Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilkald af ortopædkirurgisk læge til Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Farsø

 

Beskrivelse

Når den ansvarshavende sygeplejerske vurderer det nødvendigt, at der kræves afklaring af behandlingsmæssige problemstillinger ved den indlagte patient, kan der tages kontakte til vagthavende læge efter nedenstående retningslinjer.

Det er problemstillinger, der ikke kan afvente afklaring/håndtering til næste hverdag.

Det er gældende i tidsrummet kl. 15.30 – 08.00 alle ugens dage.

 

Definition af begreber

Ved tilkald forstås, at den ansvarshavende sygeplejerske kan kontakte vagthavende læge ved behov for konferering vedrørende konkrete patientproblemstillinger.

 

Tilkald

Patienttype

I dagstid

I vagttid 15.30 - 08.00

Alloplastik, hånd- og

Skulder-/albue-patienter

Operatøren kontaktes, hvis det drejer sig om mangelfuld eller uklar behandlingsplan vedrørende medicinordinationer, AK-behandling eller mobilisering, der afviger fra standard procedure.

1. Vagthavende speciallæge ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Farsø (se tlf.nr. på vagtskema for Farsø).

2. Ortopædkirurgisk bagvagt v. Ortopædkirurgisk Afd., AalborgUH, tlf.nr. 60000 (og bagvagt kodes).

3. Ledende overlæge Poul H. Christensen (se tlf.nr. på vagtskema for Farsø).

Rehabiliteringspatienter

Fælles opgave for tilstedeværende læger.

Vagthavende ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Farsø (se tlf.nr. på vagtskema for Farsø.

Mundtlig ordination (telefonordination)

  • • Kan kun modtages af en sygeplejerske.

  • • En læge kan give en lægemiddelordination mundtligt, herunder telefonisk, til en sygeplejerske.

Både lægen og sygeplejersken har pligt til at sikre sig, at sygeplejersken har forstået den præcise ordination ved at gentage ordinationen.

Arbejdsgang ved telefonordinationer

Medicinordination

- Tryk F1 (når du er i medicinmodulet) under Columna Medicin Online hjælp vælg Opret

Medicinordination under punktet Ordinationsoversigt og følg denne

- der skal laves telefonstuegangsnotat med angivelse af dato, tidspunkt, navn på læge og sygeplejerske, samt patientdata.

 

Rediger Medicinordination

- Tryk F1 (når du er i medicinmodulet) under Columna Medicin Online hjælp vælg Rediger

medicinordination under punktet Ordinationsoversigt og følg denne.

- der skal laves telefonstuegangsnotat med angivelse af dato, tidspunkt, navn på læge og sygeplejerske, samt patientdata.

Seponer Medicinordination

- Tryk F1 (når du er i medicinmodulet) under Columna Medicin Online hjælp vælg Seponer

Medicinordination under punktet Ordinationsoversigt og følg denne.

- der skal laves telefonstuegangsnotat med angivelse af dato, tidspunkt, navn på læge og sygeplejerske, samt patientdata.

- Sørg for at ordinationen godkendes af læge ved førstkommende lejlighed.

Telefonordinationer i medicinmodulet skal godkendes af læge ved førstkommende lejlighed.