-lingsbehov, eller der udelukkende er behandlingsbehov med håndkøbsmedicin, eller hvis pt. henvises til/afventer videre udredning eller behandling. Husk at tjekke MAR for registrering.

 • • 19 Udredningsbesøg med samtidig behandling: hvis pt. ”behandles i Ambulatoriet” fx opstart i receptpligtig medicinsk behandling i forbindelse med besøget. Husk at tjekke MAR for registrering.

 • • 20 Efterambulant (kontrolbesøg) – stedfundet kontrolbesøg

 • • 30 Behandling – stedfundet behandlingsbesøg.

 • • 40 Forbehandling – stedfundet forbehandlingsbesøg (jr.optag forud for indl. til behandling S1)

 

Patientrelateret kontakt med patienten uden fremmøde (”virtuelle kontakter”)

 • • 50 Telefon- eller videokonsultation – HUSK procedurekode BVAA33A/BVAA33B

 

”Procedurer uden patientkontakt”

 • • 60 Skriftlig kommunikation med patient – HUSK procedurekode BVAC1

 • • 90 Hændelser uden samtidig patientkontakt (analyse af båndoptager, telemedicinsk kontakt, kontakt med egen læge, tværfaglig konference, receptfornyelse og lignende) – kan suppleres med relevant procedurekode

 

2. ciffer i koden er afgørende for, hvorvidt besøget er fremdateret, stedfundet eller aflyst

 • • *0 Stedfundet besøg

 • • *1 Pt. udeblevet – HUSK at registrere aflysningskode ZPP30

 • • *2 Aflyst – HUSK at sætte aflysningskode på (se mere om aflysningskoder nedenfor)

 • • *3 Akut ambulant besøg

 • • *4 Mors (evt. aflysningskode ZPP38H ved aflyst fremdateret besøg!)

 • • *5 Fremdateret besøg/booking

 • • *9Stedfundet udredningsbesøg med samtidig behandling

 

ZPP-koder – gældende koder, der må anvendes i RN, fremgår af særskilt bilag ”Action card”

Ved aflysning skelnes mellem, om aflysning sker ”inden pt. er mødt” (aflyst) eller ”efter pt. er mødt” (afbrudt), og vigtigheden i korrekt kodevalg indskærpes!

Eksempel: apparatnedbrud/tekniske problemer samme dag men man når at ringe til pt. og aflyse tiden: Her anvendes ZPP33F aflyst af sygehuset 0-1 dag før.

Hvis pt. allerede er mødt ind anvendes ZPP62 afbrudt af sygehuset pga. problemer med udstyr.

Link til Action card med ZPP-koder, tryk her.

 

Rumkoder:

AEKGArbejds-ekg

AFLIAtrieflimmeramb (sgpl

AMB1Iskæmiamb./post PCI

AREHRehabilitering (AFLI)

ARVAAmb. for arvelige sgd.

ARYTArytmiambulatoriet

BREVBrevkontakt

CAFEICD-caféen

CLCareLink pm/ICD/loop

CTHjerte-CT

DIÆTDiætist (Lipid)

EKKO Ekkoambulatoriet

FYSTFys.test (v/vis.samtale)

HOLTBåndoptagelse

IREHRehabilitering (ISUF)

ISUFHjertesvigtsamb

LABLaboratoriesvar(Lipid)

LIPLipidambulatoriet

LOOPLoopimplant/-ekstrakt.

PMPM/ICD/Loop-amb

PROJAlle projekter

REHARehabilitering(iskæmi)

S1PMForundersøg. S1 pace

S1RAForundersøg. S1 RFA

S2Forundersøgelser S2

TROMTrombosecentret

VHABVis.samtale rehab.