Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

DuoPAP Modus Hamilton respirator

Billede 1

 

 

DuoPAP (Duo Positive Airway Pressure) er en trykkontrolleret modus, som understøtter spontan respiration på 2 skiftede CPAP-niveauer. I DuoPAP defineres skiftet mellem de to niveauer ud fra trykindstillingerne Phøj og PEEP/CPAP og tidsindstillingerne Thøj og frekvens.

Klinikeren indstiller frekvens, Thøj (Ti), Phøj, P-support, ETS og PEEP.

Patienten kan ventileres både som sovende og vågen.

Trigger patienten ikke respiratoren er det Phøj der regulerer. (Phøj – PEEP) = P-Control (det tryk der gives ud over PEEP/CPAP under den inspiratoriske fase).

Trigger patienten respiratoren (= spontan vejrtrækning), reguleres P-support i forhold til PaCO2.
Indstil P-Support i samme niveau som P-Control, det vil sige (Phøj – PEEP) = P-Support (aflæses under ”Indstillinger”).

Forslag til startindstilling for DuoPAP:

  • • Frekvens 12-20 (OBS ved ændring af frekvens, ændres også I:E ratio)

  • • Phøj 10-24

  • • P-support 10

  • • PEEP 5-15

  • • Thøj så der fremkommer en I:E ratio 1:2

  • • Oxygen efter behov

Vær opmærksom på, at respiratorindstillingerne skal være lægeordinerede.

 

Billede 7

 

Særlige observationer:

  • • VT og MV

  • • Kliniske observationer