Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Multipel sklerose (MS) – Zeposia (Ozanimod) – Behandling – Instruks

Beskrivelse

BEHANDLING:

Tabletbehandling 0,92 mg dagligt forudgået af optitreringsperiode på 7 dage:

Dag 1-4: 0,23 mg dagligt

Dag 5-7: 046 mg dagligt

Dag 7-: 0,92 mg dagligt

Pakning med vedligeholdelsesdosis 0,92 mg/28 stk./4 ugers behandling

 

FØR BEHANDLINGSOPSTART:

Der foretages baseline-MR-scanning – bestilt af patientansvarlige MS-læge med henblik på status før opstart.

Følgende laboratorieanalyser effektueres:

*Differentialtælling med fokus på lymfocytstatus samt rutine-blodanalyser inkl. leverparametre

*Varicella antistofanalyse: Negativt analysesvar kræver vaccination af patienten før behandlings-

opstart – tidligst 4 uger efter afsluttet vaccinationsprocedure

*Negativ graviditetstest hos fertile kvinder

*EKG med henblik på udelukkelse af kardielle anomalier/abnormiteter samt hjertefrekvens

 

Øvrige forberedelser:

Stillingtagen til eventuel oftalmologisk vurdering. Patienter med Diabetes Mellitus, uveitis eller retinal sygdom. MS-læge henviser.

Stillingtagen til Holtermonitorering under opstartsprocedure hos patient med hjertelidelse. MS-læge ordinerer.

Udlevering af patientmateriale (Udarbejdet af BMS) forudgået af information ved MS-læge/MS-sygeplejerske, hvor der orienteres om titreringsprocedure (og procedure ved pausering af behandling).

Blodtryk/puls-registrering og øvrige sædvanlige procedurer før opstart af MS-behandling.

 

BEHANDLINGSOPSTART:

Patienten møder i MS-ambulatoriet hos MS-sygeplejerske, når svar på blodprøver/EKG/diverse og ordination fra MS-læge foreligger.

Der informeres igen om behandlingen/virkning/eventuelle bivirkninger og administration af behandlingen.

Der udleveres titreringspakke til 7 dage og en pakke med 28 stk./0,92 mg/vedligeholdelsespakning.

Såfremt patienten skal Holtermonitoreres følges sædvanlige procedure:

*Opstartstid kl. 7:30 i infusionsrum

*Holtermonitoreringsudstyr via kardiologisk laboratorium påmonteres

*Monitorering inkl. blodtryk/puls hver time i 6 timer efter indtagelse af første dosis.

*Efter afsluttet monitorering aflæses Holter-optagelse via kardiologisk laboratorium, der beskriver optagelsen.

*EKG tages efter afsluttet monitorering/observation med henblik på at udelukke AV-blok og andre abnormiteter i forbindelse med behandlingsopstart.

*MS-læge godkender Holterrapport fra kardiologisk laboratorium samt EKG.

*Forløbet dokumenteres i elektronisk patientjournal.

 

AMBULANTE KONTROLLER I MS-AMBULATORIET:

Patienter i Zeposia-behandling følges ambulant i samme regi som andre patienter, der modtager immunsuppressiv behandling. Sygeplejekontroller efter måned 1 og måned 3 kan foretages som video/telefonkontroller, hvilket aftales med patienten ved opstart. Måned 6 og efterfølgende hver 6-12 måned foretages både kontrol ved MS-læge og MS-sygeplejerske.

 

BLODPRØVEKONTROL UNDER ZEPOSIA-BEHANDLING:

Der tages kontrol-blodprøver efter behandlingsmåned 1, 3, 6. Efterfølgende tages blodprøveanalyser hver 6. måned. Specielt er der fokus på lymfocytstatus, leverparametre, hvilket indgår i rutineblodprøver i laboratorieprofil i elektronisk patientjournal..

 

MS-SYGEPLEJERSKENS SPECIALFUNKTIONER ved Zeposiabehandling:

Ansvarlig for iværksættelse af opstartsprocedurer, kontakt til/samarbejde med kardiologisk laboratorium ved Holterprocedure.

Effektuering af blodprøver/EKG og øvrige laboratorieanalyser samt booking af tider til såvel blodprøvetagning i klinisk/kemisk afdeling som MS-sygeplejerske forløb for patienten.

Dokumentation i elektronisk patientjournal.

Udlevering af medicin samt instruks for behandling og øvrigt patientmateriale.

Vurdering af blodprøvesvar/prøveanalyser samt videre foranstaltning af heraf til MS-læge ansvarlig for patienten.

 

TELEFONKONSULTATION:

MS-sygeplejersken træffes dagligt pr telefon mellem 8:30 og 9:30.

Der aftales med patient vedr. tidspunkt for video/telefonkonsultation, såfremt det ikke passer i telefontiden hos MS-sygeplejersken.

 

Referencer

Ingen angivet.