Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodprøveordinationer på 1-1-2 patienter efter rammeaftale.

Beskrivelse

For at sikre et effektiv arbejdsflow i Akutmodtagelsen, for patienter indbragt efter kontakt til 1-1-2, er der oprettet følgende rammeaftale for blodprøvebestilling uden forudgående lægelig ordination. Rammeaftalen er gældende for sygeplejersker ansat i Akutmodtagelsen.  

Rammeaftalen giver mulighed for, at den enkelte sygeplejerske bestiller relevante blodprøver jf. skema uden forudgående lægelig ordination.

Ansvar for opfølgning på blodprøvesvar ligger hos den behandlingsansvarlige læge Jf PRI instruks Vagtinstruks for akut- og intern medicin (indeholder CPR-nøgle).

Blodprøver omfattet af rammeaftale

Når blodprøver skønnes relevant tages altid ATC-basisprofil. Ved symptomer eller anamnese tydende på nedenstående tilføjes følgende efter skema:

Symptomer/Anamnese

Blodprøver

Blodprøveprofil

 

Alle Patienter

P-Alanintransaminase (ALAT), P-Basisk fosfatase

P-Bilirubiner, P-C-reaktivt protein (CRP).

P(vB)-Calcium-ion(frit), P(vB)-Calium-ion frit (pH=7,4)

Hb(vB), B-erytrocytter, vol.fr.

B-Erytrocytvolumen, MCV., P(vB)-Glukose

B-Hæmoglobin, Erc(B)-Hæmoglobinindhold (MCH)

P-Kalium, P(vB)-Kalium

P-Karbamid, p(vB)-Klorid

P-koagulationsfaktor - INR, P-kreatinin

P(vB)-Laktat, B-Leukocytter

B-Leukocyttype gruppe, Hb(vB)-Methæmoglobin

P-Natrium, P(vB)-Natrium

Pt(vB)-Syrebasestatus gruppe, B-trombocytter

 

ATC-basisprofil

Brystsmerter

AKS-1

 

ATC-brystsmerter

Lungeemboli

D-dimer

 

ATC-Lungeemboli

AFLI/Supraventrikulær takykardi

TSH, ved nyopdaget AFLI

ATC-AFLI

A-kir eller gas.med.speciale pt

P-Amylase

P-Koagulationsfaktor

INR

 

ATC-Kirurgisk el. Gastro-Med pt

 

Hæm. Speciale pt

P-Laktatdehydrogenase - LDH, P-Urat

 

ATC-Hæmatologisk pt

 

Diabetes

HbA1c

 

ATC-Diabetes

 

Rhabdomyolyse

P-kreatinin (Ck)

P-Myoglobin (Mb)

 

ATC-Rhabdomyolyse

 

Anæmi

P-folat

P-laktatdehydrogenase

P-Reticulotytter

P-vitamin B12

 

ATC-anæmi

 

Allergisk reaktion

P-Tryptase

 

ATC-allergisk reaktion

 

Infektion/obs feber

B-dyrkning

 

ATC-Infektion obs

 

Forgiftning

P-Ethanol

P-INR

P-paracetamol

P-salicylat

 

ATC-Forgiftningsscreening

+ ekg

 

DVT

P-Fibrin

D-Dimer

P-APTT

 

ATC-DVT

Malaria

Malaria udstrygningspræparat

 

ATC-Malaria

Apoplexi

ALAT

Albumin

basisk fosfatase

CRP

 

 

 

 

Respiratorisk påvirkede patienter

 

A-punktur

 

A-punktur

Alle kardiologiske, neurologiske og medicinske pt. > 65 år

Alle patienter der henvender sig:

  • • Efter synkope

  • • Med svimmelhed

  • • Efter at have fået stød

EKG

EKG

Blodtype

Alle hvor type ikke foreligger

TYPE

 

Hæmoglobin <4,3,

ileus + subileus, blødende ulcus, blødning fra rectum

eller anæmi

BAC-test

BAC

Formål

At sygeplejersken kan optimere patientforløbene i Akutmodtagelsen gennem blodprøvebestilling uden forudgående lægeordination