Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Den venerologiske undersøgelse

Definition af begreber

Venerologi omhandler lære om kønssygdomme. Venerologisk undersøgelse er indiceret i tilfælde af symptomer på kønssygdom og ved screening af asymptomatiske personer.

Formål

At ensrette den venerologiske undersøgelse

Problemstilling

Alle kan henvende sig til Afdeling for Hud- og Kønssygdomme ved ønske om screening for kønssygdom. Dog behandles patienter med kondylomer kun efter henvisning fra privatpraktiserende hudlæge.

Forud for undersøgelsen
Alle nye patienter i venereaklinikken udfylder et oplysningsskema, hvorunder de giver/nægter samtykke til, at vi må kontakte patienten, samt at egen læge må orienteres om behandlingen. Herudover er der en række nøglespørgsmål bl.a. til medicin, allergier, symptomer mv.

Der er mulighed for at blive undersøgt anonymt, men ved behov for behandling frafalder muligheden for anonymitet. Sekretæren opretter et fiktivt navn samt et erstatnings-CPR-nummer lavet ud fra dagens dato + 4 ekstra cifre (0+forbogstav i efternavn og fornavn og 1 eller 2 til sidst). .

Forsigtighedsregler
Undersøgelsen og dens omfang bør afspejle den aktuelle problemstilling. Undersøgeren bør være opmærksom på patientens alder, seksuelle erfaring og eventuelle komorbiditeter, ligesom hensynstagen til kulturelle eller religiøse normer kan være nødvendig.  

Forberedelse af patienten
Den venerologiske undersøgelse er for de fleste patienter forbundet med blufærdighed. Ligeledes kan selve prøvetagningen og eventuel behandling opleves ubehagelig. Patienten bør derfor forinden informeres grundigt om fremgangsmåden ved undersøgelsen, og lægen har, som altid, pligt til at indhente patientens samtykke.

Alle patienter, der undersøges for seksuelt overførte sygdomme, frarådes at have samleje, før undersøgelsesresultatet foreligger.

Procedure
Venerologisk undersøgelse består af flere trin og fokuseres afhængigt af patientens ønsker, symptomer og eventuel risikoadfærd.

Risikoadfærd omfatter bl.a. mænd der har sex med mænd (MSM), ubeskyttet seksuel kontakt til person med kendt kønssygdom, sex med prostitueret, sex med person fra swingermiljø, mange seksuelle kontakter, seksuel kontakt til person fra højendemisk område (fx Thailand, Afrika), intravenøs stofmisbrug. 

 

Anamnese

En grundig anamnese er vigtig og er en forudsætning for at kunne undersøge patienten korrekt og tilbyde relevant behandling. Patienten udspørges om henvendelsesårsag, symptomer og varighed af disse, senest mulige smittetidspunkt, eventuel forudgående antibiotisk behandling, allergier, tidligere seksuelt overførte sygdomme, antal sexpartnere de sidste seks måneder, og typen af kontakter, samt seksuel orientering. 

Objektiv undersøgelse

Kvinde: Vulva, vagina og cervix. Evt. udføres der vaginal eksploration af uterus og adnekser.

Mand: Penis, præputium og scrotum. Palpation af testes. Evt. rektaleksploration hos MSM.

Fælles for begge køn: Inspektion af mundhule, pubesbehåring, perianale område og hud samt palpation af perifere glandler.

Standard prøvetagning

Asymptomatiske patienter/ingen risikoadfærd:

Podning (PCR) fra cervix/vagina (kvinde) eller fra urethra (mand) til undersøgelse for klamydia/gonoré. Endvidere tilbydes serologisk screening for syfilis (TPHA) og HIV (human immunodeficiency virus).

Ved symptomer og/eller risikoadfærd:

Podning (PCR) fra cervix/vagina, urethra, rectum og tonsiller (kvinde) eller fra urethra, rectum og tonsiller (mand). Endvidere tilbydes serologisk screening for syfilis (TPHA), HIV (human immunodeficiency virus) og eventuelt hepatitis.

Hvis patienten tidligere er behandlet for syfilis vil TPHA være positiv. Patienten skal derfor i stedet have taget WR og RPR til SSI.

Ved kendt eksposition for gonoré suppleres med podning til dyrkning + resistens fra alle stationer.

Udvidet prøvetagning

I tilfælde af uforklarlig uretritis eller cervicitis, og negative standardprøver, kan der podes for følgende mikroorganismer: trichomonas vaginalis, mycoplasma genitalium og ureaplasma urealyticum (60% af kvinder er koloniseret med bakterien formentlig uden betydning). Candida og infektion med streptokokker/stafylokokker kan ligeledes undersøges ved podning. Ved mistanke om syfilis-chanker, ulcus molle, lymfogranuloma venereum og herpes genitalis kan podes til undersøgelse ved SSI.

 

Undersøgelse ved vaginalt udflåd

Ved vaginalt udflåd kan der udføres nogle enkle undersøgelser (wetsmear, sniftest) med henblik på mulig øjebliksdiagnostik. En dråbe vaginalsekret fra fornix posterior oprøres i hhv. en dråbe fysiologisk saltvand og en dråbe 10 % kaliumhydroxid (KOH), som er placeret i hver ende af et objektglas. Dråben med KOH undersøges for udvikling af en fiskelignende lugt. Herefter anbringes et dækglas over de to præparater, og de mikroskoperes med fasekontrast. I saltvandspræparatet ses efter tegn til inflammation (leukocytter), bakteriel vaginose (clue cells), trichomoniasis (trichomonas vaginalis). I KOH-præparatet ses efter svampeinfektion (candida albicans), der i modsætning til værtscellerne ikke opløses af KOH. Vaginal-pH kontrolleres med indikatorpapir. Det normale pH ligger mellem 3,8 og 4,2. Normalt pH udelukker, at kvinden kan have bakteriel vaginose. Gonoré kan også diagnosticeres ved mikroskopi af vaginalsekret. Fremgangsmåden er som beskrevet nedenfor.

 

Undersøgelse ved urethralt udflåd

Sekretet udstryges tyndt på et objektglas og lufttørres. Præparatet fikseres forsigtigt over en gasflamme og farves efterfølgende med methylenblåt 0,5 % i ca. 30 sekunder. Glasset skylles med saltvand, og overskydende dråber fjernes med filtrerpapir. Pas på ikke at trykke oven i selve præparatet. Der lægges dækglas over og en dråbe olie. Herefter mikroskoperes med olie-immersionslinse. Diagnosen gonoré kræver, at der ses mange granulocytter, herunder nogle med tydeligt intracellulært lejrede diplokokker. Normalt ses kun få ekstracellulære bakterier.

 

Undersøgelse ved mistanke om kondylomer eller molluskler (vandvorter).

Diagnosen kondylomer er klinisk. Kun i tvivlstilfælde tages der biopsi til histologisk undersøgelse, og dette især ved pigmenterede læsioner, der kan indikere dysplasi eller ved behandlingssvigt.
Kortvarig frysning af vandvorter vil afsløre en lille hvid forsænkning centralt, såkaldt umbo-dannelse.

 

Kontrol

Patienten informeres om, at prøvesvar kan fås ved opslag på sundhed.dk eller ved telefonisk henvendelse til venerea-sygeplejerske. Patienten opfordres til at modtage svar på syfilis og HIV via telefonisk kontakt. Normalt foreligger prøvesvar efter 3-4 hverdage.
Ved positive fund skal patienten tilbydes behandling. Vi kontakter patienten, såfremt der er givet samtykke til dette, mhp. indkaldelse og behandling. Ved påvisning af klamydia vil der blive lagt en recept på receptserveren.

Det er vigtigt at huske på, at gonoré, syfilis, hepatitis B og C og HIV er anmeldelsespligtige sygdomme.