Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af voldtægtsramte

Målgruppebeskrivelse:

Målgruppen for Center for voldtægtsofre er personer fra 15 år, der på et tidspunkt inden for dage, uger, måneder eller år har været udsat for voldtægt, voldtægtsforsøg eller lignende.

Det er muligt at henvende sig uanset om det seksuelle overgreb er meldt til politiet eller ej.

Personer bosat i Region Nordjylland kan få hjælp i centret.

Tilbuddet er gratis og kræver ikke henvisning fra egen læge.

Personer i aktivt alkohol- eller stofmisbrug eller hvis primære problematik er af incestuøs-karakter behandles ikke i centret.

 

Forløb for voldtægtsramte, som har været i Akutmodtagelsen

1. Akutmodtagelsen mailer information om den ramte i form af samtykkeerklæring samt udfyldte ”tjekliste” pr mail til Sexologisk Centers hovedpostkasse. Der udleveres kopi af samtykkeerklæring til den ramte.

2. Den ramte indkaldes til forsamtale ved socialrådgiver eller psykolog ved Centre for voldtægtsofre via e-Boks eller via en opringning fra centrets socialrådgiver i akutte tilfælde og ved børn mellem 15-18 år. Det tilstræbes, at den ramte, i akutte tilfælde, kontaktes hurtigst muligt efter modtagelse af mail fra Akutmodtagelsen.

3. Forsamtalerne kan både foregå ved fremmøde i centret og som videosamtale. Dette fremgår af indkaldelsen i e-Boks eller aftales med behandleren.

4. I forsamtalen vurderes det, om den ramte er motiveret og i målgruppen for et behandlingsforløb i centret, hvorefter den ramte fortsætter i behandlingsforløb ved psykolog i centret eller støttes i at få hjælp i andet regi efter behov.

5. Der kan desuden tilbydes samtaler til pårørende til den ramte ved socialrådgiver (se nedenfor).

6. Pjecerne ”Information til ofre for seksuelt overgreb” og ”Information til pårørende til personer udsat for overgreb” udleveres efter behov i forsamtalen.

7. Efter forsamtalen indkaldes den ramte til behandlingsforløb ved psykolog i centret via e-Boks, hvis den ramte vurderes at være i centrets målgruppe og motiveret for et samtaleforløb.

8. Samtaleforløbet kan enten foregå ved fremmøde eller via video. Dette fremgår af indkaldelsen i e-Boks eller efter aftale med behandleren.

9. Rammerne for behandlingsforløbet aftales med psykologen.

Forløb for voldtægtsramte, som ikke har været på Akutmodtagelsen, og som henvender sig mere end en måned efter overgrebet

1. Den ramte eller pårørende kan henvende sig direkte til sekretær i Sexologisk Center eller den ramte kan henvises fra læge.

2. Den ramte indkaldes til forsamtale ved socialrådgiver eller psykolog via e-Boks. Der skal forventes ventetid. Socialrådgiveren deltager oftest, når den ramte er 15-18 år.

3. Forsamtalen kan foregå ved fremmøde eller via video. Dette fremgår af indkaldelsen i e-Boks eller kan aftales med sekretæren.

4. I forsamtalen vurderes det, om den ramte er motiveret og i målgruppen for et behandlingsforløb i centret, og fortsætter i behandlingsforløb ved psykolog i centret eller støttes i at få hjælp i andet regi efter behov.

5. Pjecerne ” Information til ofre for seksuelt overgreb” og ”Information til pårørende til ofre for seksuelt overgreb” udleveres efter behov i forsamtalen.

6. Der kan desuden tilbydes samtaler til pårørende til den ramte ved socialrådgiver (se nedenfor).

7. Undersøgelse af graviditet, kønssygdomme mv. skal ske ved egen læge.

8. Efter forsamtalen indkaldes den ramte til behandlingsforløb ved psykolog i centret via e-Boks, hvis den ramte vurderes at være i centrets målgruppe og motiveret for et samtaleforløb.

9. Samtaleforløbet kan enten foregå ved fremmøde eller via video. Dette fremgår af indkaldelsen i e-Boks eller aftales med behandleren.

10. Rammerne for behandlingsforløbet aftales med psykologen.

Særligt for forløb for voldtægtsramte under 18 år

Samme forløb som beskrevet ovenfor for akutte henvendelser og senhenvendelser, men er den ramte under 18 år på henvendelsestidspunktet, er der pligt til at sende underretning, jf. Servicelovens § 153, til den ramtes bopælskommune. Socialrådgiver udfærdiger underretning. Kopi sendes til forældrene.

 

Forløb for pårørende

1. Sexologisk sekretær eller socialrådgiver aftaler tid til samtale for pårørende ved socialrådgiver enten ved fremmøde eller via video.

2. Der tilbydes én til to samtaler til den/de nærmeste pårørende. Der udleveres pjecen: ”Information til pårørende til personer udsat for overgreb”, hvis de ikke har modtaget den tidligere i forbindelse med forsamtalen.

 

Informationsmateriale:

Link til pjecerne: ”Information til ofre for seksuelt overgreb” og ”Information til pårørende til personer udsat for overgreb”