Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelse for bagvagten, Ortopæd. Afd. Hjørring

 

Formål

Beskrive ortopædkirurgiske bagvagtsfunktioner, ansvar og kompetencer

Generelt

Vagten er en døgn tilstedeværelsesvagt i tidsrummet kl. 08.00-08.30 næste dag.

 

Bagvagten (BV) varetages af afdelingslæger, H-U læger fase I eller III, introduktionslæger oprykket i sidste halvdel af ansættelsesforløbet og u klassificerede 1. reservelæger.

H-U læger i fase I, introlæger og u klassificerede 1. reservelæger vil altid have en bagbagvagt (BBV) i tilkald.

 

BV bærer kalder/tlf. 40587.

Vagtværelse forefindes på 1. sal i den røde administrationsbygning.

 

O-Hjørring

Afdelingen varetager traumatologi, artroskopisk behandling af skulder, hofte og knæled, håndkirurgi, øvrig skulder-/albuekirurgi, fod-/ankelkirurgi, sår- og infektionskirurgi og amputationskirurgi og dækker følgende:

  • • Et sengeafsnit med 19 senge og i tilknytning et sårambulatorium med telemedicinsk funktion

  • • Et operationsafsnit med 5 stuer, heraf 2 i Artroskopisk Center.

  • • Et afsnit for dagkirurgi med 10 senge

  • • Et ambulatorium med akut og elektiv funktion indenfor traumatologi, hånd- og fodankelkirurgi

  • • Artroskopisk Center med egne operationsstuer, opvågning og ambulatorium.

  • • Skadestuefunktion

  • • Traumecenter Level II

Afdelingen hører sammen med de øvrige fire ortopædkirurgiske afdelinger i Region Nordjylland organisatorisk under Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital.

Funktioner

Dagtid på hverdage:

Morgenkonference: mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08.00-08.20, tirsdag kl. 08.50 - 09.10

Afgående bagvagt har ledelsen af ortopædkirurgisk morgenkonference / røntgenkonference, herunder formidlingen af vagtdøgnet.

Skaderøntgen konference: mandag, onsdag, fredag kl. 08.20, tirsdag og onsdag kl. 09.00.

Tilgående bagvagt har ledelsen af skaderøntgen konferencen herunder gennemgå, dokumentere ændring i behandlingsplan, kontakte patienter vedr. ændret behandlingsplan og informere de relevante afsnit i afdelingen. Skadekortene afleveres herefter til sekretæren i ambulatoriet senest kl. 11 (hverdage).

 

Stuegang på andre afdelinger: BV går stuegang på ortopædkirurgiske patienter indlagt på intensiv og øvrige andre afdelinger på RHN.

Koordinering af operationsprogrammet: Kl. 13.30 planlægges det akutte operationsprogram for næste dag. BV deltager i denne planlægning.

Vagttid på hverdage samt weekend og søgnehelligdage:

Afvikling af akutte operationer: BV har ansvaret for udførelsen af akutte operationer. Prioritering af operationsprogrammet sker i samarbejde med op-personale og anæstesiologisk vagthavende.

Stuegang: BV går akut / subakut stuegang på afdeling 109. Øvrig stuegang varetages i dagtid af den stuegangsgående senior og yngre læge.

Afdeling 109: BV foretager klinisk vurdering af akut forværring eller betydende ændring af en indlagt patients tilstand i vagttid. Ved forfald grundet andet uopsætteligt bagvagtsarbejde i vagten kontaktes forvagten. Der iværksættes nødvendige undersøgelser/behandling og bagvagten rekvirerer om nødvendigt tilsyn fra andre specialer med henblik på vurdering samt eventuel overflytning til andre afdelinger / sygehuse til videre behandling.

 

Hele døgnet:

Tilsyn: BV har ansvaret for at akutte og skriftlige tilsyn udføres. Ved behov kan der rådføres med det relevante fagområde.

Modtagelse af traume: BV fungerer som traumeteamleder. Nærmere beskrivelse af funktionen, se Beredskabsplan Regionshospitalet Nordjylland: https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/RHNordjylland/Sider/Beredskabsplan.aspx

Henvendelser udefra: BV kan døgnet rundt modtage henvendelser om patienter fra praktiserende læger,

vagtlæger, andre hospitaler m.v. BV skal have særligt fokus på, om patienter som ønskes akut henvist

kan ses i et ambulatorium og ikke i Skadestuen. BV kan kontakte speciallæge i relevante fagområde om

dette.

Ansvar

BV har ansvaret for at vagten afvikles koordineret, prioriteret og lægefagligt forsvarligt. Varetages vagten med bagbagvagt skal BV forventningsafstemme med BBV ift. sit kompetenceniveau ved varetagelse af vagten.

BV har ansvaret for at yde forvagten den nødvendige vejledning og supervision under vagten. BV har ansvaret for at patienter i Skadestuen behandles inden for en lægefaglig forsvarlig tidshorisont og ved behov medvirker til afviklingen af behandlinger og indlæggelser. BV forventes at give fremmøde i skadestuen ift. både FV i dagtid og A/N, således der er kommunikation vagtholdene i mellem.

 

Ved sygdom i BV i weekend eller helligdage har BV ansvaret for at finde en afløser. Kan BV ikke finde en

afløser, kan ledende overlæge eller dennes stedfortræder kontaktes med henblik på en løsning.

Kompetencer

BV har kompetence til at indkalde ekstra lægefagligt personale, hvis denne skønner at tilstedeværende

kapacitet ikke mulig gør afvikling af akutte opgaver inden for en lægefaglig acceptabel tidsramme.

 

Referencer:

Beredskabsplan Regionshospitalet Nordjylland: https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/RHNordjylland/Sider/Beredskabsplan.aspx

Beredskabsplan Aalborg Universitetshospital: https://pri.rn.dk/Sider/5448.aspx