Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring til gradientcentrifugering til IUI og IUI test med medier fra Irvine

 

Formål

At sikre at korrekt klargøring af medier og utensilier forud for gradientcentrifugering til intrauterin insemination (IUI) og IUI-test sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter klargøring forud for gradientcentrifugering til intrauterin insemination (IUI), samt IUI test. Proceduren udføres dagen før den planlagte gradientcentrifugering.


Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

Fremgangsmåde

 

Klargøring af utensilier

Følgende utensilier skal klargøres

  1. 1. Spidsglas til gradientmedie ISolate 50 (antal afhænger af antal sædoprensninger).

  2. 2. Spidsglas til gradientmedie ISolate 90 (antal afhænger af antal sædoprensninger).

  3. 3. Spidsglas til MHM medie (ét pr. oprensning).

  4. 4. Alle glas mærkes med labels med mediets navn og dato for ophælding.

  5. 5. 3 spidsglas mærkes med patient label og sættes på hylden over sædbord.

 

Ophælding af medier

Foregår i sterilbænk

  1. 6. Ca. 6 ml gradientmedie ISolate 50 (pr. oprensning).

  1. 7. Ca. 6 ml gradientmedie ISolate 90 (pr. oprensning).

  2. 8. Ca. 10 ml MHM medie.

  3. 9. Gradient- og MHM medie stilles i et stativ på hylden ved siden af sædbordet.