Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP - PM-vurdering ifm. 1-1-2 opkald

Formål

Denne SOP beskriver, hvordan PM kan bruges som fremskudt visitation ifm. 1-1-2 opkald. Visitationen kan benyttes til at vurdere behov for evt. indlæggelse af patienten med hensyn til endelig respons og hastegrad, såfremt SFV er tvivl herom.

Definition af begreber

TD: Tekniske Disponenter

PM: Paramediciner

RP: Responsplan, med hastegrad og hvilke præhospitale ressourcer, der skal afsendes

SFV: Sundhedsfaglig visitator

Beskrivelse

Gyldighedsområde

AMK-vagtcentralen, i Region Nordjylland.

Udførelse

 

Ved tvivl om, hvorvidt der skal sendes en ambulance - eller hvor indringer og/eller pårørende fortsat er insisterende - efter sædvanlig sundhedsfaglig håndtering af 1-1-2 opkald  

Hvis SFV er i tvivl om, hvorvidt der er behov for ambulance og det ikke kan afdækkes gennem dialogen med indringer, evt. via video, så kan SFV sende en PM, der kan foretage yderligere optagelse af anamnese, diagnostik og undersøgelser. Det er vigtigt, at SFV i dialogen med indringer får forventningsafstemt, at et tilsyn af en PM ikke nødvendigvis medfører en indlæggelse/transport til hospital. 

 

PM har følgende beføjelser, baseret på deres sundhedsfaglige vurdering af patienten: 

 • • Rekvirering af transport, som sker via AMK-vagtcentralen. Dette kan fx være transport i ambulance, liggende patienttransport eller taxa 

 • • Afslutning på stedet, herunder 

 • Anmode patienten om selv at transportere sig ind til akutmodtagelsen. SFV melder patienten til akutmodtagelsen (vanlig praksis) efter tilbagemelding fra PM. 

 • Opfordre patient til at kontakte vagtlæge

 • Opfordre patient til at kontakte egen læge næste hverdag  

 • Afslutte kontakten og vejlede om genkald til hhv. 1-1-2 eller lægevagt, hvis tilstanden forværres, afhængig af graden af udvikling

 • • Opfordre til at indtage håndkøbsmedicin fx milde analgetika (paracetamol, ibuprofen etc.), fx ifm. egen transport til Akutmodtagelse. 

 

For at understøtte beslutninger kan paramedicineren altid gøre brug af understøttende værktøjer som fx telemedicinsk kontakt til akutbilslæge. 

 

 • • Patienten kan afsluttes på stedet jf. instruks for afslutning på stedet, efter samtykke hertil fra patienten eller dennes værge.

 • • PM og SFV aftaler nærmere forløb ift. evt. Transport

 

Sundhedsfaglig visitation

 1. 1. SFV vurderer, at hændelsen kan løses med en PM vurdering

 2. 2. Dansk index vælges: B.xx.PM – Paramediciner vurdering

 3. 3. SFV kan med fordel - hvis aktivitetsniveauet på 1-1-2 tillader det – foretage opkald med supplerende oplysninger til den PM, der disponeres til opgaven

 4. 4. PM skal melde tilbage til SFV og aftale nærmere forløb ift. evt. transport (ambulance, liggende patientransport, taxa etc.). SFV dokumentere planen i bemærkningsfeltet på hændelsen.
  Telefonnummer til SFV fremgår af ASSIGN

 

Disponering

 1. 1. Akutforslaget vil kun foreslå en PM til hændelsen

 2. 2. TD disponerer PM, hvis denne er ledig eller umiddelbart ser ud til at blive det ifm. konkret opgave

  1. a. PM kører som udgangspunkt kun i eget område.

  2. b. Kommer der en akuttur, skal denne prioriteres. Hvis PM er optaget, kontaktes denne for evt. hurtig frigørelse fra igangværende opgave.

  3. c. Er PM optaget af anden opgave og ikke bliver færdig i umiddelbar fremtid, skal SFV vurdere hvad der skal ske.

 3. 3. Vurdere PM behov for transport, enten ambulance, liggende patienttransport eller taxa, skal denne tilpasses på den igangværende opgave.

  1. a. Vurderes der behov for en ambulance tilpasses opgaven med den ønskede respons A, B eller C. Derudover supplerende oplysninger om patientens ABCDE mæssige status etc.

  2. b. Vurderes der behov for en PT-bil, tilpasses hændelsen og ændres til kørsel D

  3. c. Ved en kørsel C og D, kan PM afslutte inden ambulancen eller PT-bil ankommer

  4. d. Vurderes patient til siddende transport i en taxa, tilpasses hændelsen og taxa bestilles på vanlig vis.

 

SOP gælder kun områder, der er dækket af PM enheder dvs. Frederikshavn, Skagen, Farsø, Brovst og Hobro. Hals enheden kan tillige afsendes, såfremt denne er bemandet med PM.

 

Dokumentation

Forholdene dokumenteres som vanligt i PPJ eller på ambulancejournal (papirform) jf. Instruks.

Annulleringsårsager:

Patient henvist til vagtlæge eller egen læge

Patient overleveret til anden enhed

Patient sørger selv for transport

Patient vil ikke med

Afsluttet på stedet

Referencer

Præhospital - Afslutning af den præhospitale indsats, Paramediciner, https://pri.rn.dk/Sider/30991.aspx

Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ), https://pri.rn.dk/Sider/28183.aspx