Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epikrisen i hånden – Ortopædkirurgi Farsø

 

Formål

Ifølge hospitalets handleplan skal 90% af vores indlagte patienter have epikrisen i hånden, når de udskrives fra Sengeafsnit O4. Formålet er at forbedre kommunikationen mellem hospitalet og eksterne samarbejdspartnere ved udskrivelsen med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb.

 

Beskrivelse

I nedenstående afsnit beskrives faggruppernes arbejdsopgaver i forbindelse med at få udarbejdet epikrisen og klargjort til, at patienten kan få denne med i hånden ved udskrivelsen.

 

Lægens opgave

Epikrisen dikteres af operatøren eller den udskrivende læge.

 

Dikteringsvejledning:

 • • Aktionsdiagnosen og relevante bi-diagnoser

 • • Resumé af behandlingsforløb

 • • Patientinformation og -aftale

 • • Medicinoplysninger (kan anvendes til en begrundelse for evt. ændringer i medicin og oplysninger om hvilke præparater, der er lavet recept på)

 • • Forebyggelses- og sundhedsfremmende plan

 • • Ikke afsluttede og planlagte undersøgelser (fx tidspunkt for ambulant kontrol)

 • • Medicinliste (indhentes fra FMK)

 

Epikrisen skal farve-markeres af operatør/udskrivende læge:

 • • Hvid markeringNej, epikrisen indeholder ikke anbefaling om opfølgning hos egen læge

 • • Grøn markering – Ja, patienten og dennes netværk/pårørende kan selv tage kontakt til egen læge

 • • Gul markering – Ja, patienten er sårbar, og har behov for opsøgende indsats fra egen læge

 • • Rød markering – Ja, opfølgning bør ske akut indenfor 1-2 hverdage (Når denne markering vælges, skal der tages telefonisk kontakt til egen læge)

 

Lægesekretærens opgave

Sekretæren skriver epikrisen, når denne foreligger i MIRSK. Lydfilerne skal prioriteres i følgende rækkefølge:

 1. 1. Epikriser

 2. 2. Procedurenotater (operationer)

 3. 3. Journaloptagelser (indlæggelsesjournaler)

 4. 4. Journalnotater (stuegang)

 5. 5. Tilsyn

Plejepersonalets opgave

I forbindelse med udskrivning af patient fra Sengeafsnit O4:

 • • Undersøger plejepersonalet om der foreligger en epikrise i EPJ

 • • Er epikrisen færdigskrevet printes den ud og medgives patienten ved udskrivelsen

 • • På patienter, hvor der er planlagt opfølgning i kommunalt regi eller er tilknyttet hjemmesygeplejen, skal der derudover afsendes epikrise til kommunen via e-brev.

Generelt

Foreligger epikrisen ikke ved udskrivelsestidspunktet, orienteres patienterne om de kan tilgå den i deres e-journal. Det kan aftales individuelt med patienten, hvorvidt epikrisen skal sendes med post.
Det er vigtigt, at udskrivelsen ikke forsinkes af manglende epikrise.

 

Referencer

Ingen.