Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anlæggelse af KAD på rygpatienter, OP Frederikshavn

Beskrivelse

Opdækning: 

Kateterbord dækkes op med: 

 • • Valgte kateter med termoføler Der skal anvendes mindst mulig kateterstørrelse som sikrer sufficient drænage.  

 • • Kateterpose (timediurese)  

 • • Lapiskop med steril NaCl 

 • • Installagel  

 • • Engangspincet  

 • • Sterile handsker 

 • • Der lægges et sterilt stykke over 

Udførsel: 

 • • Patienten blottes, så man har plads til at lægge kateter

 • • Synlig forurening fjernes ved nedre hygiejne med Body Wash klud 

 • • Afdækningsstykket bruges, med indersiden op, til at dække af over benene op mod genitalier 

 • • Før anlæggelse udføres håndhygiejne, derefter ifører man sig de sterile handsker. 

 • • Nedre hygiejne udføres med engangspincet og krøller med Steril NaCl  

 • • Installagel instilleres i urethra (mænd mindst 10 ml, kvinder 3-5 ml) 

 • • Kateteret anlægges og der fyldes 5-7 ml  steril glycerin 10 % i ballon  

Lejring:  

 • • Ved lejring kontrolleres kateteret for knæk og risiko for tryk mod huden. Ved mænd skal man især være opmærksom på forhud dækker glans og den penisskrotale vinkel rettes ud 

 • • Kateterslangen rulles ind i lejelagnet og fikseres med tape for at undgå træk på slange under operationen

 • • Posen skal placeres under blæreniveau, så fri blæredrænage sikres 

 

Definition af begreber

Installagel: Xylocain gel 2%, et lokalanalgetikum til overfladeanalgesi  

Udretning af den penisskrotale vinkel:

 

Billede 1

 

Nedre hygiejne: Afvaskning af genitalia jf. Transurethralt kateter KAD https://pri.rn.dk/Sider/6559.aspx

Formål

Sikre at anlæggelsen af KAD præoperativt foregår ensartet og lever op til de hygiejniske retningslinjer og nationale standarder. 

Referencer

PRI: Transurethralt kateter KAD https://pri.rn.dk/Sider/6559.aspx 

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer – Forebyggelse af urinvejsinfekton i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler, udgave 11, 2015, bilag 1.1, 1.3 og 1.5 https://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Urinvejsinfektion.ashx