Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af TRACER i forbindelse med Sentinel Node procedure

 

Beskrivelse

Instruks for injektion af tracer/Nanocoll i forbindelse med SN procedure

 

Formål

At sikre korrekt håndtering og injektion af Nanocoll i Plastik - Mammakirurgisk Afdeling

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale – læger og sygeplejersker, som skal håndtere radioaktivt stof til injektion inden SN-procedure.

 

Forløb

Sporstoffet Nanocoll ankommer i transportkasse om morgenen kl. 7.30 til Peri-operativ Afsnit på patientens operationsdag.

Boksen med de tomme sprøjter skal retur til Nuklearmedicinsk Afdeling samme dag senest kl.14. Der bestilles portør til dette.

 

Metode

Injektionen foretages af plastik- og mammakirurgisk læge eller sygeplejerske, som er oplært i proceduren.

Patienten lejres på ryggen og beroliges. CPR-nummer på sprøjten kontrolleres med patienten.

Patienten afsprittes med swaps x 2 inden injektion.

Injektionen foretages subareolært ved indstik i areolakanten mellem kl. 10 og 11 i højre bryst og kl. 1 og 2 i venstre bryst. Herfra føres nålen centralt i et superficielt plan, til nålespidsen er placeret næsten lige under papillen, hvor traceren injiceres.

Hvis patienten skal have foretaget bilateral SN, skal der injiceres i begge mammae – svarende til en sprøjte i hvert bryst.

Da Nanocoll er radioaktivt, skal det håndteres uden forurening af omgivelserne. Injektionssprøjten skal derfor direkte fra blyboks til patient og tilbage i blyboksen uden berøring af borde og andet. Ved berøring af sprøjten skal lægen/sygeplejersken have handsker på.

For at hindre stikuheld er der fremskaffet et stativ med beholder, hvori kanylen kan påsættes hætte.

 

På skemaet, som ligger i blykassen fra Nuklearmedicinsk Afdeling:

  • anvendes patient label med stregkode, som påsættes skemaet i den respektive linje.

  • påføres 4-cifrede ID på den læge som injicerer patienten

  • anføres injektionstidspunktet for den specifikke patient

  • Hvis der anvendes to sprøjter eller en ”ekstra” til samme patient, skal disse have hver sin linje på skemaet med patientlabel, initialer og injektionstidspunkt.

 

Referencer

Der henvises i øvrigt til PRI-dokumentet: ”Undersøgelsesprocedure – Sentinel node kit til Mammakirurgisk Afdeling”.