Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

VISITERING PÅ AFSNITSKODE

 

Af hensyn til overblikket i henvisningsoversigten og i Bookplan visiterer vi henvisningerne ud på afsnitskoder (otte cifre). Undtaget herfra er henvisninger til vores ”Fællesambulatorium” 80010393. Disse henvisninger lader vi ligge på seks cifre.

 

FREMGANGSMÅDE ”INTERN OMVISITERING”

 

  • • Gå i PAS og find henvisningen frem: HE, HVF

  • • Tast derefter F4 for at fremkalde nedenstående pop up-billede.

 

Billede 1

 

  • • Afsnitskode (8 cifre) udfyldes (se liste nedenfor)

  • • Ved elektroniske henvisninger (EV) kommer der et pop-up, om henvisningen skal overføres til modtagers postkasse. Dette skal man sige ”Nej” til (den skal ikke behandles på ny).

  • • Til sidst* går man i EV for at ”Færdigbehandle” henvisningen

 

*) Rækkefølgen er vigtig på de elektroniske henvisninger: Først udvisitering i PAS; derefter færdigbehandle i EV. I modsat fald går den til status ”Modtaget” i EV på afsnitsniveau (8. ciffer). Har ingen praktisk betydning, men ved opslag på pt.s cpr vil den stå som ”Modtaget” i EV, hvilket kan give anledning til misforståelser.


OVERSIGT AFSNITSKODER

 

8001 0311S1 Indlæggelser afsnit S1/dagafsnit 6. sal

8001 0314S2Indlæggelser afsnit S2

8001 0361CADADagafsnit FUS iskæmi, H-CT og stress MR

8001 0362CAFODagafsnit FUS S1 (DC, pace, RFA) og loopimplantationer

8001 0392LIPDLipidambulatoriet

8001 0393CAAMFælles ambulatoriekode for pacekontrol, ekko, båndoptager,

arytmi mm.

8001 0397TROMTrombosecenter Aalborg