Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapeutisk intervention til patienter opereret med frilægning af nerver i ryggen

 

Under indlæggelsen

Genoptræningen med fysioterapeuten starter dagen efter operationen. Patienterne træner én gang dagligt i hverdage og enten lørdag eller søndag i weekenden.

Fysioterapeutisk intervention indeholder følgende

 • • Fysioterapeuten orienterer sig i EPJ og hos tværfaglige samarbejdspartnere om relevante oplysninger

 • • Patienten instrueres/vejledes i liggende og stående øvelser, ifølge udleverede program ”Sådan træner du, når du har fået en operation med frilægning af nerver i ryggen”

 • • Patienten instrueres i at komme ind/ud af seng med hensyntagen til smerter, evt. via træstammeprincip/en bloc

 • • Gangtræning, evt. med relevant ganghjælpemiddel

 • • Patienten instrueres/vejledes i trappegang hvis relevant

 • • Vurdering af behov for hjælpemidler

 • • I samarbejde mellem patienten, plejepersonalet og terapeuterne konfereres tidspunktet for udskrivelse jævnligt

 • • Information om det videre træningsforløb og anbefalinger postoperativt. Patienterne opfordres til at kontakte Fysio- og Ergoterapien ved eventuelle spørgsmål

Dokumentation

Dokumentation for interventionen udføres dagligt i EPJ under den kliniske oversigt for Fysio- og Ergoterapi og i form af SKS registrering.

Definition af begreber

 • • Frilægning af nerver i ryg

 • • De snævre pladsforhold bevirker, at nerverødderne i lænderyggen klemmes sammen. Deraf kan opstå smerter i ryg og ben. Ved operation fjernes dele af ledbånd og knogle, der trykker på nerverne

 • • Anbefalinger postoperativt

 • • Respektér kroppens signaler

Du bør respektere kroppens træthedssignaler. De kan eller skal ikke arbejdes væk. Skift ofte mellem at ligge, sidde, stå eller gå. Læg dig og rejs dig hensigtsmæssigt fra din seng.

Begynd med kun at løfte ganske få kilo og hold byrden tæt på kroppen. Det er kroppens signaler, der er afgørende for, hvor meget du kan løfte

 • • Vent med at køre bil selv

Du må være passager i bil, bus og tog, når du synes, du kan. Vi anbefaler, at du venter 6 uger med selv at føre bil, da bevægelighed og reaktionsevne er nedsat. Desuden får du muligvis såkaldt trafikfarlig medicin

 • • Sygemeld dig

Der vil typisk være behov for sygemelding i 2 uger efter operationen. Behovet varierer meget og er afhængig af alder, arbejdsbelastning og operationsforløb

 • • Vær så aktiv, du kan

Du må forvente at være træt, når du kommer hjem. De daglige gøremål kan også være mere besværlige og tage længere tid. Tænk på gøremålene som en del af din træning, og gør så meget, som du kan, selv. Der kan være dage, hvor du oplever tilbagegang, og hvor du har flere smerter end ellers, men din tilstand vil bedres over tid

 • • Motionér, men følg fysioterapeutens vejledning

Det er meget forskelligt, hvor meget man kan motionere efter en rygoperation. Inden du starter, kan du eventuelt søge råd hos fysioterapeuten. Her er nogle anbefalinger, du bør følge:

  • Du kan forbedre din kondition ved at svømme, cykle, jogge eller – på sigt - løbe

  • Svømning: Du må svømme efter 2 uger, hvis dit operationssår er i orden

  • Seksuelt samliv: Du må genoptage dit seksuelle samliv, når du føler, du er i stand til det

 • • EPJ - Elektronisk patientjournal

Formål

Beskrive den fysioterapeutiske intervention i forbindelse med træning af patienter opereret med frilægning af nerver i ryggen på Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn med henblik på:

 • • At fysioterapeuterne kender til indhold i rammer og fremgangsmåden for genoptræningen af patienter opereret med stabiliserende rygoperation

 • • At fremme kvaliteten og ensartetheden i genoptræningsforløbet

 • • At sikre at patienten er instrueret og vejledt i genoptræningsforløbet

 • • At sikre at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet, og opnår højest mulig funktionsevne i forhold til at mestre sædvanlige aktiviteter og deltagelse i hverdagen.

Referencer

 1. 1. Nationale kliniske retningslinjer for behandling af lumbal spinalstenose. Sundhedsstyrelsen. 2017

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/NKR-lumbal/NKR-Lumbal-Spinalstenose-13,-d-,10,-d-,17.ashx?la=da&hash=66D4F4702895589AB1610CDFC9E14FA755A1AFBB

 1. 2. Fysisk træning som behandling – 31 lidelser og risikotilstande. Sundhedsstyrelsen. 2018

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/fysisk-traening-som-behandling

 1. 3. Frilægning af nerver i ryggen (dekompression). Aalborg Universitetshospital.

https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-frederikshavn/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-260

 1. 4. Sådan træner du, når du er opereret med frilægning af nerver i ryggen.

Fysio- og ergoterapi (rn.dk)