Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epikrisen i hånden - Lungemedicinsk Afdeling

 

Beskrivelse

Alle patienter skal ved udskrivelsen have vurderet deres eventuelle behov for opfølgning, hvorfor alle epikriser skal indeholde en angivelse af, om der er et opfølgningsbehov hos egen læge. Patienter der udskrives i dagtid på hverdage skal ved ønske herom medgives udprintet epikrise. På Lungemedicinsk Afdeling er det besluttet ikke at udlevere ”Standardepikriser” til patienterne, da dette ikke er fagligt relevant. Epikriser på patienter, der planlægges udskrevet lørdag/søndag, dikteres og skrives så vidt det er muligt fredag, inden sekretæren går hjem

 

Sekretærens opgaver

Sekretæren har inden dagens morgenmøde på Lungemedicinsk Sengeafdeling dannet sig et overblik over, hvilke epikriser der er dikteret og skrevet på de patienter, der forventes udskrevet i løbet af dagen

Når epikrisen er dikteret og afskrevet, printes denne af sekretæren, således sygeplejersken kan udlevere epikrisen til de patienter, der ønsker denne udleveret

 

Lægens opgaver

Lægen skal i forbindelse med udskrivelsen spørge patienten om, hvorvidt denne ønsker at få udleveret epikrisen i papirform

Ønsker patienten epikrisen udleveret ved udskrivelsen, skal lægen informere sekretæren herom og beslutning skal anføres i epikrisen

Epikrisen dikteres i henhold til nedenstående dikteringsvejledning af den udskrivende læge

 

Dikteringsvejledning

 

 • ➢ 1 Ønsker pt. epikrise udleveret

 • ➢ 2 Ønskes tiltag fra egen læge/aftalt med egen læge

 • ➢ 3 AKTIONSDIAGNOSE OG RELEVANTE BIDIAGNOSER

 • ➢ 4 Resumé af behandlingsforløb

 • ➢ 5 Patientinformation og -aftale

 • ➢ 6 Medicinoplysninger (kan anvendes til en begrundelse for evt. ændringer i medicin og oplysninger om hvilke præparater, der er lavet recept på)

 • ➢ 7 Forebyggelses- og sundhedsfremmende plan

 • ➢ 8 Ikke afsluttede og planlagte undersøgelser (fx tidspunkt for ambulant kontrol)

 • ➢ Medicinliste (indhentes fra FMK)

 

Udskrivende læge skal i MIRSK markere, om der er behov for opfølgning i almen praksis jfr. nedenstående markering

 

 • • Hvid markering – Nej, epikrisen indeholder ikke anbefaling om opfølgning hos egen læge

 • • Grøn markering – Ja, patienten og dennes netværk/pårørende kan selv kontakte egen læge

 • • Gul markering – Ja, patienten er sårbar, og har behov for opsøgende indsats fra egen læge

 • • Rød markering – Ja, opfølgning bør ske akut indenfor 1-2 hverdage (Når denne markering vælges, skal der tages telefonisk kontakt til egen læge)

 

 • ➢ HUSK MEDICINAFSTEMNING OG FMK AJOURFØRING!