Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Acist kontrastinjektor

Et billede, der indeholder køkkenapparat

Automatisk genereret beskrivelse

Målgruppe

Personale i Kardiologisk Laboratorium.

Formål

Korrekt opsætning og brug af Acist kontrastinjektor.

Fremgangsmåde

Opstart

 1. 1. Tænd hovedafbryderen på ”POWER” enheden. Vent 1 minut.

 2. 2. Tryk START – vent på kalibrering i 30 sekunder

 3. 3. Tryk procedure – CARDIAC

 4. 4. Åbn kontrastkammeret og indsæt kontrastsprøjten (A2000)

 5. 5. Luk kammeret i ret position – tryk ”DONE”

 6. 6. Kobl patientmanifolden (B2000) til kontrastsprøjten

 7. 7. Fjern hvidt dæksel på transduceren og fastgør denne i holderen. Klik…

 8. 8. Kobl slangen til saltvandsposen, monter saltvandsslangen i saltvandsmotoren.

 9. 9. Kobl til kontrastflasken, kontrastslangen fæstnes i den sorte luftcensor.

 10. 10. Tryk ”DONE” for kontrastfyldning. Tryk ”OK” for at fortsætte.

 11. 11. Monter engangssprøjten (20 ml) i enden af højtryksslangen.

 12. 12. Aspirer med sprøjten med åben saltvandsmotor for at fylde slangen med saltvand.

 13. 13. Luk saltvandsmotoren med de sorte holdere nede – tryk ”DONE”.

 14. 14. Monter en tom engangssprøjte i enden af højtryksslangen.

 15. 15. ”Purge” (kontrast) højtryksslangen 2 gange - tryk ”DONE”.

 16. 16. Skyl saltvandsslangen 2 gange – tryk ”DONE”

 17. 17. Inspicer slangesystemet og patientmanifolden for luftbobler. Gentag om nødvendigt.

 18. 18. Tryk ”DONE” 3 gange for at komme til hovedmenu.

 

Steril opsætning

 1. 1. Sæt trevejshanen fast til højtryksslangen.

 2. 2. Kobl højtryksslangen til patientmanifolden og sæt slangen til luftcensoren.

 3. 3. Under menu på skærmen vælges håndkontrol.

 4. 4. Kalibrer håndkontrollen ved at trykke på kontrastknappen i 2 sekunder.

 5. 5.  ”Purge” (kontrast) højtryksslangen i 1 sekund.

 6. 6. Tryk ”Saline” -> tryk ”flush” og fyld højtryksslangen med saltvand.

 7. 7. Åbn trevejshanen til luft for at kalibrere.

 8. 8. Arm sprøjte og tryk ”INJECT – OK”.

 

Mellem procedure

 1. 1. Tryk ”END CASE”

 2. 2. Tryk ”OK” når der står ”END CASE” på skærmen.

 3. 3. Tryk ”NO” når der står ”SHUT DOWN SYSTEM” på skærmen.

 4. 4. Tryk ”NO” når der står ”Use new syringe” på skærmen.

 5. 5. Løft patientmanifolden fra holderen og tryk ”OK”.

 6. 6. Fastgør patientmanifolden.

 7. 7. Tryk ”CARDIAC”.

 8. 8. Tryk ”OK” 5 gange for at komme til hovedmenu.

 

Slukke og tænde

 1. 1. Sluk på hovedafbryderen og vent i 3 sekunder.

 2. 2. Tænd på hovedafbryderen og vent i 1 minut.

 3. 3. Tryk ”RESUME”.

 4. 4. Tryk ”CARDIAC”.

 

Nulstil opsætning og slå apparatet helt fra

 1. 1. Tryk ”END CASE”.

 2. 2. Tryk ”OK” når der står ”END CASE” på skærmen.

 3. 3. Tryk ”YES” når der står ”SHUT DOWN SYSTEM” på skærmen.

 4. 4. Fjern kontrastflasken og tryk ”OK”.

 5. 5. Sluk for hovedafbryderen på ”POWER” enheden.

 6. 6. Fjern alt udstyr og rengør maskinen.