Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring til aspiration og dyrkning i timelapse embryoskop med medier fra Irvine

Formål

At sikre klargøring til procedurer i forbindelse med aspiration og dyrkning af oocytter, embryoner og blastocyster sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed
Som udgangspunkt dyrkes alle embryoner i timelapse embryoskop. Klargøringsproceduren udføres dagen før den planlagte aspiration.
I tilfælde, hvor det er nødvendigt at dyrke embryoner i standard CO2 inkubator, skal klargøringen dertil følge den vejledning der beskrives i ”Klargøring til blastocystdyrkning i Miri eller standard inkubator”.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.


Fremgangsmåde

Klargøring af utensilier:

 1. 1. Det på forhånd udfyldte dyrkningsskema med tilhørende labels markeres med en passende farve.

 2. 2. Der skal klargøres en asp-bakke pr. 4 forventede oocytter. Alt afhængig af det forventede antal oocytter kan følgende slides frit kombineres og klargøres:

  1. 2.1. En EmbryoSlide med 12 brønde.

  2. 2.2. En EmbryoSlide+ med 16 brønde.

 3. 3. Labels med navn og CPR-nummer påklistres alle bakker og slides på bund og låg med undtagelse af EmbryoSlide+.

 4. 4. Asp-bakkerne nummereres fortløbende 1, 2, 3 osv. foroven på låget. Ud for hul nr. 1 (asp-hullet) noteres et A (se illustration).

 5. 5. EmbryoSliden mærkes med patientlabel på begge sider af bund og låg således, at ID fremgår tydeligt uanset hvordan EmbryoSliden holdes.

 6. 6. Ved flere slides skal disse nummereres fortløbende.

 7. 7. Følgende antal glas klargøres med patientlabel og stilles i stativer med samme farve som patientlabels:

 

ICSI

IVF

4 spidsglas

 

 

Alle spidsglas i samme stativ

1 rundbundet glas

3 spidsglas

 

Rundbundet glas i et stativ, spidsglas i et andet

 

 

 1. 8. Ved skyl påklistres et flushingbæger med tilsvarende label og dags dato. Et flushingbæger kan bruges til flere patienter.

 2. 9. Der laves et spidsglas mærket med ”mHTF” pr. aspiration.

 3. 10. Spidsglas (antal afhængigt af antal aspirationer) til gradientmedier påklistres labels med mediets navn og dato for ophælding.

 4. 11. I varmeskabet lægges 2 poser med rundbundede glas pr. aspiration, svarende til det forventede antal follikler pr. patient.

 5. 12. Der skal 4 stk. sterile sprøjter (10 ml) i varmeskabet pr. aspiration med skyl. Til PGT-patienter bruges der 5 stk. sterile sprøjter (10 ml).

 6. 13. Kontroller at der står varmeblokke til alle aspirationer i varmeskabet. Desuden skal der være mindst en ekstra pose med rundbundede glas i varmeskabet.

 

Billede 38

Ophælding og afpipettering af reagenser:

Udføres i sterilbænk

 

Til aspiration

 1. 14. I asp-bakkerne afpipetteres 500 µl CSCM dyrkningsmedie i hul 1,2, 3 og 4, samt 2 ml i midten af bakken.

 1. 15. Alle huller overlejres med 500 µl olie.

 2. 16. Asp-bakkerne stilles i CO2 inkubator til ækvilibrering.

 3. 17. mHTF skyllemedie sættes i varmeskab. Noter på flasken, hvornår den er sat i varmeskab. Er der anmodet om skyl på en eller flere patienter, kan det være nødvendigt med mere end en flaske. Det vurderes ud fra det planlagte antal aspirationer.

 4. 18. Spidsglassene til aspirationerne uden skyl fyldes med mHTF skyllemedie og sættes i varmeskab.

 

Sædoprensning

 1. 19. Der hældes ca. 3-5 ml gradientmedie ISolate Upper 50 (medie med lavest viskositet) op i spidsglas (pr. sædoprensning).

 1. 20. Der hældes ca. 3-5 ml gradientmedie ISolate Lower 90 (medie med højest viskositet) op i spidsglas (pr. sædoprensning).

 2. 21. Stativ med gradientmedie stilles på hylden ved siden af sædbordet.

 3. 22. IVF: Der hældes ca. 6-7 ml CSCM dyrkningsmedie op i et rundbundet glas med patientlabel og 5 ml MHM medie i et spidsglas.

 4. 23. ICSI: Der hældes 10 ml MHM medie i et spidsglas.

 5. 24. Stativ med rundbundede glas indeholdende CSCM dyrkningsmedie stilles i CO2 inkubator med lettet låg.

 6. 25. Stativ med spidsglas indeholdende MHM medie stilles på hylden over sædbordet.

 

EmbryoSlides til dyrkning

 1. 26. CSCM dyrkningsmedie og olie sættes til opvarmning i inkubator ca. 10 minutter før brug, herved reduceres antallet af luftbobler ved loading af medie.

  1. 26.1. EmbryoSlide: 500 µl CSCM dyrkningsmedie og 1,5 ml olie pr. Embryoslide.

  1. 26.2. EmbryoSlide+: 500 µl CSCM dyrkningsmedie og 1,8 ml olie pr. EmbryoSlide+.

 1. 27. Loading skal foregå i kold bænk for at undgå fordampning og ændring i osmolalitet.

 1. 28. Begge typer EmbryoSlides pre-loades med en lille dråbe CSCM dyrkningsmedie i hver brønd ved hjælp af en gelloader tip.

 2. 29. EmbryoSlide:

  1. 29.1. 27 µl CSCM dyrkningsmedie afpipetteres i hver brønd.

  2. 29.2. Overlejr med 1,3 ml olie.

 3. 30. EmbryoSlide+:

  1. 30.1. Der skal bruges 180 µL CSCM dyrkningsmedie pr. reservoir. Efter pre-loading, fyld da hver brønd med medie. Det overskydende medie fyldes i reservoiret.

  2. 30.2. Overlejr med 1,6 ml olie.

 4. 31. Kontroller for luftbobler, og flyt eventuelle bobler fra brøndene med en gelloader tip og sug dem væk med en passende pipette.

 5. 32. Slides stilles i CO2 inkubator til ækvilibrering.