Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – CT-teamet – 2 henvisninger fra 2 forskellige henvisende instanser

Beskrivelse

Hvis der på Billeddiagnostisk Afdeling modtages 2 CT-henvisninger fra 2 forskellige henvisende instanser, som vurderes at kunne udføres på samme tidspunkt enten som en samlet undersøgelse, hvor kun det ene accessionnummer benyttes, eller som 2 separate undersøgelser umiddelbart efter hinanden, skal følgende fremgangsmåde følges:

Procedure ved modtagelse af henvisningerne

Ved tvivl kontaktes CT-udviklingsradiografen med henblik på stillingtagen til, om de 2 undersøgelser kan udføres på samme tidspunkt.

Procedure ved booking af henvisningerne

Hvis begge henvisninger kan udføres på samme tid, men kun det ene accessionnummer benyttes, gøres følgende:

  • Begge henvisninger bookes på samme tidspunkt.

  • Der skrives i generel note på begge henvisninger, hvor der henvises til accessionnummeret på den anden henvisning.

  • Begge henvisninger sættes på konferencesporet ”Svar til andre end / henvisende instans”.

Procedure ved udførelse af undersøgelserne

Begge undersøgelser udføres, og billederne lægges på den ene henvisning.

Procedure ved fremsendelse af svar

Via ”Svar til andre end / henvisende instans” findes begge henvisninger. På den henvisning, hvor der ikke findes billeder, laves en beskrivelse, hvor der henvises til den anden henvisning. Der kan f.eks. stå:

”Undersøgelsen er foretaget på anden henvisning – se acc.nr. MI.NJA.xxxxxxxx”.