Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til robotkirurgi til ØNH-patienter

Indikation

Resektion af tungetonsiller

Kirurgi til mundbundscancer

Anæstesi fremstilling

Som udgangspunkt anvendes TIVA. Sevofluran kan overvejes ved længerevarende kirurgi (eller anden indikation f.eks. tidligere awareness, KOL osv.)

Se: Standardfremstilling til anæstesi på H-anæstesiafsnit til patienter over 30 kg

Intubation med nasal tube, spiral eller almindelig. Magill tang skal forefindes.

Videolaryngoskop skal være umiddelbart tilgængelig. Vågen fiberoptisk intubation vælges på vanlig indikation.

Anæstesidybden monitoreres med BIS.

KAD og invasivt blodtryk på indikation.

Patienterne skal altid relakseres. Der anvendes Esmeron og TOF-måler på vanlig vis.

Placering af mundspærren kan give en kraftig smerterespons, og det kan herudover være nødvendigt med større mængde Fentanyl ved afslutning af anæstesien, 2-3 mikrogram/kg, evt. suppleret med i.v. Ketamin bolus 12,5 – 25 mg.

På kirurgisk ønske gives i.v. Dexametason 16 mg efter indledning.

Antibiotika efter kirurgisk ordination, ofte Cefuroxim 1,5 g. iv.

Ved afslutning af indgrebet afklares det med kirurgen, om patienten kan ekstuberes. Ved forventet betydelig hævelse i øvre luftveje, skal patienten indlægges på intensivt afsnit med henblik på ekstubation senere samme dag eller næstfølgende dag. Ekstubation kan med fordel foretages over tube-exchanger.

Specielt

Når robotten er ”dokket” til OP-lejet under kirurgien, har man ikke umiddelbart adgang til patientens luftveje. Ved akut behov for adgang til hovedenden kan robotten dog ”nød afdokkes”. Herved kan man inden for 30 sekunder komme til patientens luftveje.

Lejring og opstilling

Før kirurgiens start flyttes anæstesiapparat og pumper til patientens venstre side ca. midt for lejet.

Præoperativ forberedelse

Standard fasteregime og præmedicin i form af tablet Paracetamol 1g, samt den ved anæstesitilsynet ordinerede del af patientens vanlige medicin.

Postoperativt

Ofte skal patienten have forlænget observation i opvågningsafsnittet evt. med overnatning, inden udskrivelse til stamafdelingen.

Opvågningsafsnittet

Rammeordination plus evt. kirurgiske ordinationer.

Eleveret hovedgærde 15 – 30 grader for at modvirke ødem.

Patienten skal særligt observeres for ødem i øvre luftveje, stridor og hæmatom/blødning.