Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indikationer for henvisning til DAT-SPECT/DaT-scan

Beskrivelse

DaT-scan kan påvise tab af præsynaptisk dopaminerg innervation i striatum som ses ved både idiopatisk Parkinsons sygdom (iPD), Lewy body demens (LBD) og de atypiske Parkinson sygdomme (MSA, PSP, CBD).

 

DaT-scan er ikke indiceret ved klinisk mistanke om parkinsonisme, her bestilles MRc eller CTc og behandling sættes i værk.

 

DaT-scan kan være indiceret

 

  • • Ved tvivl om hvorvidt patienten reelt har parkinsonisme e.g. i forbindelse med tremor som klinisk ikke sikkert kan afgrænses i forhold til essentiel tremor (ET) og hvor L-Dopa ikke har haft sikker effekt

  • • Ved mulig LBD hvor FDG PET-CT ikke har kunnet afklare diagnosen

  • • Differential diagnostisk i forhold til NPH og NPH - PD blandingstilstande

  • • I tvivlstilfælde afgrænsning af medikamentelt induceret parkinsonisme ifht. iPD hvis det ikke er muligt at udtrappe eller omlægge antipsykotisk medicin

 

Bemærk at

 

  • • Der skal altid foreligge en MRc eller som minimum en CTc inden henvisning til DaT-scan

  • • man kan i det fleste tilfælde få den samme diagnostiske information ud af et behandlingsforsøg med L-DOPA med doser op til >600mg / døgn

  • • Er man ikke i tvivl om diagnosen er der ingen grund til at bekræfte den ved DaT-scan

  • • DaT-scan kan ikke skelne mellem idiopatisk PD, LBD eller de atypiske Parkinson sygdomme.

FDG PET/CT kan overvejes ved kognitive symptomer mhp at differentiere i udvalgte tilfælde, men en normal FDG PET/CT udelukker ikke atypisk parkinsonisme (begrænset evidens).

Ved mistanke om vaskulært betinget parkinsonisme er MR-C mere informativ differential diagnostisk end DaT-scan

MR-C bestilles gerne efter demens protokol mhp. påvisning af specifikke atrofimønstre for atypisk Parkinson sygdom

NPH patienter kan også have tab af præsynaptisk dopaminerg innervation, her ses oftest

mere global nedsat funktion.

Ved mistanke om medicin udløst parkinsonisme (se vedlagte liste over præparater, der kan påvirke DaT-scan og pauseringslængden af disse) seponeres metoclopramid og man bør forsøge at udtrappe eller skifte antipsykotisk behandling e.g. til Clozapin, Quetiapin i samråd med psykiaterne. Ved Lithium induceret parkinsonisme kan Lithium samtidig medføre falsk patologisk DaT-scan

 

Med henblik på konkret henvisning til nuklearmedicinsk undersøgelse henvises til laboratorievejledning (se link i højre side)