Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Crash - Akut medicinsk bagvagt (ABV)

1. del: Logistikken i funktionen

 

Hvor: Kernen: Møder op SENEST kl. 18 og opholder sig her i løbet af vagten ved siden af sygeplejerske koordinator, som kan rådgive om flow styring og visitationsspørgsmål

 

Hvad: Prioritering af arbejdsopgaver:

 1) Give sig til kende for koordinerende sygeplejerske og afstemme erfaringsniveau

 2) Sikre sig at seddel med telefonnumre på for- og mellemvagter er udfyldt for aftenen (klistret fast på bordet under tavlerne)

3) 18.00 ”Time out” tavlemøde for alle læger for at se hvor langt vi er (hvilke pt er i gang? Hvad mangler der ift. flow? hvem er mest belastet/skal have hjælp). Hvis der er travlt, kan det aftales at akut mellemvagt (AMV) hjælper med koordinering i kernen så ABV bliver fri til supervision og røde kald.

4) Supervision: Ledelse af røde kald (kalde YL som skal have pt), stabilisering af dårlige pt også meldt til andre specialer, supervisere ATC YL/FV i akutmodtagelsen.

 5) Flow ledelse: Tilbage til Kernen og sætte læger på de patienter, der kommer ind så snart der ikke er rødt kald/supervision.

 6) Visitation/omvisitation: Sikre at patienter får korrekt stamafdeling uanset hvad de oprindeligt er meldt som. Ring og meld dem hos omvisiterede speciale (undtagen skader, de meldes kun til FV når de kommer). Se tommelfingerregler for omvisitationer til forskellige specialer og listen med Visitationsmanualer (se nedenfor) inden for hvert speciale. Omvisitering sker efter konferering med ABV, men FV kan ringe til andet speciales BV når det er afstemt med ABV.

 7) Repetér 3, 4 og 5 som cyklus indtil der er ”ryddet op”.

 8) 23.00 Time out tavlemøde igen.

 9) Nat: Hvilelisten laves når puklen er afviklet (typisk ved 2-5-tiden). Lægerne informeres om at hvilelisten afbrydes, hvis der er mere end 1 ventende pt pr vågne læge. Der tildeles timer per læge svarende til et gennemsnit. F.eks. kl. 2 er der 6 timer tilbage = 3 timer per blok med 3 mand i hver. ABV og MV kan aftale af dække ind for hinanden med henblik på hvil i det omfang opgaverne ikke overstiger AMVs kompetencer.

 10) Overdragelse af vagt kl.8: Mødelokale 1 kantinegangen.

 

Ved stuemangel/patienter på gangområdet:

  1. 1) Ryk FV/MV for at få meldt pt op i afdelingerne, hvis pt har liggetid>2 timer

  2. 2) Flyt egnede pt på gangen til svar på skanning, blp svar, når de er set af læge (så det er de pt, der ligger på gangen, ikke dem, der ikke er set).

  3. 3) Flyt indlæggelseskrævende pt, der er set af læge, på afdelinger til blp svar og venten på skanninger eller skanningssvar

 

Ved ”Crowding”:Følges instruks: ”Patientsikre arbejdsforhold i Akutmodtagelsen ved højt patientindtag”

 

Hvis der er sygdom: Hvis ABV bliver syg er det den syge ABVs speciales BV, der er ABV indtil vedkommende skaffer en afløser. Hvis en FV eller MV bliver syg, er det den syge FV/MVs afdeling, der skal skaffe en afløser. Er det fra ATC skal Akutlægen eller AMV skaffe afløseren

 

Hvem har man?: Følgende læger indgår per maj 2021 i ATC om natten: 3 forvagter fra de medicinske specialer, 1 forvagt fra ATC, 1-2 vurderingsforvagter (ofte medicinstuderende), 1 Pandemi-FV, AMV (som kan bistå ved praktiske spørgsmål og ved travlhed + akutte kald)

2. del: Visitation

ABV har visitationsret i hele ATCs område hvilket vil sige skademodtagelse, AMA 1, og AMA2.

Visitation laves ud fra en vurdering i øjeblikket til det speciale om patienten mest sandsynligt vil have mest glæde af at have som behandlingsansvarlig.

Ved evt. konflikt om visitationen er det ABVs vurdering der gælder.

Hvis involverede speciales BV er meget uenig med ABV skal det tages op via egen ledende overlæge, der kan kontakte ATC ledende overlæge I dagtid man-fre.

Hvis ABV skal visitere mellem to specialer og BV ikke er enige, kan ABV pålægge de to bagvagter at drøfte det og tage beslutningen, hvorefter de meddeler ABV hvilket speciale, der tager imod

 

Omvisitation kan ske ved at:

1) ABV kontakter andet speciales BV eller

2) FV konfererer med ABV, der omvisiterer hvorefter FV kontakter det valgte speciales BV og melder patienten

 

Visitationsmanualer (PRI) for hvert af specialerne

 

Medicinske specialer

IMA: Se neden for

Kardiologisk: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30147.aspx

Hæma: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30143.aspx

Endokrinologi: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30139.aspx

Nyre: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30155.aspx

Rheumatologi: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30159.aspx

Inf Med: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30144.aspx

Lunge Med: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30149.aspx

Gas Med: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30140.aspx

Intern Med: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30145.aspx

COVID-19: Ændres hurtigere end PRI opdateres. Seneste version: https://pri.rn.dk/Sider/31389.aspxhttps://pri.rn.dk/Sider/31389.aspx

 

Kirurgiske specialer

Neurokir: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30153.aspx

Gyn/Obs: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30141.aspx

Plastik kir: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30158.aspx

Neurologisk: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30154.aspx

Mamma Kir: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30150.aspx

Orotpæd Kir: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30157.aspx

Urologisk: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30160.aspx

Kæbekir: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30148.aspx

Kar Kir: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30146.aspx

Hjerte Kir: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30142.aspx

Abd Kir: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30151.aspx

 

Andre specialer

Intensiv: https://pri.rn.dk/Sider/19689.aspx

Onkologisk: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30156.aspx

ØNH: https://pri.rn.dk/Sider/30162.aspx

Øjenafd: https://pri.rn.dk/Sider/30161.aspx

Børn: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/30137.aspx

 

IMA/ITA

IMA: Visitation via IMA vagthavende på 54900.

ITA: Visitation ved ITA vagthavende på 61950.

Procedure

Intermediær

ITA

CPAP intermitterende

+

+

AirVo 2

+

+

Tracheostomi ucuffet

+

+

Tracheostomi cuffet

-

+

Scoop monitorering

+

+

BT non invasiv måling

+

+

BT invasiv monitorering

-

+

Inf. af vasoactiva

Cordarone

Isoprenalin

 

-

+

Inf. af inotropika og vasopressorer

-

+

Non-invasiv ventilation (NIV)

-

+*

Hæmodialyse

-

+

 

 

 

 

 

*NIV til ”KOL i exa” patienter med minus I og minus R foregår på lungemedicinsk afdeling

 

CPR nøglen og tommelfingerreglerne

Forkortelser i skemaet neden for:

  • • FV: Forvagt fra et af de medicinske specialer i medicinerhuset der indgår i CPR nøglen

  • • ATC læge: En af lægerne ansat i ATC, som ikke er speciallæge

  • • Pt: Patient

  • • ATC: Akut og Traumecenter

  • • BV: Bagvagt

 

Aktivitet/

problemstilling

Definition

Ansvar

PRI og informationer

Initiale ABV opgaver

CPR nøgle

Nøgle til tildeling af stamafsnit for patienter ”uden sikkert speciale” som skal på ITA eller IMA

Bruges også til tilsyn på psyk, anden ikke-medicinsk afdeling

ABV

Tilsynsnøgle for ikke specialerelaterede patienter ud fra CPR-nummer:

ABV tildeler speciale ud fra nøgle

Afdeling

Hæmatologisk

Nyremedicinsk

Endokrinologisk

Lungemedicinsk

Gastroenterologisk

Infektionsmedicinsk

2 første cifre i CPR nr.

01 – 05

06 – 10

11 – 15

16 – 20

21 – 25

26 - 31

Tommelfinger regler for visitation

Hjertesvigt kendt eller mistænkt klinisk

Kardiologisk BV eller Intern Medicinsk BV fra valgfrit speciale

Kardiologisk: Pt. kendt hjertesvigt eller kendt hjertesygdom (Tidl. indlagt på Kard. afd. eller tidl. fulgt i Kard. Amb. for hjertesvigt)

Intern medicin efter CPR nøgle: Andre med hjertesvigt

ABV visiterer og superviserer i ATC

 

AFLI

Kardiologisk BV

Kardiologisk: Nyopstået AFLI. Kendt AFLI med puls <50 eller >150 uanset evt. sepsis eller anden forklaring.

ATC: Resten

ABV visiterer og superviserer i ATC

 

Obs nyresten

Urologisk BV

Urologisk: Subakut hvis muligt, i dagtid: Alle

ATC: Akut indlæggelseskrævende i tidsrummet 15-08: CT skannes af ATC læge. Er der sten, da overflytning til urologisk og indlægges på Urologisk Afd.

 

ABV visiterer og superviserer i ATC

 

Obs apoplexi

 

Neurologisk: Mistanke om apoplexi eller TCI. Ses altid af neurologisk FV eller BV.

Ved mulighed for trombolyse (symptomer <6 timer): Kontakt trombolyse BV som planlægger forløbet.

ATC: Ikke sikker mistanke om apoplexi. Omvisitation fra trombolyseforløb, hvis der ikke er neurologisk sygdom og pt ikke kan sende hjem. Trombolysevagten kontakter ABV om dette.

Visitation til neurologisk. Evt. tilbage visitation til ATC ved afkræftet apoplexi

 

Kramper

 

Neurologisk: 2. eller flere gangs kramper. Kendt epilepsi, Status epileptikus. Gråzone patienter.

ATC: 1. gangs kramper og flere gangs kramper med sikker forklaring i abstinenser eller medicin.

ABV Visiterer og superviserer i ATC

 

Cancer patienter

 

Aktivt onkologisk forløb: Onko

Ikke aktivt onko forløb: Den afd. der passer bedst

ABV visiterer

 

Terminale cancer

 

Onko: Aktivt forløb hos onkologerne

Alle afd: Den afdeling, der har diagnosticeret canceren f.eks. C. coli: Kir A, C. pulm: Lunge Afd

ABV visiterer

 

Ileus på CT

Kir A BV

Kir A: Alle uanset om de skal opereres eller ej. Uanset om det er i klinisk bedring efter skanningen er foretaget

ABV visiterer

 

NIV behov* hos KOL patienter efter 1 times KOL exa behandling.

*NIV behov: pH < 7,35 OG PaCO2 > 6 kPa SAMT mindst en af: Forværring i dyspnø, Respirationsfrekvens > 25, eller PaO2 < 7 kPa uden ilttilskud

ITA og lunge BV (ikke intermediær)

Intensiv: NIV behov og ITA kandidat

Lunge BV: NIV behov og en pt der er ” -I og -R”

Pladsproblemer løses ikke ABV, men ITA og lunge BV i fællesskab

Hvis Lunge BV hverken kan finde NIV plads ved ITA eller 6V påhviler det Lunge BV og ITA at dokumentere i journalen at pt ikke kan få plads (begge skal skrive notat). Derefter kan ABV finde AMA plads til palliation

 

ABV visiterer til ”Lunge speciale”.

 

Evt. omvisitere til palliation i AMA, hvis ITA og Lunge BV begge har skrevet i journalen at der ikke findes NIV plads

 

High-flow behov

ATC eller lunge

Lunge: Pt i aktivt amb forløb eller som lunge BV ønsker som speciale pt

ATC: Resten

ABV superviserer i ATC

 

Indkommet død

ABV

Dødsformodning + Dødsattest side 1 ved ATC læge/FV (side 2 via e.l.)

ABV superviserer i ATC

 

Covid pt.

Covid sengeafsnit: Lunge BV eller Inf BV (trin 1)

Lunge Med: Behov for 5 L ilt/min eller mere

Inf Med: Behov for mindre end 5 L ilt/min

 

ABV visiterer

Hypothermi

Temp < 32.00 C målt centralt (blære, tarm, ventrikel) eller

Temp < 35.00 C og bevicstløshed

Thorax kir BV

PRI: https://pri.rn.dk/Sider/13560.aspx

Sikre T-BV er kaldt og at traumestuen bliver booket til opvarmning af pt. hvis muligt (kræver meget plads).

 

ABV visiterer og superviserer i ATC

Epistaxis

 

O-kir eller ØNH

Skadestuen (O-Kir): 1. gangs tilfælde og ukompliceret

ØHN: Alle andre

ABV visiterer

Akut tonsilit

 

ATC eller ØNH: Visitation ved ABV

Medicinsk: Ingen abscess mistanke og intet A-problem

ØNH: Abscess mistanke eller A-problem

ABV visiterer og superviserer i ATC

Fascialis parese

 

ØNH eller Neuro

Perifer: ØNH

Central: Neurologisk

ABV visiterer

Arteritis Temporalis 

Klinisk mistanke

Øjen eller Rheuma

Øjenafd: Med synspåvirkning

Rheuma: Uden synspåvirkning

ATC: Øjenafd/rheuma har afkræftet

ABV visiterer

 

Subileus på CT

 

Kommer senere

 

 

Intrakraniel blødning

 

Kommer senere

 

 

Rygsmerter

 

Kommer senere

 

 

Icterus

 

Kommer senere

 

 

Synkope

 

Kommer senere

 

 

JJ kateter + UVI

På vej

Kommer senere:

hos indlæggelseskrævende pt med samtidig urinvejsinfektion eller stærk mistanke om dette

 

 

Brystsmerter

ABV eller Kardiologisk BV

Kommer senere: Se Flixoline flow chart for brystsmerter

 

ABV visiterer og superviserer i ATC

 

Aorta dissektions mistanke (bestyrket)

Kard BV indtil diagnosen er stillet

Kard BV skaffer stamafsnit når pt er afklaret

ABV visiterer og assisterer i stabilisering

 

Synkestop

ØNH BV

(Kir A BV ved verificeret se note)

ØNH BV: Alt udredning og behandling

Kir A BV undtagelse:

• påvist fremmedlegeme i distale del af oesophagus

• påvist cancer i øvre GI tractus, uanset om der tidligere er foretaget stentanlæggelse eller ej.

ABV visiterer

 

Nyrestens mistanke og verificeret nyresten

Urologisk BV, ABV assisterer med CT fra kl. 15-8

Urologisk: Dagtid 8-15 ved mistanke om nyresten (stensmerter og blod i urinen). Hele døgnet: Verificeret nyresten uanset om den skal passere spontant eller kræver intervention

ABV: Hjælper med CT i vagttid (15-8) og overflytning til Nord ved verificeret sten.

ABV visiterer og hjælper i Vagttid med CT

 

Kendt JJ kateter og mistanke om UVI/urosepsis

Urologisk BV, Nyre BV eller ABV

Urologisk: Alle pt, der er ABCD stabile

Nefrologisk: ABCD ustabile med anuri eller akut svær (eGFR <20) eller kendt kronisk nyreinsufficiens med tilknytning til nyre-amb

ATC: ABC ustabile (eller IMA/ITA afhængig af sværhedsgrad)

ABV Visiterer og konfererer også med urologisk BV/Nyre BV, hvis pt bliver i ATC

 

Mistænkt ekstrauterin graviditet

Gyn BV

Alle også kredsløbspåvirkede patienter med ekstrauterin graviditet som sandsynlig årsag modtages på Nord på Gyn uanset køretid, idet afdelingen vil kunne stille beredskab uanset kort køretid

ABV visiterer

 

3. del andre ABV opgaver

 

Aktivitet/

problemstilling

Definition

Ansvar

PRI og informationer

Initiale ABV opgaver

Katastrofe

Kaldt fra ATC

Anæstesi 780 og O-kir 778

GUL mappe i Kernen

ABV IKKE team leder, men vurderer sværhedsgrad og

Hjælper med at ringe ind ifølge sværhedsgraden

 

Følg flow chart i gul mappe. Assistér i kernen

 

Akut kald

Melding, der udløser koder hos relevante medspillere

ABV vurderer

ABV går med og superviserer. Vælger en yngre læge som er team leder. Teamleder vælges ud fra det mest sandsynlige speciale, pt ender i.

ABV vælger om andre specialer skal kaldes med.

ABV superviserer i ATC

Udvidet akut kald

Som akut kald + anæstesi

ABV vurderer

ABV vurderer at der skal anæstesi med til akut kald. Enten ved melding, eller når pt er på stuen

ABV superviserer i ATC

Hjertestop

Hjertestop er kaldt

ABV og hjertestopholdets leder

ABV superviserer og assisterer hjertestopsholdet. Hvis pt er på vej til KAG/PCI kan de køre som akutkald på stue 1 eller direkte igennem kernen til KAG/PCI

ABV superviserer i ATC

Body packers

Stoffer smuglet i GI kanalen.

ABV opgave

Opringning fra lufthavnspolitiet om mulig body packer. Følg PRI: https://pri.rn.dk/Sider/25200.aspx

ABV superviserer i ATC

Hængning

Sikker anamnese med hængning

ØNH eller O-kir BV: Deres opgave at aftale ansvar ved tvivl

O-Kir behandlingsansvar: Sikkert traume (mulig nakkeskade): Traumekald + ØNH (traumestue).

ØNH behandlingsansvar: Ingen mistanke om nakkeskade: Akut kald (stue 1-3).

Visitere til O-Kir eller ØNH.

Med på akutkald

Antidot til forskellige forgiftninger

Tilgængelig antidoter i RN

ABV

Liste over antidoter i slutningen af dette dokument

Vejledning i brug via forgiftningsshåndbogen: https://pri.rn.dk/Sider/14178.aspx

sammen med giftlinjen på Bispebjerg Hospital: https://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/for-laeger/Sider/default.aspx

ABV Sikrer distribution af antidot fra lager i ATC til rette pt i hele RN: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/20190.aspx

 

ABV hjælper med at få antidoten frem til pt. Uanset hospital i RN

Akut medicinske patienter

Meldt fra AMK

ABV

Vurderes, behandles og tildeles afdeling (journal ved ATC læge eller forvagt fra medicinsk afdeling)

ABV superviserer i ATC

Speciale patienter

Tildelt speciale inden ankomst

Pågældende speciales FV og BV

Ikke en ABV opgave, men ABV kan tilbyde at allokere ATC læge til at skrive journalen hvis kapaciteten tillader og det er en flowfordel + speciale BV accepterer

ABV kan vælge at tilbyde hjælp til specialet mhp. journalskrivn.

Overflytning af meningitis eller traume pt fra andet hospital

 

Inf BV eller O-Kir BV

 

Overflytninger mellem sygehuse mellemlander i ATC så stabilitet er sikret inden pt går på Inf. Med.afd. eller O Kir. Afd.

 

ABV hjælper med stabilisering i modtagelsen

Skade patienter (ikke O-kir)

Ringet 112

ABV visiterer, evt. efter ATC læge vurdering

Ved visitation kan, men skal ABV ikke ringe til BV for specialet. BV/FV for modtagende speciale skal orienteres af ABV eller forvagt superviseret af ABV. Specialets BV kan ringe hvis de ønsker oplysninger om visitationen

ABV visiterer

Quinkes ødem

Angio ødem

Kendt fra tidligere

ABV

Berinert, Cinryze, Legalon (Runonest), Firazyl ligger I anitdotskabet I akutafd.

ABV superviserer i ATC

Røde papirer, børn

 

Pædiatrisk BV

ABV ikke involveret. Foregår på pædiatrisk afd. medmindre det er forgiftning med stoffer

 

Kun ATC opgave i udvalgte tilfælde

Røde papirer, voksne

 

ABV

ABV superviserer og sikrer at politi og psyk BV involveres

ABV superviserer i ATC

Gule papirer

 

Almen praksis

Laves ikke i ATC. Er der behov for akut behandling laves røde papirer. Se ovenfor

Ikke ATC opgave

Gravide

Sikkert gravide

Gyn/ andet relevant speciale

Kompliceret graviditet: Gyn BV konfereres før visitation

Alle andre før uge 22: ATC/andet relevant speciale.

Alle andre fra uge 22: Gyn

ABV visiterer

Fødsel

Fødsel, hvor den gravide ikke kan nå ind på Nord

Gyn BV

Gyn BV ringes og de arrangerer resten.

Den store fødepakke ligger i depotet (bag Kernen), længst væk fra dørene og i det helt venstre skab på bagvæggen, øverste hylde

ABV agerer Gyns fremstrakte arm indtil de er på matriklen

Hyperton NaCl eller glucose

Hyperton NaCl eller glucose

ABV hjælper med fremskaffelse

ABV lokaliserer sammen med sygeplejersker i modtagelsen (det ligger i modtagelsens medicinrum)

ABV fremskaffer

 

4. del Antidot oversigt, de specielle

 

Liste over specielle antidoter, som ikke er i standard sortiment på de fleste afdelinger eller ikke bruges ofte. Kontakt til specifikke lagre: Aarhus; Akutafdelingen, Skadestuen (tlf. 7846 2717), Rigshospitalet (RH); Traumecenter (tlf. 3545 3193)

Navn på antidot

Antidot til forgiftning med

Forefindes

Antidigitalis Fab fragment

Digoxin (lægemiddel), digitoxin (Fingerbøl, Digitalis purpurea), oleandrin (Oleander Sp.), bufotoksin (Skruptudse, Bufo bufo).

ATC

Biperiden (Akineton®).

Medikamentelt udløste ekstrapyramidale symptomer, fx efter overdosering med flere typer antipsykotika

ATC

Botulinum Antitoxin

Botulinum neurotoksin (botulisme forebyggelse)

SSI og Aarhus

Calciumgluconat (Calgonate® Gel)

Flussyre

Alle akutafdelinger

Calciumsalte (Calciumchlorid “SAD”)

Fluorid- og oxalatforbindelser

Alle akutafdelinger

Deferoxamin (Desferal®)

Jernforbindelser

Alle akutafdelinger

Dimercaptopropansulfonat – DMPS (Dimaval®)

Arsen- og kviksølvforbindelser

Speciallager/ RH og Aarhus

Dimercaptoravsyre - Succimer – DMSA (Succicaptal®)

En række metaller, inklusive arsen, bly, cadmium, kobber og kviksølv.

Speciallager/ RH og Aarhus

Ethanol (ethanol vandfrit)

Toksiske alkoholer inkl. methanol (træsprit) og ethylenglycol. Overvejes ved forgiftninger med glykoler og glykoletere indtil Fomopizol fremskaffes 

Basislager/ Alle akutmodtagelser

Ferriferrocyanid (Berlinerblåt)

thalliumsalte og cæsiumsalte

Speciallager/ RH og Aarhus

Fomepizole (Fomepizole EUSA eller SERB)

toksiske alkoholer

Speciallager/ RH og Aarhus

Hugormegift - Antiserum

Hugormegift. Køres med taxi hvis et af stederne er løbet tør.

ATC, Hjørring og Thisted akut afd.

Hydroxycobalamin (cyanokit)

Cyanid

Basislager/ Alle akutmodtagelser.

Methionin (L-methionin)

Paracetamol

ATC og Speciallager/ RH og Aarhus

Methylenblåt (Proveblue®)

Methæmoglobindannere

ATC

Natriumsulfat (Natriumsulfat)

Bariumforbindelser

Basislager/ Alle akutmodtagelser.

Obidoxim (Toxoginin®)

Acetylcholinesterasehæmmere af organophosphattypen, inklusive insektmidler og kemiske kampstoffer (nervegifte).

ATC. Speciallager/ RH og Aarhus

Penicillamin (Atalmir, Metalcaptase)

kobber

Speciallager/ RH og Aarhus

Phentolamin (Phentolaminmesilat) (opbevares på køl)

Sympatikuspåvirkning af blodkar

Basislager/ Alle akutmodtagelser

Physostigmin (Anticholium®)

Anticholinergika

Basislager/ Alle akutmodtagelser

Protaminsulfat (Protaminsulfat)

Heparin og lavmolekylært heparin

Basislager/ Alle akutmodtagelser

Pyridoxin  (Pyridoxin hydrochlorid).

Isoniazid, hydraziner og gyromitrin fra Stenmorkel

Basislager/ Alle akutmodtagelser

Silibinin (Legalon® Sil)

Amatoksiner

Speciallager/ RH og Aarhus

Thiosulfat (Natriumthiosulfat)

Cyanidforbindelser og iod/iodspiritus

Basislager/ Alle akutmodtagelser