Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ICSI

Formål

At sikre, at ICSI udføres i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Definition af begreber

ICSI: Intra Cytoplasmatisk Sædcelle Injektion

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Det efterstræbes, at aspirationen påbegyndes 36 timer efter, at ægløsningssprøjten (hCG) er taget. Denne ordineres til patienterne i overensstemmelse hermed. Det optimale tidspunkt for ICSI-proceduren er 39-40 timer efter ægløsningssprøjten.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

Utensiler

Reagenser

CO2 inkubator (Panasonic/Eppendorf/Miri)

ESCO flowbænk

Nikon Eclipse TE2000S mikroskop

Nikon TE2000E mikroskop med Narishige mikromanipulationsudstyr

Nikon SMZ1500 mikroskop

Nikon Eclipse Ti-S

Petriskåle

Denuderingspipette (140 µm)

Pipette +

sterile pipettespidser (10-200 µl)

Holdepipette

Injektionspipette

Embryoslide

 

Olie

PVP

MHM medie

Cumulase

CSCM dyrkningsmedie

 

 

Fremgangsmåde

 

Oocyt denudering

 1. 1. Denudering skal udføres i varm bænk.

Overfør 4 oocytter fra aspirationsbakken med en pipette (50 µl) til en cumulasedråbe i denuderingsskålen og denuder dem derefter mekanisk.

Er der mere end 4 oocytter i brønden vurderes det af bioanalytikeren om de kan denuderes simultant.

 1. 2. Det bestræbes, at oocytterne maksimalt er i cumulasen i 90 sekunder.

 2. 3. Oocytterne aspireres forsigtigt op og ned et par gange indtil cumulusskyen begynder at løsne sig. Overfør oocytterne til næste cumulasedråbe og aspirer dem op og ned igen, hvormed oocytterne renses yderligere og overføres eventuelt til tredje cumulasedråbe og derfra hurtigt videre til første skylledråbe.

 3. 4. Senest når oocytterne er overført til første dråbe med CSCM dyrkningsmedie skiftes til denuderingspipetten.

 4. 5. Oocytterne denuderes indtil de fleste cumulusceller er fjernet.

 5. 6. Til PGT skal alle cumuluscellerne fjernes så vidt muligt.

 6. 7. Vurder modningsgraden under det omvendte mikroskop Nikon Eclipse TE2000S eller i stereomikroskop.

 7. 8. Findes der GV oocytter noteres dette på dyrkningsskema og disse kasseres, da der kun udføres ICSI på MII-oocytter (hvor der findes et synligt pollegeme). Ved mistanke om MI oocytter, foretages den endelige vurdering ved ICSI-mikroskopet i forbindelse med selve ICSI’en.

 8. 9. Overfør oocytterne til brønd 3 med CSCM dyrkningsmedie i asp-bakken efter vurderingen og anbring skålen i bordinkubator.

 

Klargøring af ICSI skåle

ICSI skålene klargøres på dagen som beskrevet i forskriften "Klargøring til ICSI med medier fra Irvine".

 

Klargøring af mikroskop og montering af holde- og injektionspipetter

 1. 10. Kør injektionspipetten frem, så der er råderum til skift af pipetter.

 1. 11. Kør evt. diverse manipulationsudstyr i midterposition.

 2. 12. Sæt holdepipetten i venstre holder.

 3. 13. Sæt injektionspipetten i højre holder.

 4. 14. Indstil objektivet på 10× forstørrelse.

 5. 15. Sørg for at begge joysticks hænger lodret.

 6. 16. Fokuser på holdepipetten og indstil denne i vandret position.

 7. 17. Fokuser på injektionspipetten og stil også denne i vandret position.

 8. 18. Indstil begge pipetter overfor hinanden i krydset der ses i mikroskopets synsfelt.

 9. 19. Kontroller at injektionspipetten sidder korrekt ved at stille skarpt på spidsen og sænk pipetten ved at dreje joysticket ned med uret. Pipetten skal blive skarpere mod højre.

 10. 20. Hvis nødvendigt, efterjuster pipetternes position med 30× forstørrelse.

 11. 21. Skift nu til 40× forstørrelse og stil eventuelt skarpt på både holdepipette og injektionspipette.

 12. 22. Kør holdepipetten til venstre så kun spidsen er synlig.

 13. 23. Hæv begge pipetter.

 14. 24. ICSI apparatet er nu klar til brug.

 

ICSI procedure

 1. 25. Tag spermsuspension fra hylden ved siden af sædbordet og petriskål fra bordinkubatoren.

 2. 26. Tilsæt under mikroskop ca. 2 µl sædprøve til PVP-dråben (nederst eller i venstre side af PVP dråben).

 1. 27. I tilfælde af 'sløve' sædceller, kan petriskålen stå i inkubatoren i et par minutter for, at sædcellerne får en chance for at svømme ud i PVP-dråben.

 2. 28. Tag asp-bakken med oocytterne ud af bordinkubatoren, og overfør en oocyt pr. dråbe (MHM medie) i ICSI-skålen; altså max. 4 oocytter.

 3. 29. Stil asp-bakken tilbage i bordinkubatoren.

 4. 30. Placer petriskålen under Nikon TE2000E med ICSI-udstyret og fokuser på den øvre venstre kant af PVP-dråben og stil skarpt.

 5. 31. Sørg for, at holdepipetten er over PVP-dråben, da der ikke må komme sædceller på denne.

 6. 32. Kør injektionspipetten ned og indstil den så spidsen er skarp. Derved sikres, at sædceller og pipette er i samme plan.

 7. 33. Sug PVP op i injektionspipetten og giv et forsigtigt modpust, indtil pipetten hverken suger eller puster.

 8. 34. Find en motil sædcelle som ser normal ud, hvis muligt. Sædcellen skal udvælges ved 40× forstørrelse.

 9. 35. Løft injektionspipetten over midten af halen, sænk pipetten igen og lav et lille ryk med den, så halen får et knæk, og sædcellen immobiliseres. Undgå berøring med sædcellens hoved eller midtstykke.

 10. 36. Sug sædcellen ca. en tredjedel op i injektionspipettens nederste del med halen først og sørg for, at sædcellen ikke bevæger sig op eller ned i pipetten. Sædcellens hale kan med fordel rettes helt ud før den suges op i pipetten.

 11. 37. Kør injektionspipetten så langt op, at der ikke er risiko for, at injektionspipetten overføre flere sædceller til dråben med oocytten.

 12. 38. Flyt petriskålen således, at den første oocyt kommer til syne.

 13. 39. Stil skarpt på oolemma (oocyttens cellemembran). Dette gøres optimalt ved 40× forstørrelse. Det samme gælder selve injektion af sædcellen i ægget. 

 14. 40. Kør injektionspipetten ned, så sædcellen kan ses. Indstil injektionspipetten så spidsen ses skarpt.

 15. 41. Sænk holdepipetten ned.

 16. 42. Manipuler oocytten med pipetterne, så oocytten har pollegemet i kl. 11-12 eller kl. 6-7 position og sug den fast med holdepipetten. Stil evt. skarpt på oolemma igen.

 17. 43. Kør sædcellen langsomt ud til spidsen af pipetten, så der undgås at injicere for meget PVP i oocytten. Når sædcellen er helt ude i spidsen, trykkes pipetten mod oocytten til zona og oolemma giver efter.

 18. 44. Når pipetten er inde i oocytten, suges let tilbage i injektionspipetten til der ses et ryk af cytoplasma inde i pipetten. Dette ryk betyder, at der er kommet hul i oolemma.

 19. 45. Cytoplasmaet injiceres derefter forsigtigt og med jævn fart tilbage i oocytten.

 20. 46. Aflever sædcellen midt i eller til venstre for midten af oocytten og træk pipetten langsomt ud.

 21. 47. Proceduren gentages til alle oocytter i ICSI skålen er injiceret med en sædcelle.

 22. 48. Umiddelbart efter injektionen skylles oocytterne i asp-bakkens brønd nummer 4.

 23. 49. Overfør oocytterne til embryoslides eller dyrkningsskåle. Husk at kontrollere, at der ikke er luftbobler i embryoslides.

 24. 50. Hvis der har været afvigelser for en eller flere oocytter kan disse noteres ud for oocyttens nummer på dyrkningsskemaet.

 25. 51. MI og GV oocytter skal ikke injiceres og skal derfor ikke overføres til embryoslides/dyrkningsskåle.

 26. 52. Noter på dyrkningsskemaet med et x hvor oocytterne ligger.

 27. 53. Dyrkningsbakker stilles herefter i CO2 inkubator og embryoslides i embryoskop.

 28. 54. Dyrkningsskema udfyldes med initialer og tidspunkt for ICSI proceduren.

 29. 55. De relevante oplysninger lægges i Formatex.