Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gruppe B streptokokker, graviditet og fødsel

 

Beskrivelse

10-30 % af alle gravide kvinder er koloniseret med gruppe B streptokokker (GBS) anogenitalt. Hos nogle af disse giver GBS anledning til alvorlige neonatale infektioner såsom pneumoni, sepsis eller meningitis. Mere end 90% af ”early onset sygdom” hos børnene og næsten 100% af de fatale tilfælde, optræder mindre end 24 timer efter fødsel (median 1 time).

Det er vist, at antibiotisk behandling af gravide GBS-bærere (anogenitalt) afsluttet før fødslens start ikke kan reducere den gravides kolonisation med GBS på fødselstidspunktet eller reducere antallet af neonatale infektioner. Derfor anbefales det ikke at udføre rutine-vaginalpodning for GBS.

Der er en tæt sammenhæng mellem præterm fødsel og GBS-infektion, og således har børn født <35 + 0 ca. 10 -15 gange øget risiko for GBS-sepsis i forhold til mature børn. Tilsvarende risiko ses ved børn født efter langvarig vandafgang. Ved påvist GBS i urinen i aktuelle graviditet er risikoen for GBS-sepsis øget 25 gange.

Med baggrund i denne viden har man udvalgt særlige risikogrupper, som bør undersøges for GBS-bærertilstand.

Hyppigheden af neonatal GBS-infektion i Danmark var tidligere (1995) 0,6/1000 levendefødte, men efter indførelsen af GBS-profylakse til risikogrupperer, er hyppigheden faldet til 0,1–0,3/1000 levendefødte.

 

Grupper med særligt øget risiko for GBS-infektion

Følgende grupper skal have foretaget PCR-test ved fødsel:

 • • Langvarig vandafgang. Testen udføres senest 14-17 timer efter VA, så svaret foreligger inden VA i 18 timer

 • • GBS i urinen fundet i graviditeten. Testen foretages når kvinden kommer på fødegangen

 • • Tidligere koloniseret med GBS

 • • Tidligere født barn med klinisk infektion (GBS, sepsis, meningitis)

 • • Præterm fødsel < 37+0

 • • Rektaltemperatur ≥ 38,0º C (38,5º C ved epiduralblokade).

 

GBS i urinen i graviditeten

Der behandles ved påvist vækst ≥ 103/ml.

Tablet Benzylpenicillin 1 mio. IE x 3 i 7 dage (Vepicombin).

Ved penicillinallergi tablet Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dage.

Kontroldyrkning efter behandling anbefales ikke. Urindyrkning foretages kun igen ved symptomer på UVI.

 

PCR-test for GBS

Formålet med analysen er at målrette intrapartum antibiotisk behandling (IAP) til kvinder, som er koloniseret med GBS på fødselstidspunktet. Formålet er at reducere unødvendig behandling med antibiotika til den fødende kvinde og nyfødte barn samt reducere perinatal transmission af GBS til barnet og derved forebygge forekomst af tidlig neonatal infektion med GBS.

 

PCR test, prøvetagning

Koordinerende jordemoder kan udføre testen. Testen skal tages før vaginaleksploration, for at undgå explorationsgel i prøven. Der anvendes dobbeltpodepind (Cepheid Collection Device)

Indfør den dobbelte podepind i nederste tredjedel af vagina og roter 3 gange. Den samme podepind føres herefter 2,5 cm over den anale sphincter og roteres 3 gange.

 

Testen afleveres i klinisk mikrobiologisk afdeling (glasskabet på venstre side). Testen analyseres ind til kl. 21 om aftenen. Svaret foreligger 1-3 timer efter analysestart.

 

Indtil der foreligger testsvar behandles den fødende som GBS-positiv. Såfremt der kommer et negativt testsvar, ophører antibiotikabehandling, og fødslen kan være ambulant, medmindre der er anden indikation for indlæggelse.

 

Negativ PCR-test

Ved negativ PCR-test kan fødslen foregå ambulant og der behandles ikke med antibiotika.

 

Positiv PCR-test

Ved positiv PCR-test anbefales ambulant fødsel ikke, da barnet skal observeres for tegn på infektion og den fødende opstartes i intrapartum antibiotika profylakse (IAP).

 

 

GBS-profylakse

Intrapartum antibiotika profylakse gives altid til følgende grupper:

 • • Tidligere GBS-infektion

 • • Præterm fødsel < 35+0

 • • Temperaturforhøjelse under fødsel (uanset PCR-test-svar)

 • • Positiv PCR-test

 • • Manglende testsvar på PCR eller inkonklusiv prøve.

 

Antibiotikabehandling

 • • Benzylpenicillin 5 mio. IE, i.v. Herefter 2 mio. IE, i.v. hver 4. time indtil fødslen

 • • Ved penicillinallergi gives Cefuroxim 1,5 gram i.v. hver 8. time (BMI > 30, gives 3 gram)

 • • Ved type 1 penicillinallergi gives Clindamycin 900 mg. i.v. hver 8. time.

 

Gives IAP med ovenstående intervaller, er antibiotikabehandlingen sufficient, selvom patienten kun har modtaget 1 dosis.

 

Ved sectio er behandlingen den samme. Elektivt sectio gives som udgangspunkt ikke IAP.

 

Postnatal observation af barnet

 

Ved positiv PCR-test eller tidligere neonatal GBS-infektion skal barnet altid indlægges til observation i 48 timer post partum, uanset PCR-test-svar.

Hvis der er givet sufficient antiobitika, observeres barnet og CRP er ikke nødvendig.

Hvis der ikke er givet sufficient antiobiotika, suppleres der med CRP-måling, når barnet er 18-24 timer gammel.

Ved CRP > 35 og/eller klinisk påvirket barn tilkaldes pædiater mhp. tilsyn.

 

Flowchart fødsel

Billede 1