Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Midlertidig samarbejdsaftale imellem Hobro Sygehus og Billeddiagnostisk Afdeling - Aalborg Syd ifm. akutte CT skanninger

 

Akutte CT-skanninger i dagtid fra Hobro Sygehus

 

Samarbejdsaftale mellem Radiologisk Afdeling og Hobro Sygehus for akutte CT-skanninger, i forbindelse med udskiftning af CT-skanner på Billeddiagnostisk Afdeling afsnit Hobro.

 

Hverdage: 7.30 – 15.00

 

Arbejdsgangen er følgende:

 

 • • Henvisende læge udfylder og sender henvisning i WebPAS

 • • Henvisende læge ringer til radiolog på Hobro Sygehus på et af følgende telefonnumre: 60919, 60659 eller 52344 for melding af undersøgelsen.

 • • Radiolog i Hobro visiterer henvisning i EasyViz RIS.

 • • Undersøgelsen visiteres til ”Røntgenafsnit Aalborg Sygehus – ”CT”

 Billede 1

 • • Radiolog i Hobro kontakter Radiograf på CT skanner 10 i Aalborg tlf. 65110 mhp. melding af visiteret undersøgelse.

 • • Radiograf afklarer relevante blodprøver i LABKA (hvis der skal gives IV kontrast).

 • • Mangler der relevante blodprøver, kontakter Radiograf, Sygeplejerske patientens afdeling mhp. bestilling af disse.

 • • Radiograf afklarer hvornår scanning kan udføres.

 • • Radiograf ringer til Sygeplejerske på afdelingen hvor patienten er indlagt og aftaler scanningstidspunkt.

 • • Radiograf aftaler med Sygeplejerske ang. anlæggelse af Venflon (størrelse og placering: lyserød eller grøn - albuebøjning eller håndryg).

 • • Øvrig forberedelse, f.eks. at der skal gives peroral (POV) kontrast aftales

 • • Sygeplejerske bestiller transport til patienten, til det aftalte tidspunkt, og CT skanner. Samt i bestillingen forespørger FALCK på, om de kan vente under skanningen og køre patienten retur, da det er en kort undersøgelse.

Er det ikke muligt at bestille transport til den aftalte tid, kontakter Sygeplejerske CT skanner 10 (65110) for ny aftale.

 • • Når patienten afhentes, kontakter Sygeplejersken CT skanner med information om at patienten er på vej, samt oplyser om transportform og om patienten er behandlingskrævende under transporten.

 • • Patienten ankommer til CT skanner 10, og Radiografer udfører skanningen ud fra visitation.

 • • Ved tvivlstilfælde kontaktes Radiologer i Hobro på telefonnummer 60919, 60659 eller 52344.

 • • Radiolog i Hobro holder selv øje med undersøgelsen og beskriver undersøgelsen.

 • • Efter endt undersøgelsen, kontakter Radiograf kørselskontoret eller FALCK for returkørsel (alt efter hvordan patienten er ankommet til Aalborg)

Kørselskontoret (siddende transport): 48038

FALCK (liggende transport): 70237595

Alternativt kontaktes Sekr. I Receptionen 1. sal 65201, der kan hjælpe med returkørsel.

 

Patienten skal som udgangspunkt IKKE have en stamafdeling Aalborg i forbindelse med skanningen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke administreres medicin på Radiologisk Afdeling, og der ikke er behandling og forplejning.

Dog kan der være tilfælde hvor det er nødvendigt med observation efter skanningen, ex. hvor Falck ikke venter på patienten, eller hvis der er lang ventetid på transport.

Hvis dette gøre sig gældende, benyttes Samarbejdsaftale vedrørende patienter der skal til billeddiagnostiske undersøgelser på Aalborg Universitetshospital fra andre sygehuse i Region Nordjylland (rn.dk) (PRI dokument nr. 29618).

 

 

Akutte CT-skanninger i vagttid fra Hobro Sygehus

 

Samarbejdsaftale mellem Radiologisk Afdeling og Hobro Sygehus for akutte CT-skanninger, i forbindelse med udskiftning af CT-skanner på Billeddiagnostisk Afdeling afsnit Hobro.

 

Hverdage: 15.00 - 7.30

 

Weekender/helligdage: Hele døgnet indtil mandag morgen kl. 7.30

 

Arbejdsgangen er følgende:

 

 • • Henvisende læge udfylder og sender henvisning i WebPAS.

 • • Henvisende læge ringer til radiologisk bagvagt (kode 620).

Efter kl. 22.00 omstilles der til radiolog via omstillingen.

 • • Bagvagt visiterer henvisning i EasyViz RIS.

 • • Undersøgelsen visiteres til ”Røntgenafsnit Aalborg Sygehus – ”CT”

Billede 2

 • • Bagvagt kontakter Radiograf i vagten på 65151 mhp. melding af visiteret undersøgelse.

 • • Radiograf afklarer relevante blodprøver i LABKA (hvis der skal gives IV kontrast).

 • • Mangler der relevante blodprøver, kontakter Radiograf, Sygeplejerske patientens afdeling mhp. bestilling af disse.

 • • Radiograf afklarer hvornår scanning kan udføres.

 • • Radiograf ringer til Sygeplejerske på afdelingen hvor patienten er indlagt og aftaler scanningstidspunkt.

 • • Radiograf aftaler med Sygeplejerske ang. anlæggelse af Venflon (størrelse og placering: lyserød eller grøn - albuebøjning eller håndryg).

 • • Øvrig forberedelse, f.eks. at der skal gives peroral (POV) kontrast aftales

 • • Sygeplejerske bestiller transport til patienten, til det aftalte tidspunkt, og CT skanner. Samt i bestillingen forespørger FALCK på, om de kan vente under skanningen og køre patienten retur, da det er en kort undersøgelse.

Er det ikke muligt at bestille transport til den aftalte tid, kontakter Sygeplejerske Radiograf på 65151 for ny aftale.

 • • Når patienten afhentes, kontakter Sygeplejersken Radiograf på 65151 med information om at patienten er på vej, samt oplyser om transportform og om patienten er behandlingskrævende under transporten.

 • • Patienten ankommer til den aftalte CT-skanner, og Radiografer udfører skanningen ud fra visitation.

 • • Ved tvivlstilfælde kontaktes Bagvagten

 • • Radiologisk bagvagt holder selv øje med akutlisten og beskriver scanningen.

 • • Efter endt undersøgelsen, kontakter Radiograf kørselskontoret eller FALCK for returkørsel (alt efter hvordan patienten er ankommet til Aalborg)

Kørselskontoret (siddende transport): 99341120

FALCK (liggende transport): 70237595

Patienten skal som udgangspunkt IKKE have en stamafdeling Aalborg i forbindelse med skanningen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke administreres medicin på Radiologisk Afdeling, og der ikke er behandling og forplejning.

Dog kan der være tilfælde hvor det er nødvendigt med observation efter skanningen, ex. hvor Falck ikke venter på patienten, eller hvis der er lang ventetid på transport.

Hvis dette gøre sig gældende, benyttes Samarbejdsaftale vedrørende patienter der skal til billeddiagnostiske undersøgelser på Aalborg Universitetshospital fra andre sygehuse i Region Nordjylland (rn.dk) (PRI dokument nr. 29618).

I nattevagten alle ugens 7 dage kl. 22.00 – 7.30 varetager TMC (Telemedicinsk Clinic) den radiologiske bagvagtsfunktion. De beskrevne arbejdsgange herover følges selvom TMC har vagten.