Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lymfogranuloma venereum (LGV)

Definition af begreber

Infektion med bakterien Chlamydia trachomatis genovar L1, L2 eller L3.

Formål

At understøtte ensartet udredning og behandling af patienter med lymfogranuloma venereum (LGV).

Problemstilling

LGV ses primært blandt homoseksuelle mænd, og primært som anorectal infektion sv.t. inokulationsstedet. Dog må man overveje undersøgelse for LGV på andre lokalisationer (tonsiller/urethra/cervix) hos patienter med persisterende symptomer på trods af klamydiabehandling. Genovar L er invasiv og kan disseminere via underliggende væv og sprede sig til regionale lymfeknuder. Infektionen gennemgår tre faser (inkubationstiden er 1-4 uger):

1. stadium: Udvikling af lille, smertefri papel/pustel som kan erodere til et herpetiformt sår. Såret heler ofte inden for en uge.

2. stadium: 2-6 uger efter primærlæsionen ses udvikling af hæmoragisk proktitis eller lymfadenopati med betydelig hævelse af regionale lymfeknuder. Ledsagesymptomer i form af febrilia, muskel- og ledsmerter.

3. stadium: Udvikling af perirectal absces, fistler, strikturer og stenosering af rectum.

 

Patienten bør endvidere tilbydes screening for gonoré, HIV, syfilis og evt. hepatitis forud for behandlingsopstart og igen tre måneder senere.

 

Diagnostik

Fra genialt eller analt sår kan podes med UTM-podepind til SSI. Bestilles på SSI-blanket nr. 9 (brun), R-nr. 1000.

Ønskes andre undersøgelser noteres disse også på rekvisitionsblanketten. Samme prøve kan eksempelvis undersøges for Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi (ulcus molle) og HSV (herpes).

 

Fra slimhinde podes for klamydia (PCR).

 

Behandling

1. valg: tbl. Doxycyklin 100 mg x 2 dgl i 21 dage

2. valg: tbl. Erythromycin 400 mg x 4 dgl i 21 dage

Andre behandlingsmuligheder: azitromycin, minocyklin, rifampicin, moxifloxacin

 

Partnere til patienter med LGV bør podes fra alle stationer og opstartes i empirisk behandling med doxycyklin, indtil klamydia/LGV er udelukket.

 

For at undgå resmitte skal patienten opfordres til seksuel afholdenhed indtil symptomfrihed og tidligst efter endt behandling.

 

Graviditet:

Doxycyklin er kontraindiceret

 

Amning:

Doxycyklin er kontraindiceret

 

Kontrol

Patienterne bør kontrolleres efter endt behandling mhp. at sikre, at behandlingen er gennemført, og at der er opnået symptomfrihed. Kontrolpodning anbefales ikke som rutine, såfremt Doxycyklin-behandling er gennemført, men ved brug af anden behandling bør der udføres kontrolpodning 4-6 uger efter gennemført behandling.

Der bør foretages smitteopsporing med test og behandling af partnere gennem de seneste 3 måneder forud for påvist infektion.

Referencer

2019 European guideline on the management of lymphogranuloma venereum. de Vries HJC, Barbeyrec Bd, de Vrieze NHN et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Oct;33(10):1821-1828