Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesiindledning i bugleje ved selvlejring

Formål

At sikre kendskab til forløbet i forbindelse med anæstesi til operationer foretaget i bugleje med selvlejring og larynxmaske. Ved at patienten lejrer sig selv mindskes risikoen for lejringsbetingede skader, da patienten får sig lagt så komfortabelt som muligt.

Forberedelse

Udover almindeligt prætilsyn og vanlig luftvejsvurdering af SARI-score, så vurderes rotation af cervical columna og risiko for vanskelig maskeventilation. Ved prætilsynet vurderer anæstesilægen om patienten er egnet til anæstesiindledning i bugleje og noterer planen på anæstesiskema.

Hvem

 • • Patienter, der skal have udført kirurgi i bugleje

 • • Patienter med forventet ukompliceret luftvej, herunder SARI <3 og ingen forventede eller tidligere luftvejshåndteringsproblemer

 • • Vægt: BMI <30 og ikke over 90 kg

 • • Ingen dyspepsi-symptomer, der kræver akut indledning

 • • Forventet operationstid <120min

Personale på stuen

To anæstesisygeplejersker, anæstesilæge, en portør. Operationssygeplejersker orienteres om proceduren og skal hjælpe ved behov for vending af patienten tilbage til rygleje.

Lejring

 • • Patienten lejrer sig selv i bugleje på operationslejet på et glidestykke med hovedet roteret til højre eller venstre side, alt efter hvad patienten finder mest komfortabelt.

 • • Elektroder placeres, så de ikke giver anledning til tryk.

 • • Patientens seng/leje skal være umiddelbart tilgængeligt, optimalt set på OP-stuen

 • • Herefter præoxygeneres og indledes på vanlig vis med Propofol/Ultiva og larynxmaske.

Anæstesi

 • • Patienten bedøves med Propofol/Ultiva

 • • Der anvendes standarlarynxmaske eller larynxmaske beregnet til højere luftvejstryk.

Maskeventilation

 • • Maskeventilation på patienter i bugleje kan ofte være vanskeligere end vanligt. Derfor forventes det ofte at være nødvendigt at benytte to-hånds-greb til at holde masken tæt og dermed behov for assistance til ventilation.

Peroperativt

 • • Undgå trykskader; særlig opmærksomhed på øjenomgivelser og øvrigt ansigt

Afslutning

 • • Efter endt kirurgi vendes patienten i rygleje. Herefter kan patienten vækkes på vanlig vis og anæstesien afsluttes.

Litteratur

 1. 1. Brimacombe JR, Wenzel V, Keller C. The ProSeal laryngeal mask airway in prone patients: a retrospective audit of 245 patients. Anaesth Intensive Care 2007; 35:222–225.
   

 2. 2. Sharma V, Verghese C, McKenna PJ. Prospective audit on the use of the LMA-Supreme for airway management of adult patients undergoing elective orthopaedic surgery in the prone position. Br J Anaesth 2010; 105:228–232.
   

 3. 3. Olsen, Karsten S.; Petersen, Jesper T.; Pedersen, Niels A.; Rovsing, Louise Self-positioning followed by induction of anaesthesia and insertion of a laryngeal mask airway versus endotracheal intubation and subsequent positioning for spinal surgery in the prone position, European Journal of Anaesthesiology: May 2014 - Volume 31 - Issue 5 - p 259-265 doi: 10.1097/EJA.0000000000000004