Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ansvarsfordeling ved fravær af afsnitsleder

 

Målgruppe – modtagelse

Radiografer, røntgensygeplejersker og læger i Billeddiagnostisk Afsnit, Hjørring

Fotograferende (sygdom, ferie, kurser osv.)

Hvis CH har planlagt fravær eller er fraværende grundet sygdom, skal der udpeges en ansvarshavende. De dage hvor CM er til stede, vil det være CM, der er ansvarshavende. Hvis CM ikke er til stede, vil det være den fotografende, der har koordinatorfunktionen på gangen, der er ansvarshavende.

Som ansvarshavende har man følgende opgaver:

 • Ved sygdom skal der, ud fra dagens programmer besluttes om der skal kaldes 1 ekstra personale ind, eller om man dagens programmer kan klares med de folk, der er tilbage

  • Hvis rtg M er åben, og der er 1 syg, skal der ikke kaldes ind, så rykkes rtg M patienter herover

  • Hvis 2 eller flere syge skal der enten kaldes personale ind, hvis det er muligt, og ellers skal der aflyses patienter i fornødent omfang (ikke flere end absolut nødvendigt)

   • ▪ Ved aflysning af patienter vil det være ud fra følgende prioritering:

    • • Rtg M lukkes og ambulante patienter aflyses, Åben tid lukkes

    • • Rtg 2/Rtg 3 ambulante patienter aflyses, undtaget OKA

    • • CT/MR – patienter der er visiteret til almindelig venteliste (AV) aflyses

    • • CT/MR – onkologiske flergangs kontrol patienter aflyses

 

 • Booking af henvisninger, sekretærerne ikke kan finde tider til

  • CT henvisninger varetages af CT superbruger. Hvis superbruger ikke er til stede, da sendes cpr på mail til CH

  • MR henvisninger; cpr sendes i mail til CH

 

Læger (sygdom, ferie, kurser osv.)

Hvis CH har planlagt fravær eller er fraværende grundet sygdom, skal der udpeges en ansvarshavende. De dage hvor CM er til stede, vil det være CM, der er ansvarshavende. Hvis CM ikke er til stede, vil der enten være lavet aftale med en overlæge eller CH tager den.

Som ansvarshavende har man følgende opgaver:

 • Ved sygdom til vagten, skal der findes ud af hvem der kan dække den. Der kan evt. tages kontakt til eksterne læger. Hvis ingen eksterne ytrer ønske om at tage vagten, vil det være den ansvarshavende, der træffer beslutning om hvem det bliver.

 • Ved sygdom i dagstid kan der:

  • aflyses fremmøde til konferencer

  • lave aftale med sekretærerne om, at de kontakter eksterne beskrivere for at høre om de har øget kapacitet

  • aftale med de forskellige modaliteter, at der kun laves absolut nødvendige akutte undersøgelser