Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gastroskopi – sygeplejeopgaver AK1

 

Formål

At beskrive sygeplejerskernes opgaver i forbindelse med undersøgelse og udredning af patienter med symptomer på sygdom i de øvre gastrointestinale områder.

 

Definition af begreber

Gastroskopi er en undersøgelse af oesophagus, ventrikel og duodenum med et fleksibelt endoskop.

Primærperson: sygeplejerske/sygeplejestuderende.

Sekundærperson: sygeplejerske/sygeplejestuderende

NordEPJ: Elektronisk journal.

 

Beskrivelse

  • • Forberedelse på undersøgelsesstuen – primær- og sekundærperson

  • • Undersøgelse foregår med patient lejret i seng eller på lejet.

  • • Rullebord klargøres med papirunderlag og renseventil.

  • • Kapsel med steril vand.

  • • Bidering.

  • • Usterile firkanter. Mesoft

Søjlen klargøres med sugepose og ½ l steril vandflaske kobles med Smartcap eller Smartcap til CO2

Rent gastroskop klargøres med sterile propper og ventiler og kobles til skopisøjlen.

Skopet testes for sug, skyl, luft forud for undersøgelsen


Forberedelse af patienten – primærperson
Orienterer sig om patienten via henvisning i NordEPJ, enten fra egen læge eller anden afdeling.
Trykker start i booking og henter patient i forhallen, byder velkommen og præsenterer sig.
Sikrer sig korrekt patientidentifikation.
Sikrer sig at patienten er fastende.
Spørger om patienten har allergi.
Kontrol af INR

  • • Ved diagnostisk gastroskopi med simpel bioptering må INR ikke være over 3,0

  • • Ved gastroskopi med polypfjernelse må INR ikke være over 1,5

Orienterer lægen, hvis blodprøvesvarene ligger udenfor normalområdet.

Informerer og orienterer patienten om undersøgelsen.

Ved relevans adspørges om tandprotese

Ved behov tilbydes Xylocain spray – informere om forholdsregler ifølge pro.medicin.

Hente lægen og sekundær sygeplejerske ind til undersøgelsen

Iklæder sig værnemidler

Lægen taler med patienten.

(Hvis der er pårørende med, kan de få lov at være på stuen under undersøgelsen. Ellers følges pårørende ud og kan vente i venteområdet.)

 

Undersøgelsen

Primærperson

Iklæder sig værnemidler :Benytter handsker, forklæde og evt. visir og mundbind.

Guider patient på lejet, på venstre side og lægger lille blåt stykke under patientens hage

Står/ sidder ved patientens hoved og holder bideringen på plads i patientens mund samt støtter patientens nakke.

Orienterer, guider og beroliger patienten undervejs i undersøgelsen.

Sekundærperson

Præsenterer sig for patienten

Sænker lyset

Står evt. bag ved patienten og kan holde patienten i hånden.

Assisterer ved evt. bioptering eller anden prøvetagning, og gennemfører procedure for bioptering.

Tænder lyset ved undersøgelsens afslutning og tager imod skopet.

 

Efter undersøgelsen

Primærperson

Efter undersøgelse fjernes bidering og patienten soigneres.

Patienten hjælpes til at komme op og sidde på lejet eller tilbage på stol, mens lægen orienterer om undersøgelsesfund og efterforløb. Evt. pårørende hentes på stuen inden, hvis patienten ønsker dette.

Sikrer at patienten føler sig velinformeret og er velbefindende. Evt. tilbyde drikke

Udleverer ”tak for denne gang” og guider patient og evt. pårørende ud af afdelingen.

Bistår ved oprydning på stuen og evt. ny klargøring af undersøgelsesstuen

Dokumenterer patientforløbet i NordEPJ – afslutter og opdaterer booking

 

Sekundærperson

Varetager prøveforsendelse og mini-timeout med lægen, kan uddelegeres til primærsygeplejersken ved behov

Foretager gennemskyl og manuel rengøringsprocedure af gastroskopet på undersøgelsesstuen.

Skopet køres i skyllerummet og der koordineres evt. med kollega med gangfunktion

Foretager den resterende rengøringsprocedure af gastroskopet i skyllerummet.

Foretager oprydning på undersøgelsesstuen.

 

Referencer

1. Håndtering og rengøring af fleksible endoskoper (hyg. inst.).

 

2. Instruks for Rekvisition af og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse

 

3. instruks: Tromboseprofylakse til patient i AK-behandling