Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Journalisering, aktindsigt med videre vedrørende mentalerklæringer, Psykiatrien udarbejder for anklagemyndigheden (før dom)

 

Beskrivelse

En mentalerklæring udarbejdes i henhold til aftale med Justitsministeriet til brug for domstolenes afgørelse i en retssag. En mentalerklæring er et retsligt dokument og behandles i Psykiatrien som en administrativ sag, som journaliseres i e-Doc.

En mentalerklæring omfattes ikke af sundhedslovens regler om aktindsigt.

 

Journalisering

  • • Klinikken opretter en eDoc-sag på hver mentalobservand

  • • Mentalerklæring journaliseres på eDoc-sagen

  • • Baggrundsmateriale journaliseres i fornødent omfang på eDoc sagen

  • • EDoc-sagen lukkes, når mentalerklæringen er afsendt til anklagemyndigheden.

 

Adgang til disse eDoc-sager er begrænset til relevante medarbejdere i Retspsykiatrisk Afdeling.

 

Aktindsigt

Mentalerklæringen er et retsligt dokument, der udarbejdes på bestilling fra anklagemyndigheden, og der gælder derfor særlige regler for aktindsigt. Der er ikke aktindsigt efter sundhedsloven.

 

Anmoder mentalobservanden om aktindsigt i mentalerklæringen, vejledes patienten til at rette anmodningen til anklagemyndigheden. Hvis mentalobservanden ønsker skriftligt svar fra Psykiatrien på anmodningen, videresendes anmodningen til ledelsessekretariatet. Psykiatriens jurister sender skriftligt svar til mentalobservandens e-Boks og journaliserer dette. Kopi af svarbrev sendes til orientering til Retspsykiatrisk Afdeling.

 

Tilsvarende sagsgang gælder, hvis tredjemand søger aktindsigt eller egenacces.

 

Anmodning om aktindsigt fra tredjemand vil som oftest ikke kunne imødekommes.

 

Videregivelse af oplysninger fra mentalerklæring

Ved henvendelser fra myndigheder, botilbud og lignende om videregivelse af oplysninger fra mentalerklæringen vejledes disse om at rette henvendelse til anklagemyndigheden.

 

Hvis myndigheden ønsker skriftligt svar, videresendes anmodningen til ledelsessekretariatet. Psykiatriens jurister besvarer anmodningen og sender kopi til orientering til Retspsykiatrisk Afdeling.

 

Definition af begreber

Mentalerklæring: er en særlig lægeerklæring, der ikke udfærdiges som led i egentlig patientbehandling, men til brug for retten ved afgørelse af en straffesag.

 

Egenacces: Den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, har ret til at blive gjort bekendt med oplysningerne, uanset om den pågældende er part i sagen.

 

Målgruppe – modtagelse

Retspsykiatrien og ledelsessekretariatet.

 

Formål

Beskrive journalisering af mentalerklæringer og håndtering af anmodninger om aktindsigt i mentalerklæringer samt videregivelse af oplysninger i mentalerklæringer.

 

Referencer