Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlevering af epikrise til patienten efter indlæggelse på Urologisk Afdeling

Beskrivelse

Denne instruks er forbeholdt plejepersonalet i Urologisk Sengeafsnit 10, og danner retning for udlevering af epikrisen ved udskrivelse til patienten og til hjemmesygeplejen.

 

Epikrisen i hånden

Epikriser skrives af sekretæren hurtigst muligt, så snart de er dikteret.
I dagvagten i hverdagene vil sekretæren printe epikrisen og lægge den i en kuvert med patientens navn på.
Sygeplejersken medgiver epikrisen til patienten eller pårørende. Sygeplejersken skal sikre sig, at korrekt epikrise udleveres til patienterne ift. patientsikkerhed og GDPR (General Data Protection Regulation).

I weekender, hvor der skrives på distance, sender sekretæren epikrisen til printeren på kontoret på Afsnit U10, når epikrisen er skrevet. Sygeplejerskerne lægger epikrise fra printeren i en kuvert og udleverer den til patienten, når denne går hjem.

 

Det er muligt at tilgå epikrisen fra https://www.sundhed.dk/

 

Epikrise til hjemmesygeplejen

For at give hjemmesygeplejen de bedst mulige betingelser i sygeplejen til patienten, har de brug for kendskab til de planer, der er lagt for patienten. Derfor er det vigtigt, at hjemmesygeplejen modtager epikrisen.

 

Når patienten udskrives med hjemmesygepleje, kan sekretæren se, om dette er arrangeret via E-breve i Clinical og se, om der er oprettet en plejeforløbsplan i udbakken. Forløbsplanen startes op senest 48 timer efter indlæggelse ved behov for hjælp i hjemmet.


Se vejledning med screenshots om hvordan epikrisen sendes til kommunen:
https://pri.rn.dk/Sider/21741.aspx

 

Plejepersonalet indhenter og dokumenterer i ”Oplysninger”, om patienten har givet samtykke til, om epikrisen må sendes til kommunen.Billede 3Klik på ikonet i højre side 

 

 

Billede 2

Her er det muligt at angive, hvem der har givet samtykket, hvordan det er givet, til hvem samt at skrive en bemærkning.

 

Formål

For at forbedre patientforløb på tværs af sektorer, er det på Aalborg Universitetshospital besluttet, at patienter skal have udleveret epikrisen, når de forlader sengeafsnittet efter indlæggelse, mens epikrisen ligeledes sendes til hjemmesygeplejen, såfremt patienten har brug for hjemmesygepleje efter udskrivelsen.