Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

O6/SDK – selektionskriterier, henvisning og anæstesiologisk vurdering af ortopædkirurgiske patienter

Beskrivelse

Selektionskriterier for indgreb i O6

De fleste patienter som forventes at kunne hjemsendes samme dag, kan håndteres i O6, herunder raske børn (ASA I+II) ned til 2 år samt adipøse op til 200kg (OP-lejer).

I følgende situationer skal anæstesilægen dog konsulteres inden patienten bookes til indgreb i O6

 • • BMI ≥35

 • • Børn ≥2 år med fysisk indskrænkning pga. systemisk lidelse (ASA-klasse ≥ III)

 • • Hjerte-/lungesyge med ASA-klasse ≥III

 • • Gravide

 • • Patienter som forventes at skulle modtage blodtransfusion

 • • Patienter med postoperativt behov for smertekatetre

Henvisning til operation i O6

Følgende skal foreligge inden patienten henvises til anæstesiologisk vurdering

 • • Der er ledig operationstid i O6 (i henhold til aktivitetsplan)

 • • Patienten opfylder ovenstående selektionskriterier for indgreb i O6

 • • Operatørsamtale er udfærdiget, herunder eventuelle bemærkninger eller forslag af relevans for anæstesien
  (f.eks. behov for nerveblokade/-kateter)

 • • Der foreligger ortopædkirurgisk primærjournal, evt. udfyldt hurtig-journal

 • • Opdateret medicinliste, journalført eller i medicinmodulet

 • • Anæstesiskema udfyldt med højde, vægt, BT, puls samt indgrebets type og indikation

 • • Patienten er informeret om fasteregler

Anæstesiologisk vurdering

Når ovenstående er opfyldt, scanner patienten sig ind til anæstesitilsyn. Der tilstræbes en ventetid på < 1 time.

Anæstesilægen lægger plan for vanlig medicin, præmedicin, anæstesi og eventuelle særlige forhold I forbindelse med opholdet i O6. Planen dokumenteres i EPJ-systemet og på anæstesiskema.

Ombooking af operationstidspunkt i O6

Anæstesilægen kan i samarbejde med kirurgen og den bookingansvarlige, ændre operationstidspunktet. F.eks. hvis patienten

 • • Har behov for tidligere fremmødetidspunkt på operationsdagen (f.eks. børn, diabetikere)

 • • Har behov for senere fremmødetidspunkt på operationsdagen (f.eks. planlagt operation i nerveblokade)

 • • Har behov for supplerende præoperative undersøgelser (f.eks. blodprøver, tilsyn fra anden afdeling; blodtryksmåling ved egen læge)

 • • Har behov for medicinsk optimering forud for operationen

Ombooking til central operationsgang

Anæstesilægen kan ved individuel vurdering afvise patienter til elektiv kirurgi i O6, og få disse ombooket til den centrale operationsgang i samarbejde med den bookingansvarlige. Denne beslutning kan bero på blandt andet følgende:

 • • Risikopatienter som kræver særlige foranstaltninger og udstyr (f.eks. vanskelig luftvej, arterietrykmåling, etc.)

 • • Forventet behov for postoperativ respiratorisk støtte, f.eks. CPAP

 • • Forventet kompliceret eller langvarigt postoperativt forløb, evt. indlæggelse, af anden årsag