Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gonoré

Definition af begreber

Seksuelt overført infektion med den gram negative diplokok Neisseria Gonorrhoeae

Hyppigste podestationer er:

C=cervix

U=urethra

R=rectum

T= tonsiller

Formål

At understøtte ensartet udredning og behandling af patienter med gonoré (GK)

 

Diagnostik og behandling

 

Asymptomatiske/ikke-risikopatienter:

Billede 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symptomatiske/risikopatienter:

Billede 32

 

 

* Hvis patienten har været udsat for relevant smitte, gentages prøverne efter en uge

 

Ved symptomer fra andre steder (Bartholins glandler, øjne, led) podes og mikroskoperes herfra.

 

Ukompliceret GK (tonsil, urogenital, rectal): inj. Ceftriaxon 500 mg im som engangsordination.

Patienten anbefales at blive i afdelingen i 20 minutter efter injektionen.

Gonoroisk adnexinflammation (bl.a. salpingitis/epididymitis): Ceftriaxon 500 mg im. som engangsdosis. Ved svære symptomer indlægges inj. Ceftriaxon 1 g x 1 i.v. i 7 dage i kombination med tabl. Doxycyklin 100 mg x 2 dgl i 10-14 dage. Ved mistanke om adnexinflammation (=pelvic inflammatory disease) konfereres med gynækologisk bagvagt mhp. evt. ultralydsscanning og regelret gynækologisk undersøgelse.

Gonoroisk neonatal conjunctivitis: Ceftriaxon 25-50 mg/kg iv eller im som engangsdosis, maks 125 mg.

Gonoroisk conjunktivitis: Inj. Ceftriaxon 500 mg im. dagligt i 3 dage.

Dissemineret GK: Inj. Ceftriaxon 1 g im./iv. dagligt i 7 dage. Bør behandles i samarbejde med infektionsmedicinsk afdeling.

Multiresistent GK: Henvises til infektionsmedicinsk afdeling

Gravide & ammende: Ceftriaxon 500 mg im. Som engangsordination. Ved samtidig klamydiainfektion suppleres med tbl. Azitromycin 1 g som engangsordination.

Penicillin-allergi: Ceftriaxon er kontraindiceret ved kendt type 1 allergi overfor penicilliner eller cephalosporiner. Disse patienter bør i stedet behandles med inj. Gentamicin 240 mg i.m. i kombination med tbl. Azitromycin 2 g som engangsordination. 
Alternativt konfereres med KMA eller SSI.

Ved samtidig infektion med klamydia suppleres med tbl. Doxycyklin 100 mg x 2 dgl i 7 dage.

Kontrol

Billede 43

Patienterne bør kontrolleres to uger efter endt behandling mhp. at sikre, at behandlingen er gennemført, og at der er opnået symptomfrihed. Der opfordres til seksuel afholdenhed, indtil der foreligger negative kontrolpodninger.

Udebliver en patient fra to ugers kontrolpodning afsluttes patienten, såfremt resistensbestemmelsen viser følsomhed for den givne behandling (i praksis Ceftriaxon).

Ved pos. GK fra svælg ved repodning kan der være tale om falsk positiv test. Dette er dog med de PCR tests vi har i Region Nord sjældent. Efter anbefaling fra SSI skal der dog ved pos. Svælg-GK ved repodning laves nye podninger fra svælg: 1 til D+R samt 2 podninger til PCR hvoraf en sendes til SSI. Patienten skal informeres om at være seksuelt afholdende til svar foreligger.

Ofte vil svælg-GK være asymptomatisk, men er der halssmerter og pus i tonsilkrypter ved repodning vil der med meget stor sandsynlighed være tale om regelret GK infektion og PCR podning til SSI kan undlades.

Smitteopsporing bør foretages. Alle kontakter indenfor 60 dg opspores så vidt muligt af patienten. Kontakter bør undersøges fra alle stationer og behandles, såfremt svar udkommer positivt. Behandling forud for mikrobiologisk svar vurderes i den kliniske situation (afhænger af symptomer og varighed af partnerforhold).

Anmeldelse

Gonoré er en anmeldelsespligtig sygdom og det pålægger den behandlende læge at sikre sig der indsendes anmeldelsespapirer til SSI.

Anmeldelsen kan udfyldes på udprintet formular eller gøres digitalt via følgende link:

gonorreformular.pdf (ssi.dk) og efterfølgende sendes med sikker e-post til sygdomsanmeldelse@ssi.dk

Er adobe acrobat reader installeret vil på computeren vil man kunne udfylde dokumentet direkte på nettet.

 

Referencer

2015 sexually transmitted diseases treatment guide, CDC.

2020 European guideline for the diagnosis and treatment of gonorrhoea in adults, IUSTI