Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks vedrørende udenregionspatienter

Formål
Beskrivelse af sagsgangen vedr. oprettelser udenregionspatienter, herunder meddelelsesbreve.

Faggrupper for hvem denne instruks er relevant
Visitatorer og lægesekretærer.

Beskrivelse/Baggrund
Tjek altid adresse ved håndtering af nye henvisninger ved visitation.

Hvis patienten bor i en anden region, skal visitator gøres opmærksom på dette ved visiteringen, så der kan tages stilling til, om det er en regionsfunktion eller en højtspecialiseret funktion.

Hvis henvisningen kommer retur fra visitator, og det er en regionsfunktion, da går man i AS400 og går til AM, INS og skriver B ud for en tom linje (så kommer man over til betalingsoplysninger) og i dette billede sætter man ALFC3 koden på, der gøres ikke yderligere. Hvis koden allerede er valgt (fra en anden afdeling og det er den samme kode) så trykkes blot på enter.

Hvis henvisningen kommer retur fra visitator, og det er en højt specialiseret funktion, da går man i AS400, og går til AM,INS og skriver B ud for en tom linje, man kommer over til betalingsoplysningerne, hvor man sætter koden for højt specialiseret behandling på (ALFC4). Igen hvis der allerede er sat en kode på fra en anden afdeling, så tjekker man om det er den samme og trykker enter, hvis det er den samme kode, og hvis ikke det er den samme, så ændrer man den til den rigtige (ALFC4) og trykker enter.

Derefter går man i HVF i AS400 og ud for linjen ”udskriv brev” skriver man AMT og trykker F5, så kommer man over i brevskabelonen, som skal udfyldes med først hvilken region regningen skal sendes til, dernæst klikker man videre i skabelonen og udfylder visitator feltet og titel og til sidst trykker man F6, og der printes to kopier. Herefter skal meddelelsesbrevet sendes via e-mail til den region som patienten tilhører. Se bilag med adresser, ligger også på fællesdrevet (K:\AUH-KLINGEN-FAELLES\Personale\Sekretærer), hedder ”adresser på regioner”.

Lægen er i CS-visitationsfeltet gjort opmærksom på det drejer sig om en udenregionspatient. Lægen påfører hvorvidt det er en regionsfunktion eller højt specialiseret funktion samt begrundelsen.

Tovholder for denne instruks
Lægesekretær Karina Thomsen.

Bilag
Se bilag ang. meddelelsesbreve.