Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​​Gonoré 

 

Definition af begreber 

Seksuelt overført infektion med den gram negative diplokok Neisseria Gonorrhoeae. 

 

Hyppigste podestationer er: 

C=cervix 

U=urethra 

R=rectum 

T= tonsiller 

 

Risikopatient defineres som tilhørende én eller flere af nedenstående grupper: 

 

Mænd som har sex med mænd (MSM) 

Prostituerede 

Personer som går til prostituerede eller i swingerklub 

Personer med mange skiftende partnere 

Personer fra andre lande end Danmark 

 

Målgruppe – modtagelse 

Læger og sygeplejersker ved Afdelingen for Hud- og Kønssygdomme, Aalborg Universitetshospital 

 

Formål 

At understøtte ensartet udredning og behandling af patienter med gonoré (GK).  

 

Diagnostik 

 

Asymptomatiske/ikke-risikopatienter: 

 

Billede 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symptomatiske/risikopatienter:

Billede 32

 

 

* Hvis patienten har været udsat for relevant smitte, gentages prøverne efter en uge 

 

Ved symptomer fra andre steder (Bartholins glandler, øjne, led) podes og mikroskoperes herfra. 

 

Ved udflåd kan foretages mikroskopi af methylenblåt farvet præparat fra cervix, urethra eller rektum.Ved gonorroisk uretrit vil man se ≥ 5 polymorfkernede leukocytter (PML) pr. synsfelt, med intracellulært lejrede diplokokker (x 100 objektiv). Ved gonorroisk cervicit ses ≥ 30 PML pr. synsfelt, med intracellulært lejrede diplokokker (x 100 objektiv). Ved positivt fund kan behandles initialt før podesvar foreligger. 

 

 

Behandling 

 • • Ukompliceret GK (tonsil, urogenital, rektal): 

 • Inj. Ceftriaxon 500 mg im som engangsordination (standardordination)

 • Patienten anbefales at blive i afdelingen i 20 minutter efter injektionen.  

 

 

 

 • • Gonoroisk adnexinflammation (bl.a. salpingitis/epididymitis):  

 • Ved mistanke om ascenderende GK-infektion skal der konfereres med gynækologisk bagvagt ifht. behandlingsvalg og evt. gynækologisk vurdering med regelret gynækologisk undersøgelse og ultralyd.  

 • Behandling kan være Ceftriaxon 500 mg im. som engangsdosis. Efter aftale med gynækologisk bagvagt kan der ved svære symptomer indlægges til inj. Ceftriaxon 1 g x 1 i.v. i 7 dage i kombination med tabl. Doxycyklin 100 mg x 2 dgl i 10-14 dage og/eller metronidazol. 

 • • Gonoroisk neonatal conjunctivitis:  

 • Ceftriaxon 25-50 mg/kg iv eller im som engangsdosis, maks 125 mg 

 • • Gonoroisk conjunktivitis:  

 • Inj. Ceftriaxon 500 mg im. dagligt i 3 dage. 

 • • Dissemineret GK:  

 • Medførende f.eks. feber, purulent eller reaktiv artrit , tenosynovit og akralt lokaliserede pustler eller vaskulit 

 • Inj. Ceftriaxon 1 g im./iv. dagligt i 7 dage. Bør behandles i samarbejde med infektionsmedicinsk afdeling. 

 • • Multiresistent GK:  

 • Henvises til infektionsmedicinsk afdeling 

 • • Gravide & ammende:  

 • Ceftriaxon 500 mg im. Som engangsordination.  

 • Ved samtidig klamydiainfektion suppleres med tbl. Azitromycin 1 g som engangsordination (obs. ikke doxycyklin grundet teratogenitet).  

 • • Penicillinallergi:  

 • Ceftriaxon er kontraindiceret ved kendt type 1 allergi overfor penicilliner eller cephalosporiner grundet risikoen for krydsallergi.  

 • Disse patienter bør i stedet behandles med inj. Gentamicin 240 mg i.m. i kombination med tbl. Azitromycin 2 g som engangsordination.  

 • Hvis der foreligger svar på D+R visende sensitivitet for ciprofloxacin kan behandles med tbl. Ciprofloxacin 500mg som engangsordination. 

 • Alternativt konfereres med KMA eller SSI. 

Ved samtidig infektion med klamydia suppleres med tbl. Doxycyklin 100 mg x 2 dgl i 7 dage. 

 

 

Kontrol

Billede 43

Patienterne bør kontrolleres to uger efter endt behandling mhp. at sikre, at behandlingen er gennemført, og at der er opnået symptomfrihed. Der podes til PCR fra positive stationer. 

 

Udebliver en patient fra to ugers kontrolpodning afsluttes patienten, såfremt resistensbestemmelsen viser følsomhed for den givne behandling (i praksis Ceftriaxon). 

 

Ved positiv GK fra svælg ved repodning kan der være tale om falsk positiv test. Dette er dog med de PCR tests vi har i Region Nord sjældent. Efter anbefaling fra SSI skal der dog ved positiv svælg-GK ved repodning laves nye podninger fra svælg: 1 til D+R samt 2 podninger til PCR hvoraf en sendes til SSI. Patienten skal informeres om at være seksuelt afholdende til svar foreligger.  

Ofte vil svælg-GK være asymptomatisk, men er der halssmerter og pus i tonsilkrypter ved repodning vil der med meget stor sandsynlighed være tale om regelret GK infektion og PCR podning til SSI kan undlades. 

Anmeldelse 

Gonoré er en anmeldelsespligtig sygdom og det pålægger den behandlende læge at sikre sig der anmeldeles til SSI. Dette foregår elektronisk i SEI. 

 

Afholdenhed og smitteopsporing 

Der anbefales seksuel afholdenhed indtil patient har fået negativt svar på kontrolpodninger efter 14 dage. Smitteopsporing bør foretages. Alle kontakter indenfor 3 mdr. opspores så vidt muligt af patienten. Kontakter bør undersøges fra alle stationer og behandles, såfremt svar udkommer positivt. Behandling forud for mikrobiologisk svar vurderes i den kliniske situation (afhænger af symptomer og varighed af partnerforhold). 

 

Referencer 

2015 sexually transmitted diseases treatment guide, CDC.  

2020 European guideline for the diagnosis and treatment of gonorrhoea in adults, IUSTI 

DDS SOI-vejledning