Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indlæggelse af dermatologiske patienter på Infektionsmedicinsk Sengeafsnit, Aalborg UH


Beskrivelse

Idet der ikke er etableret et dermatologisk sengeafsnit på Aalborg UH, kan der hvis der opstår behov for at indlægge dermatologiske patienter, ske indlæggelse på Infektionsmedicinsk Afdeling efter aftale med infektionsmedicinsk bagvagt.

 

Indlæggelse

Infektionsmedicinsk bagvagt kan arrangere indlæggelse direkte i Infektionsmedicinsk Afdeling. Ved kapacitetsmæssige problemer i infektionsmedicinsk afdeling, afklarer infektionsmedicinsk bagvagt, om anden patient på Infektionsmedicinsk Afdeling kan flyttes til anden afdeling (sikker 1’er), eller om den dermatologiske patient skal indlægges på anden afdeling i samråd med dermatologisk læge og kapacitetskoordinator fra AMA.

Speciallæge fra afdeling for Hud- og Kønssygdomme sikrer, at den dermatologiske problemstilling kan varetages på Aalborg UH, alternativt skal patienten i henhold til specialeplanen visiteres til afdelingen for Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital.

 

Behandlingsansvar

Under indlæggelse på Infektionsmedicinsk afdeling påhviler behandlingsansvaret Infektionsmedicinsk Afdeling.

Ved overflytning til Infektionsmedicinsk Afdeling skal foreligge en dermatologisk behandlingsplan, dermatologisk læge informerer infektionsmedicinsk læge om plan, og afdeling for Hud og Kønssygdomme skal kunne kontaktes i dag tid alle hverdage for rådgivning.

Ved behov for akut dermatologisk rådgivning aften og weekender vil Dermatologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital kunne kontaktes. (Kan kontaktes via omstillingen på AUH på tlf. 78 45 00 00). Indlagte dermatologiske patienter tilses alle hverdage af læge fra afdeling for Hud- og Kønssygdomme, som går stuegang med fokus på den dermatologiske problemstilling. Det tilstræbes at stuegangen foretages på Infektionsmedicinsk Afdeling sammen med dermatologisk sygeplejerske samt læge og sygeplejerske fra Infektionsmedicinsk Afdeling. Ved behov for større dermatologiske behandlinger kan der imidlertid være behov for at patienten i stedet behandles på afdeling for Hud- og Kønssygdomme. I disse tilfælde dikteres stuegangsnotat som et akut notat til umiddelbar skrivning. Efter endt stuegang sikres notat i journal inden vagttid eller information om plan til infektionsmedicinsk bagvagt ved behov for opfølgning i vagten. Læge på stamafdeling går dagligt stuegang på patienten i forhold til varetagelse af de medicinske problemstillinger.

 

Pleje

Ved store hudlæsioner varetages daglig dermatologisk behandling af en sygeplejerske fra afdelingen for Hud- og Kønssygdomme sammen med sygeplejerske fra stamafdeling (dette med henblik på både assistance og oplæring). Sygeplejerskerne fra afdeling for Hud- og Kønssygdomme sikrer overlevering af behandlingsplan til sygeplejersker på stamafdeling. Behandlinger, med fx fugtigheds- og/eller hormoncremer, der ordineres mere end en gang dagligt, foretages de øvrige gange af sygeplejersker på stamafdeling, ligesom sygeplejersker på stamafdeling viderefører behandlingerne i weekender/helligdage.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med dermatologisk sygdom der fordrer indlæggelse.

Formål

At der er tydelighed omkring visitation af patienter med en dermatologisk problemstilling der fordrer indlæggelse.

 

Problemstilling

I forbindelse med etableringen af afdeling for Hud- og Kønssygdomme på Aalborg UH ønskes der mulighed for i særlige tilfælde at indlægge dermatologiske patienter på Aalborg UH. Der er derfor udarbejdet denne samarbejdsaftale mellem afdelingen for Hud- og Kønssygdomme, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital og Infektionsmedicinsk afdeling (7ø), Klinik Medicin og Akut, Aalborg Universitetshospital.