Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trichomonas vaginalis

Beskrivelse

Instruks til anvendelse ved udredning og behandling af patienter med non-gonoroisk - non-chlamydia urethritis herunder trichomonas vaginalis.

Definition af begreber

Tilstand med dysuri og/eller uretralt udflåd, hvor der er negativ podning for GK og chlamydia. Ved mikroskopi af methylenblåtfarvet EMS (early morning smear) ses mindst 7-10 granulocytter i mindst 7 synsfelter med 100*immersionslinsen og ingen intracellulære diplokokker.

Målgruppe – modtagelse

Patienter, indlagte og ambulante i afdelingen for Hud- og Kønssygdomme.

Problemstilling

Baggrundsviden

Trichomoniasis er en vaginal og lejlighedsvist uretral, parasitær infestation med Thichomonas vaginalis.

Ved symptomer på urethritis eller cervicitis har 10-20% M. genitalium og 15-25% Chlamydia trachomatis. I de fleste tilfælde af non-chlamydia - non-gonoroisk uretrit kan der ikke påvises nogle patogener. Når de hyppigste årsager er udelukket kan undersøges for: Trichomonas vaginalis, Herpes simplex, Candida albicans, gr. B streptokokker eller anaerobe bakterier, Ureaplasma urealyticum (obs. 40-60% er raske bærere og svaret er svært at tolke).

Andre årsager:

Sekundært til striktur eller fremmedlegeme. Psykogent.

Fremgangsmåde

Ætiologi

Trichomonas vaginalis

Inkubationstid

4 - 28 dage

Symptomer/objektivt

Kan være asymptomatisk (10-50 %)
Kvinder: Rigeligt, gul-grønligt udflåd med irritation/erytem af vulva, evt. dysuri.
Mænd: Urethrit

Undersøgelse

1. EMS

2. PCR undersøgelse for Trichomonas vaginalis (kan udføres på SSI), såfremt ikke muligt at finde ved mikroskopi men klinisk mistanke. (høj sensitivitet og høj specificitet)

3. Podning til D+R for Trichomonas vaginalis, hvis mikroskopi negativ. Der podes fra fornix post kvinder, urethra mænd. (sendes til lokal Mikrobiologisk afdeling), lavere sensitivitet end ved PCR)

Behandling

Tabl. Metronidazol 2 g som engangsdosis.

Ved recidiv og terapisvigt samt reinfektion er udelukket:
Tabl. Metronidazol 500 mg x 2 i 7 dage

Ved fortsat terapisvigt og udelukkelse af reinfektion kan forsøges:
Tabl. Metronidazol 2 g x 1 i 5 dage

Seksualpartner gives samme behandling, uden undersøgelse.

I særlige tilfælde og efter konferencebeslutning kan i udvalgte tilfælde anvendes:
Tabl. Tinidazol (Fasigyn ”Pfizer”) 2 g som engangsdosis

Og ved terapisvigt: Tabl. Tinidazol 2 g x 1 i 5 dage


Azol – allergikerer kan behandles med borsyrevagitorier 600 mg x 2 dagligt i 60 dage. (Konfereres med SSI)

Graviditet

Metronidazol anvendes normalt ikke i graviditeten. Kan dog anvendes på tvingende indikation, som ved trichomoniasis, dog ikke højdosisbehandling.
Der foreligger ikke sufficiente data for Tinidazol og graviditet, hvorfor dette præparat bør undgås under graviditet.

Kontrol

Foretages normalt ikke.
Ved fortsatte symptomer: Tjek compliance og udeluk opkastning af tablet Metronidazol.
Tjek mulig reinfektion fra nye eller ubehandlede partnere.

Kontakter

Mandlige partnere behandles som ovenfor anført uden forudgående undersøgelse.

CAVE

Alkoholintolerans under metronidazolbehandling/tinidazolbehandling.

 

Metode

Indsæt flowchart.

Referencer

-Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner" Sundhedsstyrelsen  2015.

 

-Statens Serum Institut

 

-CDC 2010 STD treatment guideline (Trichomoniasis)

 

 

Böcher et al. Diagnostik af vaginalt udflåd. Ugeskr Læger. 2018; 180: -V03170229