Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Fælles – Personnavne i visitatorkolonnen i RIS

Beskrivelse

Hvis der står personnavne i visitatorkolonnen i RIS i stedet for navnet på en visitationsgruppen, kan det risikeres, at henvisningen overses. Derfor må der aldrig lægges noget til visitering hos personer, men der skal altid vælges en overordnet visitationsgruppe.

Det er vigtigt, at det dagligt tjekkes, om der ligger henvisninger til visitering med personnavne, som i stedet skulle have haft en visitationsgruppe.

Arbejdsgang

Gå i RIS.

Vælg ”Visitering”.

Billede 1

Herefter kan man vælge at skrive tekst (navn) i den hvide boks eller at trykke på pilen markeret med gult. Tag et kig ned over alle henvisninger på listen og se, om der står personnavne, eller om alle står i en visitationsgruppe.

Billede 2

Hvis der findes henvisninger, hvor der står et personnavn i visitator-kolonnen, skal disse lægges i korrekt visitationsgruppe.

Markér henvisningen (så den er blå) og tryk på visitering nederst i højre hjørne.

Billede 3

I visitationsgruppe står der et personnavn, og via pilen markeret med gult vælges en visitationsgruppe, og der trykkes på ”Genvisitering”.

Billede 5