Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Endometriedestruktion med NovaSure behandling

 

Indikation

Præ-menopausale blødningsforstyrrelser, primært heavy mentrual bleeding (Menoragi) eller fx metroragi på homonbehandling.

Beskrivelse

Endometriet varmebehandles vha. radiofrekvens-ablation. NovaSure instrumentet består af en bipolært electrode-array fremstillet af et metalnet. Instrumentet kan tilpasse sig uterinkaviteten. Under proceduren koagulerer radiofrekvens-energiflowet endometriet uanset tykkelse. Når vævsdestruktionen opnår en optimal dybde, medfører en øget vævsimpedans at varmebehandlingen automatisk afsluttes.

NovaSure behandling medfører ligeværdig behandlingseffekt af menoragi sammenlignet med TCER. Ca. 30-40% af patienterne får amenorè efter 12 mdr, 93% er tilfredse efter 1 år. Ca. 20-35% af patienterne behandles med re-resektion eller får foretaget hysterektomi over en 5 års periode. NovaSure er den 2. generations teknik til endometrie ablation der har dokumenteret bedst effekt på menoragi.

NovaSure kræver ikke lige så rutineret hysteroskopør som TCER. Der er mindre risiko for komplikationer som uterin perforation, fluid overload, hæmatometra, blødning og cervical laceration. Dog er bivirkninger som postoperativ kvalme, opkast, uterine kramper samt apparaturfejl hyppigere ved NovaSure.

Behandlingseffekten er ca. 5 år, som ved TCER.

Kontraindikationer

 • • Graviditet eller ønske om graviditet

 • • Tidligere TCER/Ablation

 • • Tidligere Essure. (Hysteroskopisk sterilisation med metal coil i proximale tuba)

 • • Præmaligne eller maligne forandringer af endometriet.

 • • Klassisk sectio ved længde incision i uterus, eller transmural myomektomi

 • • Aktiv genital- eller urinvejsinfektion på operationstidspunktet

 • • Fibromyom > 3 cm i diameter samt alle af typen 0 og 1

 • • > 3 tidligere sectio (tværsnit) eller ved diastase svarende til sectio-cicatrisen.

 • • Alder < 40 år er en relativ kontraindikation pga. nedsat effekt af behandlingen.

Præoperativt:

 • • Beslutning om operation tages ved gynækologisk speciallæge

 • • Transvaginal ultralyd i ambulatoriet:

  • Uterinkaviteten skal være regelmæssig.

  • Ved mindste mistanke om polypper, fibromer eller septum laves vandscanning.

  • Suppler evt. med 3D UL

  • Uterinkavitetens udmåles:

  • Krav: Længde > 4 cm og < 10 cm (minus cervix), bredde > 2,5 cm, på niveau med uterinhjørnerne. Se billedeksempler.

 • • Endometriediagnostik skal tages i ambulatoriet ved metroragi. Ved ren menoragi kan det gøres per-operativt.

 • • Cervixcytologi indenfor normale tidsgrænser skal foreligge, ellers tages denne.

 • • Præventionsbehov skal drøftes med kvinden, da graviditet efterfølgende ikke kan gennemføres.

 • • Behandler ikke dysmenore pga. fx adenomyose. Kvinden skal informeres herom. Overvej tillæg af hormonspiral.

 • • Pt. skal være indstillet på behandling i lokalbedøvelse.

 • • Pt. skal informeres grundigt om blødnings- og udflåds-mønster postoperativt.

 • • Forbehandling af endometriet er ikke nødvendigt.

 • • 1-2 timer før mødetidspunkt på behandlingsdagen tages smertestillende fx paracetamol 1g + ibuprofen 600mg.

Procedure:

 • • Pt. placeres i GU-leje

 • • Intracervikal bedøvelse med 1 ampul Citanest/octapressin kl 12 inden placering af klotang.

 • • Paracervikal blokade anlægges med 20 ml Marcain kl 3, 5, 7 og 9. Lades virke i ca. 10 min

 • • Kvaiteten sondes, dilateres til hegar str. 8. Undervejs vurderes længden på selve uterin kaviteten

 • • Fundus blokade anlægges med pudendus nål, 20 ml Marcain 2,5 mg/ml i fundus uteri.

 • • Er der ikke foretaget endometriesampling, gøres dette.

 • • NovaSure instrumentet indføres ifølge produktinformation. Man sikrer sig at devicen udfoldes. Bredde og længde af uterin kaviteten tastes ind i maskinen.

 • • Er uterin bredden ikke over 2,5 cm eller uterin længden ikke over 4 cm afbrydes proceduren.

 • • Selvtest udføres. Tjekker for perforation.

 • • Selve ablationen foretages og varer 30-120 sekunder alt efter endometriets tykkelse.

 • • Instrumentet fjernes forsigtigt.

 • • Herefter kan evt. hormon spiral anlægges.

Postoperativt:

 • • Profylaktisk antibiotika ordineres: Tbl. Keflex: 500 mg x 3 i 5 dage.

 • • Pt anbefales hvile i venteværelse i 30 min, kan herefter tage hjem.

 • • 2 stk. tabl. Oxycodone, 5 mg, medgives. Kan tages PN ved kraftige menstruations lign. smerter i 1. postoperative døgn.

 • • Daglige aktiviteter kan genoptages samme dag/dagen efter behandling.

 • • Samleje, karbad, svømning og brug af tamponer frarådes i 2 uger.

 • • Pt skal forberedes på øget mængde blodigt/vandigt udflåd i 4-8 uger.

 • • Pt. skal forberedes på risiko for infektion. Reagere på feber > 38.0, ildelugtende udflåd samt kraftige mavesmerter.

 • • Pt. skal anvende antikonception

 • • Ca. 90% får forbedring af deres menoragi.

 • • Behandlingen anses for vellykket, hvis blødningerne ophører eller reduceres til normalt niveau eller mindre. De første menstruationer kan blive lige så kraftige som før behandlingen, men aftager herefter. Forbedring op til 6 måneder postoperativt.

 • • Kontrol i gyn. amb. planlægges ikke, som udgangspunkt.

Komplikationer

 • • Træthed, svimmelhed, hovedpine, kvalme eller opkastninger indenfor 1. døgn.

 • • Sjældent endometrit

 • • Sjældent perforation. Sikkerhedsanordning i apparaturet umuliggør aktivering af varmebehandling ved evt. perforation.

 • • I meget sjældne tilfælde kan indgrebet ikke gennemføres, hvis uterus uventet fx findes for smal.

 • • Cervical stenose

 • • Post-ablation tubal sterilization syndrome (patss) symptomer, efter tidligere sterilisation.

Procedurekode

KLCA16 endometriedestruktion + KZLE07 NovaSure benyttet

Referencer

 

 

 

Bilag:

Billede 4

 

 

Endo-W

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

 

 

Et billede, der indeholder tekst, enhed

Automatisk genereret beskrivelse