Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ascitesdrænage - sygepleje

 

Generelt

Ascites er defineret som en væskeansamling i bughulen. Dette kan evt. skyldes infektion i peritonalhulen, portal hypertension eller maligne tilstande. Ascitesvæsken kan dræneres ved anlæggelse af et ultralyd-vejledt kateter. Hvis ascitesvæsken gendannes hurtigt og ofte, kan der anlægges et permanent ascitesdræn, se Permanent ascites-/pleuradræn id. nr. 28530.

 

Inden anlæggelse

Ved konstatering af ascitesvæske, sendes der en henvisning til røntgen, se Ultralydsvejledt ascites og pleuradrænage id. nr. 7032. Patienten skal være iført OP-skjorte, se i øvrigt Forberedelse til UL og intervention id. nr. 21721 for blodprøver inden anlæggelse.

 

Efter anlæggelse

Efter anlæggelse af drænet kommer patienten tilbage til sin stamafdeling.

 

Observationer

 • Drænet skal observeres kort efter anlæggelse, da for hurtig tømning kan skabe ubehag hos patienten. Hvis patienten oplever ubehag, kan drænet afklemmes ved trevejshanen for en periode

 • Smerter ved indstiksstedet. Det er vigtigt, at patienten tilbydes relevant smertebehandling, så der kan opretholdes et normalt aktivitetsniveau

 • Infektionstegn observeres omkring indstiksstedet. Indstiksstedet er adgangsport for mikroorganismer og skal derfor observeres for tegn til infektion

 

Drænet skal tilses mindst 1 gang i hver vagt. Der dokumenteres i Clinical under fanen “adgange” under “vedligehold af invasive og noninvasive adgange”.

 

Tømning af drænagesystem

Ascitesdrænet er tilkoblet et lukket posesystem med en trevejshane. Posen skal tømmes, når den er ¾ fyldt (5.7)

 

Procedure

 • Der udføres håndhygiejne (2.1)

 • Der anvendes engangshandsker

 • Drænposen åbnes ved hanen i bunden af posen og ascitesvæsken tømmes i en kande eller kolbe

 • Studsen aftørres med sugende papir

 • Mængden af væske noteres på væskeseddel i skyllerum eller i Clinical

 

Drænagesystemet skal så vidt som muligt holdes samlet, da der ellers er infektionsrisiko. Hvis drænagesystemet skulle gå fra hinanden gøres følgende (Informationsmateriale om infektionshygiejniske forholdsregler ved brug af eksterne dræn. April 2018 (ssi.dk)):

 

 • Luk trevejshanen, ved at dreje den, så der ikke er adgang ind til patienten

 • Udfør håndhygiejne og anvend aseptisk teknik

 • Der anvendes sterile engangshandsker

 • Der desinficeres med swabs præpareret med ethanol 70-85% og 0,5% klorhexidin eller klorhexidinsprit 0,5% ved drænsamlingen

 • Drænet tilkobles en ny steril drænpose

 • Det noteres i Clinical at drænet har været skilt ad under “adgange” - “vedligeholdelse af invasive og noninvasive adgange”

 

Forbindingsskift

Et ascitesdræn producerer ofte ikke mere efter 24 timer og bliver derfor seponeret. Derfor er skift af forbindingen ofte ikke nødvendigt, men hvis forbindingen omkring drænet bliver løs, fugtig eller forurenet skal den skiftes.

Hvis drænet mod forventning er anlagt mere end 72 timer skal forbindingen ligeledes skiftes. Der skal anvendes aseptisk eller non-touch teknik (5.7).

 

Remedier

 • Handsker (alt efter om man anvender aseptisk eller non-touch teknik, skal der bruges hhv. sterile eller engangshandsker)

 • Skiftesæt

 • 2 styk sterilt kompres 5 x 5 cm

 • 1 styk sterilt Y-kompres. Hvis disse ikke findes i afdelingen, kan der klippes en slids i et sterilt kompres med en steril saks

 • FLEXI-TRAK (fikseringsklæb)

 • Tegaderm 10x12 cm

 • NaCl

 • Swabs præpareret med ethanol 70-85% og 0,5% klorhexidin eller klorhexidinsprit 0,5%

 

Procedure

 • Hvis der er væske i drænposen, tømmes denne (se procedure tidligere beskrevet)

 • Der foretages håndhygiejne (2.1) og der anvendes engangshandsker

 • Forbindingen fjernes forsigtigt. Obs ikke at trække i drænet

 • Der foretages håndhygiejne (2.1) og skiftes til nye handsker. Hvis der anvendes aseptisk teknik, skal man bruge sterile handsker. Hvis man anvender non-touch teknik, anvendes engangshandsker

 • Indstiksstedet soigneres med NaCl og efterfølgende desinficeres med swabs præpareret med ethanol 70-85% og 0,5% klorhexidin eller klorhexidinsprit 0,5%

 • Y-kompres placeres under drænet ved indstiksstedet. Den anden kompres ligges ovenpå drænet, så drænet ligger imellem de to stykker kompres

 • Der fikseres med tegaderm

 • FLEXI-TRAK fikseringsplasteret løsnes og skiftes. Denne placeres gerne et andet sted på slangen, for at undgå skader på patientens hud

 

Skylning af dræn

Det kan være nødvendigt at skylle på et ascitesdræn, hvis der mistænkes tilstopning. Skylning bør kun foretages på specifik indikation og bør være lægeordineret (5.7)

 

Remedier

 • Engangshandsker

 • 10-20 ml sterilt NaCl 0,9% i forfyldt sprøjte

 • Steril prop til trevejshane

 

Procedure

 • Der udføres håndhygiejne (2.1). Der anvendes engangshandsker

 • Hanen på trevejshanen drejes, så der er lukket ind til patienten

 • Proppen på trevejshanen skrues af og studsen sprittes af

 • Sprøjte med NaCl skrues på og trevejshanen drejes så der er adgang op mod patienten

 • Der skylles med 10-20 ml NaCl

 • Trevejshanen drejes, så NaCl løber ned i drænageposen og der er lukket ind mod patienten

 • Der påsættes ny steril prop på trevejshanen

 

Seponering af drænet

Ascitesdrænet seponeres, når det ikke producerer længere. Patienten forberedes på, at det godt kan gøre ondt lige når drænet seponeres, men at det er en kortvarig smerte. Patienten lejres liggende på den ene side eventuelt med en pude mellem benene, så drænet er opad.

Remedier

 • Engangshandsker

 • Sugende steril forbinding (5.7)

 • Evt. remedier til soignering af indstikssted (se under procedure)

 • Evt. stomipose

 

Procedure

 • Dræposen tømmes (se procedure tidligere beskrevet)

 • Der udføres håndhygiejne (2.1) og anvendes engangshandsker

 • Forbindingen løsnes forsigtigt omkring drænet

 • Drænet seponeres med et jævnt hurtigt træk

 • Hvis der er blod eller sekret ved indstiksstedet aftørres dette med sterilt NaCl. Hvis der soigneres ved indstiksstedet, skal der anvendes aseptisk teknik eller non-touch

 • Der påsættes en sugende steril forbinding, som komprimeres med et fast tryk på indstiksstedet i et par minutter (5.7)

 • Forbindingen skal blive siddende i 24 timer

 

Hvis det siver meget fra indstiksstedet, kan der påsættes en ren stomipose til opsamling af væsken. Der skal ikke være steril forbinding over indstikstedet før stomiposen påsættes.

 

Referencer

 1. 1. Infektionshygiejnen - Håndhygiejne: (2.1)

 2. 2. Infektionshygiejnen – Infektionshygiejniske forholdsregler ved brug af eksterne dræn: (5.7)

 3. 3. Statens Serums Institut – Informationsmateriale om infektionshygiejniske forholdsregler ved brug af eksterne dræn: Informationsmateriale om infektionshygiejniske forholdsregler ved brug af eksterne dræn. April 2018 (ssi.dk)

 4. 4. Radiologien - Ultralyd - Ascitesdrænage: Ultralyd – Ascitesdrænage (rn.dk)