Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epikrise vejledning Urologisk Afdeling, Afsnit U10

Formål

For at forbedre patientforløb på tværs af sektorer, er det på Aalborg Universitetshospital besluttes, at patienter skal have udleveret deres epikrise, når de forlader sengeafsnittet efter indlæggelse.  
Derudover skal der ved etablering af kontakt til hjemmesygeplejen sendes en kopi af læge-epikrisen til kommunen.  

 

Indhold i epikrisen

Epikrisen dikteres af udskrivende læge inden patienten udskrives og forlader afdelingen. Der skal i epikrisen tydeligt fremgå en opfølgningsplan for patienten efter indlæggelse. Både i tekst og i form af korrekt farvemarkering af epikrisen. 
 

Følgende informationer autogenereres i epikrisen: 

 • • Aktionsdiagnose på baggrund af PAS registrering  

 • • Udskrivende sygehusafsnit  

 • • Dato for indlæggelse og udskrivelse,  

 • • Udskrivningsmåden, herunder om patienten udskrives til ”Anbefaling om opfølgning hos egen læge” 

 • • Medicinliste (NÅR FMK er ajourført til epikrise) 

 

Derudover skal følgende oplysninger fremgå: 

 • • - Dikterende læge (Navn på den læge, der er ansvarlig for teksten) 

 • • - Patientansvarlig læge (Navnet på den patientansvarlige læge) 

 

Særligt AalborgUH: Dikteringskort for Epikrise (se boks til højre på PNet-siden) 

 

Epikrisen skal herudover, hvor relevant, indeholde følgende elementer i nævnte rækkefølge: 

 • • Markering i epikrisen- opfølgning 

 • • Anbefaling om opfølgning hos egen læge  

 • • Resumé af behandlingsforløb  

 • • Patientinformation- og aftaler  

 • • Medicinoplysninger  

 • • Forebyggelses- og sundhedsfremmende plan  

 • • Ikke afsluttede og planlagte undersøgelser samt henvisninger 

 • • Medicinliste 

 

HUSK: 
AKTIONSDIAGNOSE (hvorfor kom patienten) og relevante bi-diagnoser (relevante for aktuel kontakt, medvirkende årsag til kontakten til afdelingen eller fund på kontakten eller ting der komplicerede kontakten) 

Udskrivende læge skal i MIRSK vælge korrekt diktattype af epikrise, om der er behov for opfølgning i almen praksis jfr. nedenstående markering:  

 • • Hvid markering – Nej, epikrisen indeholder ikke anbefaling om opfølgning hos egen læge 

 • • Grøn markering – Ja, patienten og dennes netværk/pårørende kan selv kontakte egen læge 

 • • Gul markering – Ja, patienten er sårbar, og har behov for opsøgende indsats fra egen læge  

 
Praktisk

Epikriser i Nord EPJ. Se vejledninger omkring arbejdsgange vedr. epikriser i Nord EPJ: 
Epikriser i NordEPJ (rn.dk) 

 
Epikrisen med i hånden

Epikriser skal prioriteres skrevet, så snart de er dikteret. 
I dagstid i hverdagene, hvor sekretæren er til stede på U10, printes epikrisen og lægges i en kuvert med patientens navn på. 
Sygeplejersken medgiver epikrisen til patienten eller pårørende. Sygeplejersken skal sikre sig, at korrekt epikrise udleveres til patienterne ift. patientsikkerhed og GDPR. 
 
I weekender, hvor der skrives på distance, sender sekretæren epikrisen til printeren på Afsnit U10, når epikrisen er skrevet. Sygeplejerskerne lægger dem fra printeren i en kuvert og udleverer til patienten, når de går hjem. 

 

Lægeepikrise til kommunen

Hvis patienten udskrives med hjemmesygepleje, kan sekretæren se om dette er arrangeres via E-breve i Clinical og se om der er oprettet en plejeforløbsplan i Kontaktens udbakke. Forløbsplanen startes op senest 48 timer efter indlæggelse ved behov for hjælp i hjemmet.  
Vejledning til hvordan i Nord EPJ: KP Huskeseddel - Kommunikation med hjemmeplejen (rn.dk) 

 

Samtykke

Sygeplejerskerne skal indhente og dokumentere givet samtykke til, om epikrisen må sendes til kommunen. Vejledning til hvordan i Nord EPJ:  NordEPJ Samtykke.pdf (rn.dk) 

Samtykkeerklæring ifm. indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger: PRI-dokument: https://pri.rn.dk/Sider/8742.aspx