Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Herpes genitalis

 

Definition af begreber

Genital infektion med Herpes simplex virus 1 (HSV-1) eller 2 (HSV-2)

Inkubationstid 2 – 21 dage.

Formål

At understøtte udredning og behandling af patienter med herpes genitalis

 

Beskrivelse

Omkring 80% af den voksne danske befolkning er smittet med HSV-1 og 20% med HSV-2. Smitte sker ved overførsel af virus på slimhinder og sjældnere på hud. Smittekilden er en inficeret person, der udskiller virus i sekreter fra mundhule eller genitalia. Smittekilder behøver ikke at have symptomer eller kliniske tegn på aktiv infektion, men der er højere viruskoncentration og dermed højere smitsomhed under kliniske udbrud.

Oral smitte sker næsten udelukkende med HSV-1, genital smitte sker både med HSV-2 (60%) og HSV-1 (40%). 

Ved genital smitte kan symptomerne være udtalte med feber, hovedpine og påvirket almentilstand. Lokalt vil der være vesikler og sår, eventuelt ledsaget af dysuri, udflåd og regional lymfadenopati. Symptomerne varer ofte et par uger. 

Efter den primære infektion forbliver virus latent i ganglion trigemini eller i de sakrale ganglier. Recidiv kan fremprovokeres af ultraviolet lys, stress og hormonelle forhold, men oftest kan der ikke påvises en direkte udløsende årsag. Recidiver er ofte forudgået af prodromalsymptomer som kløe eller smerte. 

 

Diagnostik

Den kliniske mistanke om diagnosen kan bekræftes ved påvisning af HSV-DNA i materiale fra læsionerne ved PCR-teknik.

Herpesserologi er sjældent nødvendig. Antistoffer fremkommer 2-3 uger efter primærinfektionen og kan være relevant at undersøge ved smitteproblematik hos gravide eller ved rådgivning af par, hvor manden har kendt herpes, og kvinden ønsker at blive gravid.

 

Behandling

Primær herpes: 

 • • Aciclovir (200mg x 5 i 10dg / 400 mg x 3 i 7-10 dage / 800mg x 3 i 5 dage)

 • • Famciclovir 250 mg x 3 i 7-10 dage

 • • Valaciclovir 1 g x 2 i 7-10 dage

 

Lokalt kan eventuelt suppleres med Lidokain gel mod smerter.

 

Herpes recidiv:      (immunkompetente)  

 • • Aciclovir 800 mg x 3 i 2 dage

 • • Famciclovir 125mg x 2 i 5 dage

 • • Valacyclovir 500mg x 2 i 5 dage / 2000mg x 2 i 1 dg

 

Herpes recidiv:      (immunsupprimerede)

 • • Aciclovir 800 mg x 3 i 2 dage

 • • Famciclovir 500mg x 2 i 7 dage

 • • Valacyclovir 1000mg x 2 i 5 dage

 

 

Recidiv behandling er mest effektiv, hvis behandlingen påbegyndes inden for 1 dag efter læsionens begyndelse eller ved prodromalsymptomer. Patienten bør have medicinen hjemme eller på recept med instruktioner om at starte behandlingen ved begyndende symptomer.

 

Supressionsbehandling:

 • • Aciclovir 400 mg x 2

 • • Valaciclovir 500 mg x 1

 • • Famiciclovir 250 mg x 2 (ved immunsuppr. 500mg x 2dgl)

 

Suppressionsbehandling reducerer hyppigheden af recidiv af ​​genital herpes med 70% –80% blandt patienter, der er kendte med hyppige recidiv.

Behandling med Valaciclovir reducerer frekvensen af ​ transmission hos heteroseksuelle par, hvor en partner tidligere har haft genital HSV-2-infektion. Ved dette tilfælde, kan partneren anvende suppressionsbehandling, og parret kan konsekvent bruge kondom – dette vil mindske smitterisikoen.

 

Graviditet:

Primær herpes genitalis allersidst i graviditeten medfører stor risiko for neonatal smitte, hvorimod recidiverende herpesudbrud kun udgør en meget lille smitterisiko for den nyfødte. Ved førstegangsudbrud efter 34. graviditetsuge overvejes elektivt sectio. 

 

Referencer

 1. 1. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, CDC 2021

 2. 2. Mary A Albrecht, MD, Treatment of genital herpes simplex virus infection. UpToDate juli 2021

 3. 3. European guidelines for the management of genital herpes, 2017

 4. 4. Herpes simplex virus (virusinfektioner), promedicin 2020