Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for vagtfunktioner

Formål
Beskrivelse af arbejdsgangen for vagtfunktioner.

Faggrupper for hvem denne instruks er relevant
Alle læger i afdelingen.

Beskrivelse

Forvagtslag

Hvornår:

Vagten dækkes i tidsrummet 8-15. FV er i huset.

Hvem:

Introduktionslæger, hoveduddannelseslæger, læger i uklass. stillinger, evt. afdelingslæger. Der tilstræbes min. 4 læger i vagtlaget.

Opgaver:

Besvare forespørgsler på vagttelefon.

Tænde begge pc’er/skærme i konferencerummet og ringe op til Cisco-system forud for middagskonference. Lede middagskonference1

Tømme forvagtsbakken (i kopirummet).

Gå akutte/subakutte tilsyn på andre afdelinger.

Ved sygdom i ambulatoriet, varetager FV dagens første patient. FV informeres af sekretær, amb-ansvarlige eller ledende overlæge afh. af hvem der har modtaget fraværsvarslet.

 

Bagvagtslag

Hvornår:

Vagten dækkes på hverdage i tidsrummet 8-15. BV er som udgangspunkt i huset. Kortere møder, patienthåndtering mv. kan varetages samtidig.

Hvem:

Speciallæger. Der tilstræbes min. 4 læger i BV-laget. I perioder med lav bemanding i FV-laget kan speciallæger midlertidigt supplere dækningen i dette. I så fald vil speciallæger med kortest anciennitet først overgå til FV-laget. I perioder med 4 eller flere speciallæger i BV-laget kan først professorer og derefter overlæger udgå.

I ferie- og andre lavbemandingsperioder forventes alle speciallæger/professorer at bidrage til vagtdækning.

Opgaver:

Stå til rådighed for faglige spørgsmål fra forvagten og øvrige personale. Hvis der er spørgsmål i forbindelse med ambulatorieafvikling eller fx klinisk undersøgelse, kan BV kontaktes og bistå med vurdering og supervision.

Stå til rådighed for konferering af overskydende rådgivningssager efter middagskonference.

Supervisere akutte/subakutte tilsyn. Omfang tilrettelægges efter forvagtens erfaringsniveau. For mindre erfarne FV, vil BV bistå/supervisere tilsyn.

Gå akutte/subakutte tilsyn hvis FV endnu ikke er kvalificeret til dette eller der er for mange tilsyn for FV.

Tømme bagvagtsbakken (i kopirummet).

 

Forkortelser:

FV: Forvagt, BV: Bagvagt

 

Tovholder for denne instruks
Ledende overlæge og ambulatorieansvarlig læge.

Referencer
1. K:\AUH-KLINGEN-FAELLES\Konferencer\Middagskonference

2. Sagshåndtering når medarbejder er fraværende fra arbejdspladsen