Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nerveskader opstået under anæstesi og operation

Størstedelen af operationer bevirker postoperative smerter. Smerten aftager i reglen i takt med at vævsskaden heler op. Imidlertid er forløbet anderledes for nogle patienters vedkommende. De fortsætter med at have ondt længe efter at vævsskaden er ophelet.

Der er flere årsager hertil

Operativ procedure

Hvis smerten er lokaliseret i operationsområdet, er årsagen ofte, at der ved det kirurgiske indgreb er opstået en større eller mindre skade på de nerver, som forløber i det operative felt (1). Dette dækker over et spektrum fra direkte overskæring af nerver til kompression af nerver med sårhage eller strækning af nerver efter korrektion af fejlstillinger på ekstremiteter. Ved skade på større nerver (mononeuropati) kan der opstå smerter, føleforstyrrelser og pareser svarende til nervens forsyningsområde.

 

I mere sjældne tilfælde kan smerten være en komplikation til enten lokalanæstesi, lejring af patienten eller tourniquet.

Regional anæstesi

Ved anlæggelse af perifer nerveblokade, kan nerven beskadiges. Dette kan resultere i smerter lokaliseret svarende til nervens innervationsområde. Der kan også være tale om paræstesier eller svækket motorisk funktion i nervens forsyningsområde. Den mest almindelige årsag til nerveskade antages at være kanylen indført intraneuralt. Både smerter eller paræstesi under kanylefremføring og øget modstand mod injektion af lokalanæstesimiddel er tegn på kontakt med nerven og skal føre til at kanylen replaceres (2). Anvendelse af ultralyd er selv hos erfarne klinikere ingen garanti for at undgå intraneural kanyleplacering. I meget sjældne tilfælde kan der opstå hæmatom, som kan komprimere nerven (2).

Tilsætning af adjuvanter som eksempelvis Dexametason til lokalanæstesimiddel anvendes i nogle centre for at forlænge virkningen af blokaden. Perineural injektion af Dexametazon ikke er frikendt for at være neurotoksisk, præparatet er ikke godkendt til denne anvendelse og denne praksis kan på nuværende tidspunkt ikke anbefales.

Nerveskade efter perifer nerveblokade er sjælden med 0,1-0,9/1000 procedurer (7).

Lejringsbetinget nerveskade

Under anæstesi og sedering kan der ved uhensigtsmæssig lejring opstå tryk eller strækning af nerver (3). Derved er der risiko for nerveskade. De hyppigste lejringsskader på overekstremiteten er nervus ulnaris (direkte tryk) og plexux brachialis (traktionsskader) og på underekstremiteten nervus peroneus communis. Udover nævnte nerver er der beskrevet lejringsbetinget skade for en lang række andre nerver (2). Det er derfor vigtigt at sikre korrekt lejring.

 

Tourniquet

Nerveskader kan opstå ved langvarig brug af tourniquet, og ved anvendelse af for højt tryk i manchetten (4).

 

 

 

Handleplan ved mistanke om nerveskade

Vedvarende smerter i operationsområdet er som anført hyppige, og forekommer med en frekvens på 5-10% efter kirurgiske indgreb (1). Risiko for denne komplikation skal indgå i information til patienten om det kirurgiske indgreb.

 

Ved mistanke om skade på større nerver (mononeuropati) (>10 dages varighed postoperativt)

Se FLOWCHART (bilag)
NB:
Ved mistanke om neuroaxial patologi rettes henvendelse til Neurokirurg

Prognose

Over tid vil størstedelen af skader på større nerver (mononeuropati) remittere. Undersøgelser har således vist en hyppighed på 0-2,2 % efter 3 måneder faldende til 0-0,2% efter 1 år (6). Ved vedvarende og betydende gener, skal patienten oplyses om mulighed for at søge erstatning gennem patientforsikringen.

Referencer

Årsagen til nerveskaden er i litteraturen beskrevet til at kunne findes i ca. 70% af tilfældene (7).

 

  1. 1. Jensen TS, Kehlet H. Kroniske postoperative smerter. Ugeskrift for Læger 2006; 168 (20):1989-92

  2. 2. Hewson DW, Bedforth NM, Hardran JG. Peripheral nerve injury arising in anaesthesia practice. Anaesthesia 2018; 73: 51-60.

  3. 3. Lejringer på Ortopædkirurgisk Operationsafsnit

  4. 4. Blodtomhed (Tourniquet) - anlæggelse og anvendelse af apparatur

  5. 5. Smerteguide

  6. 6. Neal JM, Barrington MJ, Brull R et al. The second ASRA practice advision on neurologic complications associated with regional anesthesia. Reg Anesth and Pain Med 2015; 40: 401-30.

  7. 7. Lam KK, Soneji N, Katzberg H, et al. Incidence and etiology of postoperative neurological

symptoms after peripheral nerve block: a retrospective cohort study. Reg Anesth Pain Med 2020;45:495–504.