Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indberetning af positive hCG til sædbanker

 

Formål

At sikre, at indberetning af positive hCG sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Når vores patienter bestiller sædstrå hos Cryos eller European Sperm Bank tildeles de en kvote/slot, som indikerer, at den bestilte donor har opnået en graviditet.

Denne kvote/slot skal afmeldes, hvis patienten ikke opnår graviditet eller senere aborterer.

Hvis patienten har vitrificerede blastocyster i vores fryser, skal kvote/slot beholdes.

Hvis patienten tidligere har fået barn med samme donor, skal graviditeten/fødslen indberettes som søskende.


Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

Ved hjælp af Formatex udskrives en liste med behandlinger med sæddonor i en given periode

 

Overførsel af data fra Formatex til Excel ark:

 1. 1. Dagligt

 2. 2. Udskrifter

 3. 3. Laboratorie

 4. 4. Cyklus

 5. 5. Cyklusoversigt

 6. 6. Den udskrift, der skal bruges hedder ”Udskrift, Donor behandlinger”

 7. 7. Hvis ikke den kommer frem automatisk vælges den ved hjælp af Skruenøgle i øverste højre hjørne. Vælg afdeling og derefter Donor IUI.

 8. 8. Indsæt den ønskede periode for ”sidste menstruations 1. dag” med .. mellem de 2 datoer f.eks. 01.01.2020..30.06.2020

 9. 9. Sæt kryds i ”eksporter dataset”

 10. 10. Se udskrift

 11. 11. Gem dataset ved hjælp af diskette ikonen i værktøjslinjen

 12. 12. Donoroversigt

 13. 13. Excel arket med oversigten gemmes på fælles-drevet under laboratorie, indberetning af hCG til Cryos og European. Tilføj sædbank og perioden i filnavnet f.eks: Cyklusoversigt-DONOR OVERSIGT ESB 01.05.2021 - 31.05.2021

 14. 14. Gem Excel arket som Excel-projektmappe

 

Excel arket indeholder alle behandlinger. Vi skal kun bruge behandlinger med donorsæd. Gør derfor følgende:

 1. 15. Marker feltet E og Semen.DonorID (ikke hele kolonnen)

 1. 16. Sorter og filter

 2. 17. Brugerdefineret

 3. 18. Vælg ”Semen.DonorID” under kolonne og ”A til Å” i rækkefølge

 4. 19. Marker alle rækker med donorsæd fra den ønskede sædbank og kolonner A-N og kopier dem.

 5. 20. Indsæt dem i nyt ark ved hjælp af Lægevidenskab i bunden af Excel arket til vores eget brug og i et nyt ark til sædbanken.

 6. 21. Kolonnerne tilpasses således at man lige kan se hele teksten

 7. 22. Overskrift til kolonne M : Kvote +/-

 8. 23. Overskrift til kolonne N: Bemærkninger

 9. 24. Under sidelayout vælges:

  1. 24.1. Side liggende

  2. 24.2. Margener smal

 10. 25. Under ”Udskriftstitler” indsættes ”udskriftstitler” og gentag ”øverste række”

 11. 26. Vælg ”gitterlinjer” og ”Række- og kolonneoverskrifter”

 12. 27. Under ”Sidehoved og sidefod” vælges ”Overskrift” og ”side 1 af ?”

 13. 28. Ved hjælp af ”Vis udskrift” kan kolonnerne tilrettes således, at hele rækken kan ses.

 14. 29. Sorter positive og negative hCG ved hjælp af ”Sorter og filter”

 15. 30. Marker feltet F og hCG.best (ikke hele kolonnen)

 16. 31. Sorter og filter

 17. 32. Brugerdefineret

 18. 33. Vælg ”hCG.best” under kolonne og ”Største til mindste” i rækkefølge

 19. 34. Sorter i ”Ongoing” kolonne G på samme måde

 20. 35. Vælg ”Ongoing.W7,0” under kolonne og ”Å til A” i rækkefølge

 21. 36. Ret til udskrivning på én side inden arket udskrives.

 

Sådan bruges listerne med behandlinger med sæddonor

Udskriften til os selv gennemgås ved hjælp af opslag i Formatex.

 1. 37. Tjek om der er vitrificerede blastocyster i fryseren med samme donor, eller sædstrå fra samme donor i tanken og om det er til søskendebørn.

 1. 38. I kolonnen M noteres, om kvote/slot kan beholdes (+) eller ej (-) og eventuelle bemærkninger f.eks. vitri, termin, abort, barn 2 noteres under bemærkninger.

 

Udskriften til sædbanken skal kun indeholde følgende kolonner:

Uxor name, uxor birthdate, semen.donorID, hCG.best, ongoing.w7, gestsacks.n, slot/kvote og bemærkninger.

 

Begge udskrifter gemmes i mappe på kontoret.

 

Gemte versioner på PC

I de gemte versioner på PC slettes kolonner med navn og CPR.nr i vores egen liste og kolonnen med navne i versionen til sædbanken.

Dette gøres ca. hvert halve år til Cryos og European Sperm Bank

 

Listerne sendes til henholdsvis Cryos og European Sperm Bank med sikker mail.

 

 

Opfølgning på indberettede positive hCG til sædbanker.

Dette gøres ved at gennemgå den indberettede liste for samme periode og ved hjælp af ”Donorgraviditeter”-liste fra Formatex.

”Donorgraviditeter” i en given periode udskrives på følgende måde:

 1. 39. Dagligt

 1. 40. Udskrifter

 2. 41. Laboratorie

 3. 42. Donorsæd

 4. 43. Donorgraviditeter

 5. 44. Indsat ”Fertiliseringsperiode” f.eks 01.01.2020..30.06.2020

 6. 45. Sædbank: Alle eller den enkelte sædbank

 7. 46. Manglende svar: Forvent graviditet

 8. 47. Sortering: Donor ID

 9. 48. Udskriv

 

Listen gennemgås ved hjælp af opslag i Formatex for at se, om der er kvoter/slots, som skal slettes.

Ved manglende fødselsoplysninger i Formatex findes oplysninger i samarbejde med en læge.

Ændringerne noteres på kopi af det tilsvarende excel-ark og sendes til sædbanken.

Dette gøres mindst hvert halve år til Cryos og European Sperm Bank

 

Via sikker mail sendes besked til sædbankerne ved ændringer.