Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nyopdaget positiv HIV

Definition af begreber

Smitte med HIV kan ske gennem blod og kropsvæsker. HIV svækker kroppens immunforsvar, hvilket kan gøre det sværere for den smittede at bekæmpe infektioner og visse kræftformer. Ikke alle oplever symptomer på sygdommen, men ubehandlet kan de alligevel videregive smitte til andre, eksempelvis via ubeskyttet samleje eller ved via kontaminerede nåle.

HIV er en kronisk diagnose, men behandlingsmulighederne er i dag rigtig gode, og at de fleste kan leve et ”normalt” liv på behandlingen. Virus kan behandles ned på udetekterbart niveau, så man vil kunne dyrke sex og få børn uden at videregive smitte.

Formål

At sikre, at patienten informeres og henvises til rådgivning og behandling ved påvisning af positiv HIV.

Problemstilling

Patienter bør tilbydes serologisk screening for HIV og syfilis (og evt. hepatitis) i forbindelse med ønske om screening for seksuelt overførte sygdomme i vores venerologiske klinik.

Serologisk screening for HIV er frivillig og må aldrig rekvireres uden samtykke fra patienten.

Ved påvisning af positiv HIV er det vigtigt, at patienten hurtigst muligt informeres og henvises til rådgivning og behandling ved Infektionsmedicinsk Afdeling.

Metode

  1. 1. Klinisk Immunologisk Afdeling kontakter vagthavende læge ved Afdeling for Hud- og Kønssygdomme ved påvisning af positiv HIV. De noterer vagthavendes ID som kvittering for svarafgivelse.

  2. 2. Der fremsendes anmeldelsesblanket til SSI, som vagthavende skal udfylde (evt. i samarbejde med den læge, der kender patienten) og sende til SSI i vedhæftet kuvert.

  3. 3. Vagthavende læge tager telefonisk kontakt til BV fra Infektionsmedicinsk Afdeling med orientering om det positive prøvesvar.

  4. 4. Patienten indkaldes til prøvesvar i vores ambulatorium. Enten deltager infektionsmediciner i denne konsultation, eller også kan patienten henvises akut til Infektionsmedicinsk Ambulatorium og følges derover efter konsulatationen i vores regi.

  5. 5. Ved udeblivelse skal patienten forsøges kontaktet telefonisk eller per brev. Såfremt der ikke kan etableres kontakt til patienten, kan der rettes henvendelse til patientens egen læge.
    Det er ikke længere sådan, at Styrelsen og politi skal kontaktes.

  6. 6. Når patienten informeres om diagnosen, er det vigtigt, at der informeres om seksuel afholdenhed, indtil der er opstartet relevant antiviral behandling, og der er givet grønt lys fra Infektionsmedicinsk Afdeling.

Referencer

Sax PE. Screening and diagnostic testing for HIV infektion. Uptodate jun. 2021.