Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP - PM-vurdering ifm. 1-1-2 opkald

Formål

Denne SOP beskriver hvorledes PM-vurdering benyttes i forbindelse med 1-1-2 opkald

 

 1. 1. PM kan bruges som fremskudt visitation. Visitationen kan benyttes til at vurdere behov for evt. indlæggelse af patienten med hensyn til endelig respons og hastegrad, såfremt SFV er tvivl herom.

 

 1. 2. PM skal benyttes ved alle kørsel B i nærområdet i forhold til PM-baserne, medmindre det er helt tydeligt at der skal bruges en ambulance. Nærområderne er ca 10 km fra PM-baserne

Definition af begreber

TD: Tekniske Disponenter

PM: Paramediciner

RP: Responsplan, med hastegrad og hvilke præhospitale ressourcer, der skal afsendes

IDS: Disponeringssystem på AMK-vagtcentralen

SFV: Sundhedsfaglig visitator

Beskrivelse

Gyldighedsområde

AMK-vagtcentralen, i Region Nordjylland.

Udførelse

 

Principper for disponering

 1. 1. Inden for nærområderne af PM-baserne (ca 10 km) foreslås altid en PM-vurdering.
  Der skal som hovedregel sendes en PM-vurdering
  Undtagelser, hvor der alligevel sendes en ambulance:

  1. a. Det er oplagt at der bliver brug for båretransport.

  2. b. PM har kørt for mange minutter

  3. c. PM er optaget af kørsel A
    

 2. 2. Uden for nærområdet forslås altid B-Ambu.
  Der skal som hovedregel sendes en ambulance.
  Undtagelser, hvor der alligevel sendes en PM-vurdering:

  1. a. SFV er i tvivl om der er behov for en ambulance

  2. b. Hvor indringer er insisterende på at vil have en ambulance, men SFV ikke vurdere at det er nødvendigt

 

PM-beføjelse

PM har følgende beføjelser, baseret på deres sundhedsfaglige vurdering af patienten: 

 • • Rekvirering af transport, som sker via AMK-vagtcentralen. Dette kan fx være transport i ambulance, liggende patienttransport eller taxa 

 • • Afslutning på stedet, herunder 

 • Anmode patienten om selv at transportere sig ind til akutmodtagelsen. PM melder patienten til akutmodtagelsen. 

 • Opfordre patient til at kontakte vagtlæge

 • Opfordre patient til at kontakte egen læge næste hverdag  

 • Afslutte kontakten og vejlede om genkald til hhv. 1-1-2 eller lægevagt, hvis tilstanden forværres, afhængig af graden af udvikling

 • • Opfordre til at indtage håndkøbsmedicin fx milde analgetika (paracetamol, ibuprofen etc.), fx ifm. egen transport til Akutmodtagelse. 

 

For at understøtte beslutninger kan paramedicineren altid gøre brug af understøttende værktøjer som fx telemedicinsk kontakt til akutbilslæge. 

 

 • • Patienten kan afsluttes på stedet jf. instruks for afslutning på stedet, efter samtykke hertil fra patienten eller dennes værge.

 • • PM og SFV aftaler nærmere forløb ift. evt. Transport

-------------

 

Sundhedsfaglig visitation

Alle B-opgaver

 1. 1. Det relevante B indeks vælges via PrEval

 2. 2. Akut forslaget vil foreslå:

  1. a. B-Ambu uden for nærområdet til PM-baserne eller

  2. b. PM-vurdering inden for nærområderne.

 3. 3. Hvis der alligevel er behov for en ambulance inden for nærområdet ændres responsplanen til ’B.’

Hvis der er behov for PM-vurdering uden for nærområdet

 1. 1. Hvis dette er tilfældet vælges Dansk index: B.xx.PM – Paramediciner vurdering

For alle PM-tilsyn gælder:

 1. 1. SFV kan med fordel - hvis aktivitetsniveauet på 1-1-2 tillader det – foretage opkald med supplerende oplysninger til den PM, der disponeres til opgaven

 2. 2. PM skal melde tilbage til SFV og aftale nærmere forløb ift. evt. transport (ambulance, liggende patientransport, taxa etc.). SFV dokumentere planen i bemærkningsfeltet på hændelsen i IDS.

 3. 3. Sørg for forventningsafstemning med indringer, så der ikke forventes en ambulance!

 4. 4. Vurderer PM behov for transport, enten ambulance, liggende patienttransport eller taxa, skal denne tilpasses på den igangværende hændelse.

  1. a. Vurderes der behov for en ambulance tilpasses opgaven med den ønskede respons A, B eller C. Derudover supplerende oplysninger om patientens ABCDE mæssige status etc.

  2. b. Vurderes der behov for en D-bil, tilpasses hændelsen og ændres til kørsel D

  3. c. Ved en kørsel C og D, kan PM afslutte inden ambulancen eller D-bil ankommer

  4. d. Vurderes patient til siddende transport i en taxa, tilpasses hændelsen og taxa bestilles på vanlig vis.

---------------

Disponering

 1. 1. Hændelsen vil være tilpasset af SFV, så man kan se om der ønskes en PM-vurdering eller en B-Ambu – husk dialog så misforståelser undgås.

 2. 2. TD disponerer PM, hvis denne er ledig eller umiddelbart ser ud til at blive det ifm. konkret opgave

  1. a. PM kører som udgangspunkt kun i eget område.

  2. b. Kommer der en akuttur, skal denne prioriteres. Hvis PM er optaget, kontaktes denne for evt. hurtig frigørelse fra igangværende opgave.

  3. c. Er PM optaget af anden opgave og ikke bliver færdig i umiddelbar fremtid, skal SFV vurdere hvad der skal ske.

 3. 3. Hvis akiv tid tæller viser to røde tal kan disse opgave ikke løses af PM og TD informerer SFV og ændre responsplanen til ’B.’

-----------------

Aktiv tid tæller (mest til TD)

 • • Hvis både tal 1 og tal 2 er sorte kan PM køre alle opgaver. Der er kørt under 420 minutter.

 • • Hvis tal 1 er rødt og tal to er sort kan PM køre Visitationsopgaver, men ikke kommunale opgaver. Der er kørt mellem 420 og 540 minutter.

 • • Hvis begge tal er røde, så kan der kun køres kørsel A samt B2 opgaver: der er kørt over 540 minutter.

 

Billede 1

 

 

-------------------

SOP gælder kun områder, der er dækket af PM enheder dvs. Frederikshavn, Skagen, Farsø, Brovst og Hobro. Hals enheden kan tillige afsendes, såfremt denne er bemandet med PM.

 

Dokumentation

Forholdene dokumenteres som vanligt i PPJ eller på ambulancejournal (papirform) jf. Instruks.

Annulleringsårsager:

Patient henvist til vagtlæge eller egen læge

Patient overleveret til anden enhed

Patient sørger selv for transport

Patient vil ikke med

Afsluttet på stedet

Referencer

Præhospital - Afslutning af den præhospitale indsats, Paramediciner, https://pri.rn.dk/Sider/30991.aspx

Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ), https://pri.rn.dk/Sider/28183.aspx