Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Midlertidig hernieinstruks for Aalborg Universitetshospital, Thisted


Beskrivelse

For øvrige instrukser inkl. tromboseprofylakse, antibiotika osv. henvises til Aalborg Universitetshospital:

https://pri.rn.dk/Sider/21566.aspx
 

Læger - Mave og Tarmkirurgisk Speciale - dokumentsamling

Adm. i forbindelse med sager fra Patientklagenævn og Patientforsikringsforeningen. Akutleje Mave- og Tarmkirurgisk Speciale. Aktindsigt / Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger. Ansøgning om individuelle medicintilskud – Medicinmodul huskeseddel

pri.rn.dk

 

Der er fælles regional instruks for hernier under udarbejdelse. Denne version gælder indtil den nye fællesregionale instruks foreligger.

Som udgangspunkt henvises til www.herniedatabasen.dk

Registrering i herniedatabasen foregår under login til Aalborg. Udleveres til herniekirurger af Thyge Madsbøll.
 

Inguinale hernier

Kan opereres laparoskopisk eller åbent. Ved recidiv vælges den anden type operation end den primære.

Som udgangspunkt tilbydes laparoskopisk til aktive pt. op til pensionsalderen under hensyntagen til almen konstitution. Ved tidligere prostatektomi eller anden operation i området bør åben operation vælges.

Lichtenstein kan udføres i LA + rus (kirurg lægger blokade, anæstesi giver rus) eller GA.

 

Ventrale hernier

På nuværende tidspunkt udføres ikke laparoskopiske ventralherniotomier i Thisted.

Der laves i Thisted åbne navle + linea alba hernier op til 2 cm med suturlukning Surgipro 2-0 og onlay Mesh iht. Herniedatabasen.

Der skal operationoptimeres præoperativt:

Rygeophør 6 uger før og efter operation.

BMI under 35

Diabetes skal være velreguleret.

Ved unge kvinder som ønsker flere børn kan vælges suturlukning. Dog bør operation udskydes til efter sidste graviditet om muligt.

 

Ventralhernier over 2 cm samt incisionalhernier og stomihernier henvises til operation i Aalborg.